nlenfrde

De onderstaande brief en vacature is naar alle advocatenkantoren binnen Nederland gestuurd. 

Schiedam, de dag van de scheiding: 13 september 2019 

Geachte heer/mevrouw,

Medio mei is er in de Twee Kamer een motie aangenomen om een concreet plan uit te werken, waarmee het fenomeen ‘ouderverstoting’ bestreden kan worden. Bij ‘ouderverstoting’ wordt het contact met een van de ouders door het kind (eren) na een scheiding verbroken, onder zware mentale druk van de andere ouder. Binnen de gevestigde psychologie spreekt men dan o.a. van een ‘cross generational coalition, with emotional cut off’.

Rond de 16.000 kinderen raken jaarlijks betrokken bij een complexe scheiding[1].  Zij verbreken het contact met een van de ouders, onder zwaar manipulatieve druk van de andere ouder. De gevolgen zijn desastreus. Het kind en de verstoten ouder raken mentaal zwaar beschadigd, waarbij de ouder die verstoot geen kans krijgt om aan zich zelf te werken.

Pathogeen ouderschap/opvoeding leidt tot ‘ouderverstoting’ en is de 4e vorm van kindermishandeling, naast incest, geweld en verwaarlozing. De diagnose ‘cross generational coalition with emotional cutt off’, valt onder de DSM 5 specificatie V995.51 – psychische kindermishandeling.

Inzet van een professional(s) met aantoonbare ervaring in de familiesystemen, complex trauma en psychopathologie kan een enorm verschil maken, zeker als u weet dat er momenteel twee kinderen per uur (!) slachtoffer worden van ‘ouderverstoting’.

Wij doen hierbij dan ook een beroep op de familierecht advocatuur om de maatschappij te ondersteunen bij de bestrijding van het fenomeen ‘ouderverstoting’ en in de toekomst af te zien van deelname aan de procedure op tegenspraak bij een complexe scheiding.

Een complexe scheiding kenmerkt zich door een ouder die een hoog conflict persoonlijkheid heeft. Deze ouder vertoont kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis. Processtapeling en ‘ouderverstoting’ zijn het gevolg.

Logischerwijs is de combinatie van een advocaat en een ouder die mentaal niet in orde is, enorm schadelijk voor de andere ouder en het kind(eren). De advocaat werkt op deze manier mee aan de mentale beschadiging van het kind(eren) en de andere ouder en wordt op deze manier medeplichtig aan de mishandeling.

Om een eerste aanzet te geven aan verandering zijn wij op zoek naar advocaten die een positief verschil willen maken.

In de bijlage vindt u daartoe een advertentie waarin gevraagd wordt om deze advocaat.

Wij hopen op veel reacties, zodat wij samen met de advocatuur een positieve omslag kunnen gaan maken op het gebied van de complexe scheiding. Met de hoop dat de motie Recourt uit 2016 eindelijk waarheid gaat worden;

  • van mening dat zo veel als mogelijk voorkomen moet worden dat echtscheidingen nadelige gevolgen voor kinderen hebben, een onnodig beslag leggen op de rechtspraak of andere ongewenste maatschappelijke gevolgen hebben;
  • van mening dat de inrichting van de juridische procedures rondom echtscheiding en de financiering daarvan te weinig gericht is op voorkomen van escalatie van echtscheidingsconflicten;
  • van mening dat vernieuwende vormen van rechtspraak of geschilbeslechting ervoor kunnen zorgen dat echtscheidingen op een meer harmonieuze en kosteneffectieve manier worden afgerond; 

Met vriendelijke groet,

Marieke van Woerkom
Secretaris
Stichting Écht Scheiden Zonder Schade


[1] Bij een complexe scheiding heeft, over het algemeen, een ouder een hoog conflict persoonlijkheid. Deze ouder vertoont kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis. Processtapeling en ‘ouderverstoting’ / a cross generational coalition with emotional cut off zijn het gevolg.