Ouderverstoting en jeugdzorg

Ouderverstoting en Jeugdzorg:

Wat ons betreft is de rol van Jeugdzorg bij echtscheidingen uitgespeeld. Het is algemeen bekend, ja ook bij jeugdzorg zelf en het Ministerie, dat Gezinsvoogden (of welke titel ze nu weer aannemen) werken als pyromanen bij de brandweer. Ze maken de situatie erger. Ouders denken in eerste instantie geholpen te worden….maar het gaat niet om de ouders. Het gaat om het kind.

Dus als jij denkt dat JZ (jeugdzorg) handelend zal optreden tegen ouderverstoting, dan heb jij het zwaar mis. Allen zijn zwaar handelingsverlegen en zelfs BEWUST handelingsonbekwaam. Lopen als een kip zonder kop achter wel bevallige rapporten aan, maar willen de waarheid niet weten.

Kinderen worden als verdien modelletjes gezien. Snelle oplossingen? Nee joh, liefst meerdere jaren rekken en trekken. Ondertussen de kinderen zwaar belasten met idiote vragen (waar ben je het liefst….) en zwaar het vertrouwen schaden door telkens met nieuwe voogd te komen als een ouder de druk opvoert en klachten in gaat dienen.

Ouders die vragen gaan stellen of klachten in gaan dienen, worden zwaar geïntimideerd. Veelal ook afgebluft. Want als je als ouder nagaat of hetgeen wat ze zeggen en/of doen ook wettelijk mag, dan kom je er achter dat jij heel wat meer rechten hebt dan jij denkt.

Neem het rapport Scheiden zonder Schade goed door. Het is een actielijst en Jeugdzorgmedewerkers of te wel de professionals komen ruim aan bod: Blz. 25 geeft als actie punt 1 dat de opleidingen (!) moeten worden aangepast met meer aandacht voor relatie- en echtscheidingsproblematiek, waaronder ouderverstoting. Actiepunt 2 is het organiseren van een complete bijscholing van alle betrokken professionals. Maar misschien is actiepunt 3 nog wel het belangrijkst; organiseer scholing gericht op het lerend vermogen in dialoog met betrokken. Met andere woorden; alle professionals zullen moeten leren om een echt gesprek met ons ouders en kinderen te voeren, een dialoog. Dat houdt in dat ze dus moeten leren naar ons te luisteren, na te denken en met eerlijke, transparante woorden en daden terug moeten komen.

 

De richtlijn “Scheiding en problemen van jeugdigen” moet herschreven worden met meer aandacht voor gelijkwaardig ouderschap. En al eerder in het rapport staat duidelijk dat vrije omgang tussen kind en beide ouders voorop staat, ten behoeve van de identiteitsontwikkeling van het kind! Het idee dat ‘rust’ voor het kind het beste is, het beleid van de afgelopen jaren, is op niets gebaseerd.

Maar vertel dat eens aan die jeugdzorgwerknemer, die vol idealen aan haar/zijn studie en baan is begonnen. Die nog niet 1 woord over ouderverstoting heeft gehoord. Die niets mag of kan, de gezinsvoogd wil meestal best wel, maar ja, die teammanager heeft weer hele andere belangen….

Feitjes:

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt het aantal scheidingen in 2016 op 35.000, waarvan een op de vijf uitliep op een vechtscheiding. Na de scheiding woont ruim 80 procent van de kinderen bij hun moeder. Een kwart van alle scheidingskinderen verliest uiteindelijk het contact met een van de ouders; in 90 procent van de gevallen is dat de vader, in 10 procent de moeder. 

Het gaat hier dan om ongeveer 16.000 kinderen, als je uitgaat van gemiddeld 2 kinderen per gezin, die te maken krijgen met ouderverstoting.

Volgens onderzoek door advocaten en belangenverenigingen naar dossiers van jeugdzorg, waarbij professionals zijn betrokken bij uithuisplaatsingen blijkt dat 95% van de 160.000 uit huis plaatsingen onterecht is. Het gaat hier dan om 152.000 kinderen die onterecht gescheiden worden van hun ouders. Kinderen binnen deze setting worden door jeugdzorg automatisch verstoten van hun ouders. Dit met het excuus dat de kinderen moeten onthechten van hun familie en hechting binnen een pleegsetting moet plaatsvinden.

Jeugdzorg:

Onder jeugdzorg vallen onder andere het Sociaal Wijkteam van de gemeente, Centrum Jeugd en gezin, Gecertificeerde Instellingen (G.I.) (zoals SAVE), Veilig thuis en de Raad van de Kinderbescherming. Deze organisaties beweren voor het belang van het kind op te komen. Meestal gebeurt uiteindelijk het tegenovergestelde. Zodra ouders met een van deze organisaties te maken krijgen, vanwege een vechtscheiding of door een valse melding van iemand die jou niet mag, worden ouders volledig buiten spel gezet wat betreft de opvoeding en beslissingen omtrent hun kind. De regie wordt namelijk slinks of simpelweg via ordinaire drang, dwang of dreigingen overgenomen. Bijvoorbeeld: als een ouder n.a.v. gedegen en professioneel onderzoek het advies krijgt om het kind rust en therapie A te geven maar een van de bovengenoemde ondeskundige organisaties wil jou kind laten opnemen en jij bent het daar niet mee eens, dan volgen er vaak dreigementen in de vorm van: ‘Als u niet meewerkt dan vragen wij een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) aan’.

Een OTS is eigenlijk niet meer dan dat een G.I. de taak krijgt om de ouders te helpen en te ondersteunen om een dreiging in de ontwikkeling van een kind een halt toe te roepen. Bijvoorbeeld tegen de gevolgen van ouderverstoting wat een kind zwaar kan beschadigen. Echter ook in dit geval zal de gezinsvoogd wederom, nu met toestemming van de rechter, de regie overnemen. U wordt gedwongen de adviezen op te volgen van deze ondeskundige maatschappelijk medewerkers. Wanneer u in opstand komt zal deze gezinsvoogd u zwart maken als zijnde niet meewerkende ouders met een Schriftelijke Aanwijzing (S.A.).

Een S.A. is eigenlijk niets anders dan een vorm van ‘straf’ voor de ouders of het kind wanneer deze ouder is dan 12 jaar. U luistert niet maar wij willen onze zin hebben en zullen deze ook opeisen. U moet zich aan deze S.A. aan houden. De ouders mogen de S.A. binnen 14 dagen laten toetsen bij de rechter. Doe dit altijd want een S.A. werkt in uw nadeel. Dit kunt u zelf, maar het is beter om een advocaat dit te laten doen. Vaak worden S.A.’s niet onderbouwd of afgegeven op grond van verkeerde wetgeving waardoor de kans dat deze komt te vervallen redelijk groot is.

Wanneer niets werkt om u te dwingen, vaak tegen het belang en de adviezen van echte deskundigen in , om uw kind elders te laten behandelen dan volgt er meestal een verzoek tot een UHP.

Een verzoek tot een UHP wordt zo gebracht bij de rechtbank dat wanneer u dit verzoek leest of hoort u het idee heeft dat dit niet over u gaat. Dit kan wel kloppen omdat een gezinsvoogd de feiten verdraait om zijn/haar zin af te dwingen. Vaak wordt het verzoek dan ook toegewezen en worden uw kinderen met methodes zoals vroeger bij razzia’s werden gebruikt uit huis gerukt.

U mag niet weten waar uw kind is en de eerste 6 tot 8 weken heeft u geen contact met uw kind (ouderverstoting). Als u geluk heeft mag u daarna 1 of 2x per maand uw kind onder begeleiding een uurtje zien. De begeleider is niet bevoegd om u te beoordelen als ouder maar doet dit wel. Deze beoordeling is altijd in uw nadeel.

Uiteindelijk bent u gemiddeld tussen de 2 en 5 jaar aan het procederen om uw kind terug te krijgen. De gevolgen van deze UHP’s zijn dat jeugdzorg en vaak het pleeggezin in het verlengde daarvan uw kind zo zwaar hebben beschadigd, dat de hechting met u als ouder soms tot nihil wordt gereduceerd. Hoe jonger het kind hoe groter kans hierop. Wanneer dit uiteindelijk na een jaar of 2 a 3 onderzocht wordt, is de kans groot dat door de indoctrinatie en ouderverstoting daadwerkelijk de hechting met u als ouder onvoldoende is geworden. Resultaat: Ontheffing van het gezag en u bent uw kind kwijt.

Wat dus te doen bij ouderverstoting of een vechtscheiding:

  1. zorg ervoor dat uw kind niet een speelbal wordt van u als vechtende ouders;
  2. zoek hulp bij een mediator of ondersteuner (uiteraard niet via de bovengenoemde organisaties);
  3. ga samen om de tafel voor een goede omgang;
  4. zorg er voor dat u nooit kwaad spreekt over de andere ouder in bijzin van uw kind
  5. werk probleemoplossend in plaats van probleem creërend

Mocht u onverhoopt toch met jeugdzorg te maken krijgen, blijf dan altijd samen met uw partner ‘vechten’ voor uw kind.

Organisaties die u kunnen helpen met problemen met jeugdzorg zijn:

  1. www.sosjeugdzorg.nl
  2. www. stichtingkog.info
  3. www.bvikz.nl
  4. facebook: jeugdzorg=kinderhandel
  5. www.onderwijsconsulenten.nl bij onderwijsproblemen

 

Goede advocaten zijn schaars wees daarom behoedzaam met het uitzoeken van de juiste advocaat.

De advocaten die onder de VFAS staan geregistreerd voldoen meestal niet aan de juiste kennis om paraat te zijn tegen jeugdzorg. Vaak zullen zij u juist aangeven dat u mee moet werken. Let wel: u moet NIETS; u blijft als ouder namelijk het gezag houden! Uw gezag stopt pas bij een vervangende toestemming van de rechtbank (en dan enkel voor dat specifieke onderdeel) of als u uit het gezag bent ontheven.

 

Let wel! U als ouder bent eindverantwoordelijk voor uw handelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.