Help, mijn kind vertoont verstotend gedrag, wat nu?

Ouders zouden ZELF sneller en alerter moeten reageren. Daarom zijn deze website, de Facebookpagina en zelfs Link’din van groot belang. Ouders moeten ZELF meteen de andere ouder aanspreken en wijzen op de gevolgen van eventuele ouderverstoting met de vraag of ex dit op zijn/haar geweten wilt hebben!

Afhankelijk van de leeftijd van het kind moeten de ouders ZELF in gesprek gaan, bij de eerste tekenen van OVS, met het kind, op zijn/haar niveau. Zeker pubers zoeken hun grenzen! Biedt die! Wijs ze net zo goed op de kwalijke gevolgen van OVS (ouderverstoting) en zoek samen met puber naar mogelijkheden om in contact te zijn, zonder dat de ex daar dus al te veel last van heeft. Bijvoorbeeld; een simkaartje en goedkoop mobieltje voor rechtstreeks contact. Bijvoorbeeld activiteiten, ervaringen regelen met puber. Bijvoorbeeld puber opzoeken en confronteren als er een misselijk WhatsApp berichtje binnen komt; wat maak jij mij nou? Hoe zou jij het vinden als ik jou dit bericht had gestuurd? Is dit zo nodig? Waar komt jouw woede/afwijzing vandaan? Wat kan ik doen om jou te ontlasten ?(waarbij jij jouw grenzen goed bewaakt) .

Ouders die zich nu wenden tot hulpverlening raken de kinderen kwijt, punt! Kinderen raken nog meer getraumatiseerd. Ik ken gevallen waarbij na lang onderzoek het hoge woord eruit komt; ouderverstoting. Dan zijn we vaak een jaar verder. Een jaar geen contact natuurlijk. Een jaar waarin het kind onnodig onder druk is gezet. Een jaar waarin het kind nog dieper in zijn/haar loyaliteitsconflict komt en al het vertrouwen in hulpverlening verliest.

Een jaar vol extra frustratie bij de verstoten ouder. De oplossing is nog verder weg, juist door die zogenaamde hulpverlening.

En dan komt het grote woord; ouderverstoting en wat dan volgt is helemaal van de zotte: advocaten gaan zich er mee bemoeien. Die gaan de instellingen bellen en nog eens de beschikking doornemen. Die gaan dreigen met rechtszaken en wat gebeurt er????? De instelling zwicht, raakt in een kramp en probeert vervolgens met praten, nog meer praten en nog meer praten de verstotende ouder te bewegen de sleutel te zijn m.b.t toekomstig contact.

Hoe erg is dat? Je krijgt te horen dat jouw kind mishandeld wordt en vervolgens gebeurt er niets! Mag jij niets! Voordat jij het weet ben je weer een jaar verder en is jouw kind helemaal van het padje!

En weet je wat wel zou helpen?

Zodra het woordje ouderverstoting gecombineerd wordt met consequenties; we zullen over moeten gaan naar een UHP (uit huis plaatsing) van 6 weken en kind in deprogrammeringsprogramma stoppen of, gewoon, pats; wijziging hoofdverblijfplaats, dan kan in 1 keer heeeeeel veel.

Dan wordt er in 1 keer rechtstreeks contact met jou opgenomen door jouw ex of diens advocaat; ik wist niet dat je kwaad werd, ik wil graag in oplossingen denken, ik wil graag met jou rechtstreeks praten over een omgangsregeling. Want ook de verstotende ouder heeft nu last; die wordt aangesproken op destructief gedrag. Help! Paniek.

Dan kan jij boos zijn en zeggen dat er al te veel gebeurd is. Of jij kan dit aangrijpen; dan gaan we nu goede afspraken maken, zwart op wit en laten dat onderschrijven door de rechter.

Want weet je; zodra de verstotende ouder tegen het kind zegt dat het goed is, dat de uitwonende ouder nog niet zo slecht is en dat het kind gebaat is met de omgang, dan gaat a la minute de knop om bij het kind en kan het verwerken beginnen, tegelijk met de omgang.

Dus mensen, zodra je hoort over ouders die uit elkaar gaan, ben waakzaam en attendeer ze op ons en op hun EIGEN verantwoordelijkheid . Wijs ze op het feit dat de verantwoordelijkheid buiten jezelf leggen alleen maar verliezers oplevert. Nou ja; Jeugdzorg en consorten verdienen er bakken geld mee. Besef dat zij een geldbuideltje zien. Niet jouw kind, laat staan dat ze jou als iemand van vlees en bloed zien. Heel simpel; Salarissen moet betaald worden, gebouwen onderhouden en verwarmd.

Nog steeds is er sprake van perverse beloningen in het systeem. Het systeem is dus niet gebaat met snelle oplossingen; dan verdienen ze er minder aan, dus worden trajecten en onderzoeken gerekt om de volle mep te krijgen.

De oplossing ligt bij de gemeente, de wethouder. Die moet kritisch kijken naar de effectiviteit van alle ingekochte zorg. Die zou juist de instellingen die OVS snel beëindigen (door het te benoemen en dus consequenties er aan te koppelen) moeten belonen, een bonus!

De gemeente zou al die foute advocaten, die bellen naar de instanties en zo ouderverstoting in stand houden, op de zwarte lijst moeten zetten. Samen met al die andere foute toegevoegde/ pro deo advocaten die aantoonbaar de zaak verergeren en ouderverstoting tot een sport verheffen. Huur ze niet meer in, punt!

De gemeente zou een loket moeten openen, niet alleen een soort doorverwijs punt van waar je moet zijn, maar met een paar maatschappelijk werkers die jaren hebben meegedraaid en die zich niet voor de gek laten houden. Die bijgeschoold zijn op het gebied van ouderverstoting en die zich derhalve gezinsvertegenwoordiger mogen noemen.

De gemeente zou als geen ander moeten weten dat een gezinsvoogd (van Jeugdzorg) extra kolen op het vuur gooit en dus zou de wethouder eens in gesprek moeten gaan met de rechterlijke macht en zeggen geen OTS (onder toezicht stelling) meer te willen. Spaar die 9000 euro uit, die kan veel beter besteed worden.

Maar boven alles is het de verantwoordelijkheid van de ouders ZELF. Durf het eens; weiger die onderzoeken waarbij jouw kind bevraagd wordt en zo extra belast wordt. Weiger trajecten als Ouderschap blijft of Kind uit de Knel, die contra productief zijn. Weiger een OTS, haal jou schouders op als een rechter dat er toch door wil drukken.

Kom zelf met oplossingen! Vraag eens naar de MASIC. Deze test laat zien op jullie geschikt zijn voor mediation (85% van alle ouders) of niet, de 15% high conflictscheidingen die dus een andere aanpak nodig hebben en dus niet gebaat zijn met mediation of bovengenoemde trajecten.

Weet dat alle professionals dit eigenlijk best wel weten, maar ja, het verdient zo lekker en zo lang jij maar braaf aan het lijntje meeloopt of, nog beter, weg laat sturen, dan kunnen die professionals er best wel mee leven (hoe die zich ’s avond bij het tandenpoetsen in de spiegel kijken is mij een raadsel).

Vraag om een gezinsvertegenwoordiger! Een wat? Een gezinsvertegenwoordiger. Iemand die speciaal getraind is, een paar dagen cursus heeft gevolgd op het gebied van ouderverstoting en precies weet welke hulp jullie allemaal, dus ook de verstoter nodig hebben. Dus echt maatwerk!

En zeg tegen de rechter dat die gezinsvertegenwoordiger vanaf nu rechtstreeks contact houdt met deze rechter! Dat die rechter het niet weer doorschuift, maar nu betrokken blijft en verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar beslissingen.

Jullie gezinsvertegenwoordiger heeft dus een rechtstreeks lijntje met de rechter en kan dus de rechter bellen, met de Meldcode in de hand. Een ouder die zich bedient van ouderverstotingstechnieken; signalen uitzendt, hoort meteen geconfronteerd te worden met komende sancties. Geef ze 1 kans om hun leven te beteren, dan meteen handelen.

Stel een paar voorbeelden en ouderverstoting is voor zeker 90% verholpen.

Komen we aan de lopende zaken, daar is nog ontzettend veel te doen en eer aan te behalen. Wat te doen bij jaren van haat, vervreemding, beschuldigingen? Hoe bevrijden wij onze (jong) volwassen kinderen? Hoe dringen wij tot hen door?

Laat alle professionals eens komen met antwoorden op bovenstaande vragen.

En ouders, neem jouw eigen verantwoordelijkheid en stel je nooit meer afhankelijk op van de markt van 2 miljard. Eenmaal bewust, kan ook JIJ niet meer wegkijken en als jij weet dat trajecten en dergelijke contra productief zijn, dan zal ook jij deze mishandeling gemotiveerd moeten stoppen. Geen rechter die daar een speld tussen kan krijgen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.