nlenfrde

Dit is een zeer controversiële aangifte. Erg subjectief, waarbij jij dus afhankelijk bent van die ene Officier van Justitie die er wel brood in ziet, of niet! Waarbij het ons elke weer opvalt dat de verstotende kant wel de rode loper krijgt, waardoor ouders die hun afschuw uiten op bijvoorbeeld sociale media met naam en toenaam ten aanzien van ronduit mishandelend gedrag vervolgd worden en zo gecensureerd. Terwijl er niet wordt ingegrepen door hetzelfde Openbaar Ministerie tegen de mishandeling zelf. Zo komen we steeds meer buiten spel te staan. Op die manier worden wij dus gecensureerd, omdat dit het Openbaar Ministerie veel beter uitkomt, dan handelend op te treden.

Wat dat betreft geef ik het advies om op sociale media altijd in derde persoon te schrijven: heb het over de moeder/vader van het kind/zoon/dochter of jouw ex. Heb het over jouw lief/man/vrouw. Plaats geen foto’s van jouw kind en/of ex erbij. Geef derden geen munitie jou te vervolgen.

Het blijft apart; een hulpverlener mag jou helemaal afbreken, maar daar mag jij met naam en toenaam niets van vinden. Wel mag jij de namen van teammanager en directie leden vermelden.

Namen van foute rechters, officieren van justitie en advocaten mogen weer wel, daar op elke beschikking staat dat deze in openbaarheid is uitgesproken.

En dan nog zullen ‘ze’ proberen jou het zwijgen op te leggen. Zo kreeg ik van de ene op de andere dag een gebiedsverbod! Dat ik niet in de straat van de ex van mijn lief mocht komen, daar zat ik niet mee. Maar dat ik indirect niet over de situatie op sociale media mocht schrijven, daar heb ik meteen heel veel van gevonden, want kom op zeg, er zitten 3 (!) achternamen tussen. En ik kijk wel uit; ik zal nooit de naam of toenaam of de naam van haar bedrijf vermelden.

Dat de ex zich herkent in hetgeen dat ik schrijf, dat kan. Maar mijn verhaal is het verhaal van zo veel andere ouders. Het gaat er om dat een willekeurig iemand naar die ex zou kunnen lopen en kan zeggen: ‘wat heb ik nou van jou gelezen….’ Dat is laster/smaad.

Dus als je op deze basis het zwijgen wordt opgelegd, krijg je indirect weer jouw podium om jouw verhaal te kunnen vertellen, je kunt in bezwaar indienen en dat bezwaar kan behandeld worden in de Raadskamer. Daar heb je echt geen advocaat voor nodig! Dat kan je zelf door een briefje te schrijven en aangetekend op te sturen. Binnen 10 dagen horen ze je dan te ontvangen.

Dan zit je tegenover 3 rechters, de griffier en een officier van justitie en heb jij eigenlijk niets te verliezen, daar zo’n verbod maar 3 maanden geldig is. Daar kan jij weer wat mensen bijscholen op het gebied van ouderverstoting. Natuurlijk is mijn bezwaar gegrond verklaard. En hoppa, krijg je meteen weer munitie om een klacht in te dienen tegen  de officier van justitie die dacht jou te censureren/het zwijgen op te leggen. Met een cc naar de Nationale ombudsman.

Denk aan; wat de verstotende partijen kunnen, mogen wij natuurlijk ook. Dus als jij in rapportages terug kan lezen dat jouw ex en/of zogenaamde hulpverleners bezig zijn met framing, negatieve beeldvorming, waardoor jij overal ‘raar’ wordt behandeld, dan staat het jou vrij daar heel veel van te vinden.

Dus gewoon aangifte doen, deze mag sowieso niet geweigerd worden bij de politie.

Bij deze aangifte is het van groot belang dat jij je goed hebt voorbereid. Heb kopieën bij je van alle foute beweringen. Zeker als jij aan kunt tonen dat het gelogen is.

Dat houdt in dat jij naast de nodige mails, ook overal de rapportages op gaat vragen en gespreksverslagen.

Zo konden wij deze zin terug lezen in de rapportage van het AMK, nu Veilig Thuis geheten: man verliet vrouw met koffer, kind op de arm en blauwe plekken, voorheen was ze te bang om man te verlaten... Terwijl mijn man maanden bij vrienden op een kamertje had gezeten en moeders al die tijd in de villa had mogen blijven wonen totdat deze verkocht was en zij nieuwe woonruimte had. Terwijl moeders/ex met heel veel extra geld uiteindelijk haar leven weer mocht opbouwen. Dit soort leugens zijn zo makkelijk te ontkrachten.

Ik raad je ook aan om van te voren inzage in jouw politiedossier te vragen en alle valse meldingen te noteren. Het PL nummer, plus hetgeen erin staat. 

Vergeet bij aanvraag van de inzage niet een kopie van jouw legitimatiebewijs bij te voegen.

Van meldingen weet jij namelijk het bestaan niet af. Iedereen kan dagelijks naar de politie gaan en van alles melden. De meest grote onzin beweren en de verstotende partij heeft er een patent op. Nou zou je zeggen dat de politie uiteindelijk jou wel belt of de meldingen op waarheid na loopt, maar nee hoor; klakkeloos worden alle leugens genoteerd en krijgt de melder ook nog eens een procesverhaalt mee, wat de melder weer gebruikt als zogenaamd bewijs materiaal. In de vorm van het staat nu zwart op wit, dus het zal wel waar zijn.

Zo bouwt de verstoter een dossier op en van de ene op andere dag gaat dit tegen jou keren. Word jij afwijzend ontvangen op bijvoorbeeld de school, dan is het 10 tegen 1 dat jouw ex daar een mooi verhaal over jou heeft verteld. Dus vraag ernaar en neem elk gesprek op. Maak een transcripten van dat gesprek en gebruik dat dus als bewijs materiaal. 

Heb bij de aangifte naast het bewijs materiaal ook de flyer voor de politie bij je en bovenop de standaard brief die wij voor jou hebben geschreven. Ook is het heel belangrijk dat jijzelf jouw aangifte hebt uitgeschreven. In die brief stel jij je netjes voor, wie ben jij en waar loop jij tegen aan. Dan is de aangifte zelf een peuleschil, daar je kan verwijzen naar het pakket dat je inlevert.

Een laster/smaad aangifte is een klacht delict, dus EIS dat deze wordt afgetekend door een hulp officier van justitie. Dat is dus eigenlijk een agent+, meestal een hoofdagent. Daar krijg je een apart afschrift van mee.

M.b.t. laster/smaad gepleegd door bijvoorbeeld een gezinsvoogd of jeugdprofessional; framing/beeldvorming... dit kan jij gewoon doen! Verwijs naar Hoofd Officier van Justitie Mr. Lucas van het arrondissement Arnhem.

De hoofdofficier van justitie is Mr. J.J.A. (John) Lucas. https://www.om.nl/organisatie/landingspagina/oost-nederland/

Ik ben destijds zelf naar de openbare zitting geweest te Arnhem met betrekking tot een laster/smaad beschuldiging van een gezinsvoogd ten aanzien van een vader die ten einde raad zowaar op zijn eigen Facebook pagina tot twee keer toe de naam van deze gezinsvoogd heeft gebezigd en daarbij dus heeft aangekaart wat deze dame verkeerd doet, waardoor hij van 100% ouder alles kwijt raakte en zelfs een contactverbod kreeg.

Ontzettend mager en het was verstandiger geweest als de politie, in samenspraak met de parket secretaris van het Openbaar Ministerie te Arnhem deze gezinsvoogd hadden gezegd dit als een civiele kwestie te beschouwen.

Maar nee, ik heb de officier van Justitie van dienst op de zitting, Mr. Nettenbreijers horen roepen dat het ons vrij staat net zo goed aangifte te kunnen doen tegen iedereen, dus ook zeker een gezinsvoogd, die zich schuldig maakt aan beeldvorming/framing, laster/smaad. Met een hele groep mensen achter het glas waren wij hier getuige van. Net zo goed dat ik getuige was van het feit dat de gezinsvoogd in kwestie zo wat hand in hand met de heer Nettenbreijers voor het glas mocht zitten.

Ik ken slachtoffers van zwaardere bedrijven die niet zo’n fijne voorkeursbehandeling hebben gekregen! Het kan niet zijn dat de inwoner in een regio wel de mogelijkheid krijgt en in een andere provincie niet.

Dus, heb jij een gezinsvoogd die willens en wetens er een potje van maakt en ronduit aan framing doet om jou af te schrijven, verwijs even naar de zaak Oussoren en zeg dat jij natuurlijk minimaal dezelfde rode loper wilt hebben.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBGEL%3A2019%3A288&showbutton=true&fbclid=IwAR3YpSPC1XK2Vdx-PtpNbN3K5Zu9LEpOYRzBahUQH1EPXrKxyEffUMadG7M

Houdt een aangifte bij het onderwerp. Dus combineer deze aangifte niet met bijvoorbeeld ouderverstoting, ook al is dat meestal wel de uitkomst van die beeldvorming die op jouw pad komt.

Denk nou niet dat het Openbaar Ministerie jou meteen zal belonen. Welnee, jouw aangifte zal bijna altijd afgedaan worden met een standaard briefje, dat er te weinig bewijs is of krijg je van de politie terug dat je dit beter niet kunt doen, want dan houdt jij de strijd gaande! De wereld op zijn kop!

Laat je vooral niet van de wijs brengen. Je zult wel moeten! Aanval is de beste verdediging in deze, helaas. Plus; gedrag moet consequenties hebben! Dus als jij een brief terug krijgt van de politie dat ze er niets mee doen, dan rest jou niets anders dan een brief te schrijven naar het Parket OvJ (oftewel naar het Openbaar Ministerie) waarin jij motiveert waarom jij vindt dat het Openbaar Ministerie wel degelijk tot vervolging over moet gaan.

Nu heb je heel wat minder werk. Immers, jouw bewijs en motivatie etc. liggen al bij de politie, dus dat pakket kan vervolgens doorgestuurd worden. Bij deze brief, die je aangetekend verstuurt, voeg jij wel de folder toe die wij speciaal hebben geschreven voor het Openbaar Ministerie. 

Daarnaast, hebben wij weer een standaard brief die je erbij kunt doen. 

Naar alle waarschijnlijkheid krijg je vervolgens een brief thuis waarbij het Openbaar Ministerie zal aangeven dat ze er niets mee willen doen. Geeft niet, zie het als een cadeautje. Kan jij weer meer mensen bijscholen op het gebied van ouderverstoting! Krijg jij weer een nieuw podium om jouw naam te zuiveren, want nu schrijf jij een briefje naar de rechtbank met de vraag aan de rechter om de officier van justitie alsnog opdracht te geven om te gaan vervolgen.

Dit is de artikel 12 procedure.

Voeg dit keer de folder een richting de rechtspraak toe. 

Plus uiteraard een brief richting de rechter waarom jij vindt dat het Openbaar Ministerie beter zijn werk moet doen. 

Je hebt steeds minder werk en het leuke is, dit alles kan jij zonder advocaat doen. Want jij kan zelf naar de rechtbank gaan om te motiveren waarom jij die brief hebt geschreven. Jij hebt niets te verliezen. En ach, als ook deze rechter wegkijkt, dan heb jij in ieder geval het systeem een paar maanden bezig gehouden en als nou heel veel ouders dit zo aanpakken, gaat er echt wel wat veranderen.

In ieder geval help jij mee aan bewustwording en zuiver jij jouw naam! Want als dan jouw ex weer eens denkt om aan beeldvorming te kunnen doen, zijn ze gewaarschuwd en heb je veel meer kans dat ze dit keer die ex kritisch gaan bevragen. Ze weten dat er anders alleen maar gedoe van komt.

En dan komt het tot de artikel 12 procedure zelf. Je krijgt een uitnodiging van uit de rechtbank, het hof, met de vraag of je schriftelijk wilt bevestigen dat je komt.

Je mag een advocaat meenemen. Maar spaar die je uit, doe ook dit zelf, dit is jouw kans om het dossier te sluiten met de echte waarheid.

Stel je niet te veel voor van de procedure. Ben niet onder de indruk, zeker niet als je nadenkt over de waanzin die jou en jouw kind is overkomen, juist door toedoen van de rechtspraak….

Je meldt je bij de receptie, die verwijst jou naar de zaal, daar wacht je tot een bode jou naar binnen roept.

Binnen tref je

  • 3 raadsheren (rechters) aan.
  • Degene die het Openbaar Miniserie vertegenwoordigt; de advocaat generaal.

Besef dat de advocaat generaal er dus is om de rechters de vervolging, waar jij om verzoekt, te ontraden.

  • En een griffier. 5 personen waar jij jouw zaak kunt motiveren en de beeldvorming recht kan zetten.

Jij hebt een pleitnota geschreven, die je in vijfvoud meeneemt en daar voorleest. 4 pleitnota’s lever je in.

Als rechters die pleitnota niet willen aanhoren of willen ‘innemen’, opdat het toegevoegd is aan het totale dossier, verweer je dan! Voer de morele druk op! Dit is jouw kans op rehabilitatie, waarom mag het hele verhaal niet verteld worden?

Nadat jij jouw pleitnota hebt voorgelezen, die niet langer dan 10 minuten mag duren, kan het zijn dat rechters vragen stellen. Vervolgens komt de advocaat-generaal aan het woord; die zal er van alles bijhalen om het niet te laten vervolgen;
Veel gehoorde argumenten; zo wordt de strijd gaande gehouden (ten opzichte van slecht gedrag hoort consequenties te hebben). Het is verjaard…. Terwijl de laster en smaad voortduurt, immers jij hebt hierdoor geen contact met jouw kind.
In beperkte kring, klein houden…Terwijl dit gedrag niet uniek is en velen zo het systeem overbelasten, dus wel degelijk van maatschappelijk belang.

Daar zou jij nog wel wat op willen zeggen, maar helaas, de rechters weten genoeg….

Binnen een half uur sta jij weer buiten. Jij hebt het af kunnen ronden. Mocht later ooit jouw kind naar antwoorden opzoek gaan, heb jij de antwoorden op een rijtje door ‘het kind’ jouw pleitnota te laten lezen.

Nu heb ik 1 grote tip: Zodra jij bewijzen zwart op wit hebt. Zodra jij kan teruglezen in verslagen hoe jij door jouw ex wordt weggezet. Zodra jij schriftelijke verklaringen krijgt van mensen die vertellen hoe jouw ex jou zwart maakt. Zodra jij merkt dat jij raar wordt behandeld op school, de sportclub, enz. (getuigen) Zodra dit alles gebeurt, doe dan meteen aangifte.

Mijn man heeft te horen gekregen dat hij zeker een goede zaak zou hebben, had hij eerder aangifte gedaan….. Nu vonden de rechters dat de valse meldingen, de framing in de verslagen te lang geleden…. Dus let op de verjaringstermijn!


Eindelijk eens een veroordeling voor valse beschuldigingen:

https://www.tubantia.nl/borne/bornse-41-schuldig-aan-smaad-in-slepende-vechtscheiding~af2d51742/?fbclid=IwAR316Nuq9JFdH4Il3hJfq57k3ZDdOCpAVaV9BiV-xMZ33_idutuiiNZANWc