Wat moet je wel doen

Goed nadenken over het ouderschap; ouderschap brengt namelijk plichten met zich mee. Heb je de juiste partner; is hij/zij geschikt om samen kinderen mee te krijgen? Heb goede gesprekken vooraf, stel een ouderschapsplan op. Voeg hier ook aan toe hoe je een eventuele echtscheiding zou willen laten verlopen.

Erkenning van jouw kind is niet voldoende; het gezamenlijk gezag zal ook geregeld moeten worden. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/vraag-en-antwoord/gezamenlijk-gezag-kind

Advies: gezamenlijk gezag is in het belang van het kind. Jouw ouderschap wordt geformaliseerd; je hebt het recht om mee te kijken in medische kwesties, schoolkeuzes, reizen naar het buitenland, verhuizen, huisarts, tandarts, en overige instanties. De praktijk leert dat bij aangifte van mishandeling, de biologische ouder niet zo snel het gezag over het kind krijgt. De maatschappij redeneert dat er bij geen gezamenlijk gezag wel iets met de biologische ouder aan de hand zal zijn.

Heb je plannen om te gaan scheiden en heb je kinderen, realiseer je dan dat een echtscheiding niet altijd in goede harmonie verloopt. Je zult goed voorbereid weg moeten gaan. Denk aan je kinderen, niet alleen aan jezelf. Als jij je kinderen uit schuldgevoel achterlaat bij je (narcistische) partner, zijn de kinderen aan haar/hem overgeleverd.

Word je ongewild in procedures betrokken, laat weten dat je het hier niet mee eens bent. Maak zelf een pleitnota van maximaal 10 minuten en lees deze voor. De rechter wordt geacht je hier de gelegenheid voor te geven. Vraag een regierechter aan en gebruik bij voorkeur geen advocaat, gebruik een advocaat eventueel alleen voor het indienen van de stukken.

Wees aanwezig in de rechtszaal; laat bij elke leugen jouw antwoord hierop noteren door de griffier! Op papier wordt dan vastgelegd dat er tegengas is gegeven. Een proces verbaal kan door de tegenpartij gebruikt worden richting de instanties. Hou de regie in handen; zorg dat jij ook aan het woord komt. Lees de blog van Anne Marie over advocaten; een vechtadvocaat is fel en fout, een advocaat die je hier tegenover zou kunnen zetten is nauwelijks te vinden. Maar uiteindelijk neemt de rechter toch de beslissing. En deze rechter wordt weer in het gareel gehouden door de top van justitie, die er wel voor zorgt dat het beleid gehandhaafd wordt om alle baantjes in de sector veilig te stellen.

Maak goede afspraken met een advocaat; onderlinge communicaties tussen advocaten trekt deposito’s leeg. Kijk vooraf goed naar de kosten. Weet dat een advocaat het woord voert; jij mag niets zeggen. Naast jou zit een advocaat waarvan je denkt; vind je er nog wat van? Ga je nog wat zeggen op al de leugenachtige aantijgingen van de tegenpartij? Is die advocaat al die duizenden euro’s wel waard? Je kunt ook je zelf vertegenwoordigen. Het geld kun je beter aan je kind besteden.

Heb je te maken met een van de andere ketenpartner; zorg dat je hier zo snel mogelijk vanaf komt. Werk met feiten; laat instanties er zelf achter komen hoe het werkt. Wat gaan deze instanties daar uiteindelijk aan doen?

Voor meer informatie over de praktijk:

Masterthesis-positie-niet-verzorgende-ouder-bij-omgangsregeling-Judith-van-Berlo-2015
Rechtszorg in plaats van rechtsstrijd bij scheiding versie 9 (April 2017)-1

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.