Welkom

Welkom op de website “(h)erken ouderverstoting” met als doel het bewustzijn rondom ouderverstoting te vergroten bij iedereen die betrokken is bij onze (klein)kinderen.

Dit is een informatieve website van en voor ouders die te maken hebben met contactverlies van hun kind(-eren). Wij kunnen elkaar via deze pagina adviseren en informeren. Door met elkaar te discussiëren en te communiceren, kunnen wij van elkaar leren en er voor zorgen dat ouderverstoting algemeen bekend wordt en dat er effectief tegen wordt opgetreden. Kijk gerust onder Praktische informatie van deze website voor relevante informatie.

Als ouders kun je met de Raad van de Kinderbescherming te maken krijgen. Misschien omdat je zelf advies gevraagd hebt in de hoop dat Jeugdzorg de conflicten over de omgangsregeling voor je kan oplossen. Juist dan, kun je alle informatie goed gebruiken.
In de wereld van familie- en jeugdrecht is niet alles voorspelbaar. Medewerkers van bureaus jeugdzorg vinden soms dat wet- en regelgeving niet passen op een gezin, terwijl kinderrechters onverwachte beslissingen nemen. Ouders worden vaak langdurig “in de wacht” gezet of samen met hun kinderen op cursus “Kinderen uit de Knel” gestuurd​, in plaats van dat er direct aan contactherstel wordt gewerkt. Wanneer er weken, maanden, jaren voorbij zijn gegaan zonder contact met je kind, zien veel weggepromoveerde ouders tot wanhoop uiteindelijk ook nog dat hun gezag wordt ontnomen. Het betreft hier normale ouders. Die zich nooit schuldig gemaakt hebben aan misbruik, mishandeling of verwaarlozing.
Besef dat het opvolgen van ideeën, adviezen of standpunten van een advocaat en ook van deze site je eigen verantwoordelijkheid is. Het is je eigen kind en het blijft uiteindelijk je eigen beslissing hoe je deze situatie aan wilt gaan pakken.

Eenmaal bewust is het moeilijk wegkijken!

Dat geldt voor iedereen, dus ook ouders die vinkjes kunnen zetten bij de signalen van oudervervreemding / ouderverstoting. Lees je goed in wat een loyaliteitsconflict met een kind doet. Besef wat het forceren tot het maken van keuzes met een kind doet. Zo ook het moeten ontkennen van 50% DNA, of denken dat de uitwonende ouder niets om hem/haar geeft.

Besef dat ook wij keuzes kunnen maken en dat een juridische strijd, het inschakelen van instanties, de kinderen overleveren aan jeugdhulpverlening, deel laten nemen aan trajecten bewezen extra traumatiserend zijn voor het kind en, eerlijk gezegd, ook voor de welwillende ouder.
Er zijn andere wegen, ook wij kunnen andere keuzes maken waardoor een vechtscheiding niet uit hoeft te lopen op een high conflict scheiding. Of waarbij wij, op z’n minst, in ieder geval het contact niet verliezen met onze kinderen. Laat het kind, kind zijn, daar de vreselijke gevolgen zich manifesteren naarmate het kind volwassen is en 80% kans heeft de geschiedenis te herhalen.

Ook al is deze website in eerste opzet bedoeld voor ouders, wij hopen ook dat professionele betrokkenen ons weten te vinden en bij ons komen leren opdat de ouders het niet aan hen hoeven uit te leggen waardoor de professional zich aangesproken voelt en juist de welwillende ouder diskwalificeert als strijdend.
De politiek, de rechtspraak, de Raad van Kinderbescherming, Jeugdzorg (waaronder Veilig Thuis), de politie, het onderwijs, de artsen, maar denk ook aan jouw directe kring van familie en kennissen. Iedereen is van harte welkom.

Samen halen we ouderverstoting uit de taboesfeer. Hoe meer bekendheid, hoe minder slachtoffers.

Ken jij iemand met kinderen en in een scheiding of gescheiden, die nog zo boos is, dat die het belang van de kinderen uit het oog is verloren? Lukt het niet om samen een ouderschapsplan uit te voeren? Van de 70.000 scheidingen per jaar gaat het in duizenden gevallen goed mis. Zestienduizend keer, berekende Esma Kaplan in haar master thesis Ouderverstoting in Nederland – Parental Alienation Syndrome (PAS) en loyaliteitsproblemen bij recente scheidingsgezinnen (2008, Universiteit van Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen). Omgangsregelingen die aanvankelijk soepel verlopen, resulteren vaak jaren later in ouderverstoting. De gezaghebbende en verzorgende ouder manipuleert het kind met leugens over de andere ouder. Het kind gaat de andere ouder haten en verbreekt uiteindelijk ‘zelf’ het contact. “Gerechtvaardigde ouderverstoting” bestaat ook. Dan wil een kind een ouder of ouders niet meer zien omdat er sprake is (geweest) van misbruik, mishandeling of grove verwaarlozing.

De overheid heeft van echtscheidingen een winstgevende industrie gemaakt door partijen en instanties die in beginsel onpartijdig zouden moeten zijn, te belonen met financiële prikkels. Daarom is diezelfde overheid medeverantwoordelijk voor de huidige chaos. In de echtscheidingsindustrie gaat momenteel 2 miljard euro rond​.

Herken ouderverstoting:

  • Elk kind is loyaal aan eigen ouders, zie je geen loyaliteit naar een van de ouders? Wees alert.
  • Het kind laat openlijk woede zien ten opzichte van de uitwonende ouder, zonder dat die gevoelens gebaseerd zijn op persoonlijke ervaringen met die ouder.
  • Het kind weigert contact met de uitwonende ouder.
  • Het kind kan niet duidelijk uitleggen hoe de boosheid eruit ziet.
  • Het kind praat openlijk over wat de andere ouder in zijn, of andere ouder’s ogen, fout doet. Wat de ouder ook doet, het is altijd fout.
  • Het kind praat alleen positief over de ouder bij wie het woont.
  • Het kind vertelt verhalen die niet kloppen, of die al te veel details bevatten.
  • Het kind kan geen positieve herinneringen vertellen over de uitwonende ouder.
Bron: Trainings-en adviesbureau er-na van Erna Janssen

Reageren is niet mogelijk