nlenfrde

Het oude en het nieuwe voorschrift van de politie ten aanzien van onttrekking ouderlijk gezag, de kamervragen en het antwoord van de minister, en het artikel in de krant. Zie de pdf’s. De jurist van de politie die normaal gesproken WOB verzoeken beoordeelt heeft het nieuwe voorschrift vrijgegeven.

Voor zover ik kan zien is de volgende passage veranderd:

De nieuwe tekst:

Omgangsregeling - terugbrengen kind

Wanneer er een omgangsregeling is, levert het niet terugbrengen onder de hoede van de verzorgende ouder of het niet meegeven van het kind door de verzorgende ouder het strafbaar feit artikel 279 WvSr op. Aangifte hiervan moet worden opgenomen. Vraag bij het opnemen van een aangifte uit welke civiele maatregelen al zijn genomen. Het OM kan op die manier afwegen of er nog mogelijkheden zijn voor civiele maatregelen of dat tot vervolging wordt overgegaan. Bovenstaande geldt voor ouders, die in Nederland wonen, en waarbij geen risico is dat kinderen mee naar het buitenland worden genomen.

De oude tekst:

Omgangsregeling - terugbrengen kind

Wanneer er een omgangsregeling is, levert het niet terugbrengen onder de hoede van de verzorgende ouder het strafbaar feit 279 WvSr op. Echter, in de spiegelbeeldige situatie is het anders. De verzorgende ouder, die het kind niet meegeeft, pleegt niet dit strafbare feit. De wetgever vindt dat er in 1e aanleg voldoende civiele maatregelen zijn om dit op te lossen. Het OM vervolgt dan ook pas als alle civiele maatregelen genomen zijn. Bovenstaande geldt voor ouders, die in Nederland wonen, en waarbij geen risico is dat kinderen mee naar het buitenland worden genomen.

Verschil:

  • Er wordt nu geen onderscheid meer gemaakt aan wie de verzorgende ouder het kind moet meegeven, het levert altijd 279 WvSr op.
  • Nu moet een aangifte altijd worden opgenomen.
  • Nu moet er worden gevraagd welke civiele maatregelen er reeds zijn genomen.