Bezwaar maken in 7 stappen

Bezwaar maken in 7 stappen
Als u het niet eens bent met de gemeente, het UWV of een andere instantie (2017)

Beslissing
Een beslissing is een brief waarin het bestuursorgaan aan u laat weten hoe er op uw aanvraag is beslist. Of dat een bestaande situatie wijzigt. Bijvoorbeeld de toekenning van een uitkering of een voorziening, de weigering van een uitkering, het intrekken van de uitkering .

Een beslissing is verder te herkennen aan de bezwaarclausule aan het eind van de brief. Die
clausule begint met: “indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen…”

Wat is bezwaar?
Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar aantekenen. Bezwaar maken doet u door het schrijven van een brief, een bezwaarschrift. U vraagt het bestuursorgaan nog eens naar uw zaak te kijken en een andere beslissing te nemen. Het bestuursorgaan moet dat doen aan de hand
van uw bezwaren. Het is daarom belangrijk dat u zo volledig mogelijk aangeeft waar u het niet mee eens bent en waarom u het er niet mee eens bent.

https://lookaside.fbsbx.com/file/1159_Bezwaar_in_7_stappen_document_13_04_2017.pdf?token=AWxJHiS928iyVjeDpIicXBmLFXNJW8a5VECP5bxyf8VSAHZE9vvuhjcSQChGZ9paPhAXBzOKJsUdsS2cNn5krzU981J6ke7FlVRUdBvnPWUoQJ-DjdVTY13zjS2eVRMwC4gtzbyliaD7FQ2YGBA8dM3Nbq8VWar8agg6uKv6pS8VYQ

Reageren is niet mogelijk