nlenfrde

Beste ouders, de wethouder is onze volksvertegenwoordiger. De wethouder stuurt de ambtenaren aan, is simpel gezegd 'de baas' over de ambtenaren, al zou je dat in de praktijk zo niet zeggen.

In de praktijk zijn het juist de ambtenaren die alles voorkoken. Die zogenaamd filteren. En als deze ambtenaren hun werk 'goed' zouden doen, als het ware met de tijd mee gaan, zich goed laten informeren en integer zouden handelen, dan zou de zorg heel wat beter ingekocht kunnen worden.

Er wordt namelijk gezegd dat de ambtenaren en des gevolg de wethouder geen kijk heeft op jeugdzorg. Wat Herken Ouderverstoting opvalt is eerder dat de spelers elkaar prive kennen, elkaar steunen en dat er geen oog en oor is voor de noden van hun burgers. Zeker hier speelt het verdienmodel een grote rol!

Wij burgers zullen hier wat van moeten vinden, daar wij recht hebben op goede zorg! Wij mogen/moeten immers kwaliteit eisen voor onze kinderen. Sterker nog, eenmaal bewust, mag men niet meer wegkijken en kunnen we zelfs de wethouder/gemeente verantwoordelijk gaan houden.

Het is wachten op de eerste schadeletsel zaken… 

Maar het begint met bewustmaken en ja, wie schrijft die blijft, dus onderstaande een mail/brief die door een bezorgde vader is geschreven aan een wethouder die maar al te graag roept dat er meer geld moet naar jeugdzorg, zonder te kijken waar het aan wordt besteedt of naar de effectiviteit van de 'geboden zorg'.

Geachte heer/mevrouw xxxxxx (naam wethouder),

Met klem verzoek ik om een persoonlijk onderhoud met u.

Ik vraag niet zo maar een gesprek aan met u als wethouder met o.a. Jeugdzorg in portefeuille.

Ik ben niet op zoek naar een platform om mijn eigen verhaal kwijt kunnen.

Ik zou graag zien dat u begrijpt dat Jeugdbescherming (voorheen JZ, Jeugdzorg geheten) vaak bewust onbekwaam handelt en daarmee iedere dag weer kinderen en ouders beschadigd.

Burgers uit uw gemeente en organisaties betaald uit gemeenschapsgeld. Dat kan gestopt worden en daarmee kan veel onnodig leed worden voorkomen.

Indien u zich hard maakt voor meer geld voor JZ en niet kijkt naar hoe JZ functioneert, dan mist u de essentie en doet u niets voor de burgers.

Mensen die hierdoor getroffen worden, zijn diep emotioneel geraakt en zijn het vertrouwen in de rechtstaat volledig verloren.

Dat maakt het voor organisaties als JZ eenvoudig om de klachten zogenaamd als ongegrond af te doen. Een ander punt is dat slachtoffers na oneindig lange trajecten vaak emotioneel en financieel gebroken zijn en niet meer in staat zijn de misstanden aan de kaak te stellen.

Verder werkt de formele weg voor klachten (AKJ) niet voor slachtoffers.

In de vele dossiers die ik ken, blijkt telkens weer dat welwillende en bekwame JZ, jeugdbescherming medewerkers, die het verschil wel willen en kunnen maken, moedwillig van dossiers afgehaald worden. In rechtszaken worden door JZ bepaalde zaken met opzet achtergehouden, wordt er ronduit gelogen en worden er ongefundeerd verdere zorg trajecten aangeboden/"verkocht".

Hoofden van scholen worden door JZ negatief beïnvloed, leerplichtambtenaren worden genegeerd.

De oplossing is er om te voorkomen dat kinderen en ouders zwaar beschadigd worden. Echter de wil tot verandering ontbreekt binnen bepaalde gelederen van JZ, Raad van de Kinderbescherming en de rechtspraak.

Volgens dhr. Arno Lelieveld, bestuurder Jeugdbescherming Gelderland wordt meer dan de helft van de tijd van JZ in beslag genomen door vechtscheidingen:

“Jeugdbeschermers besteden inmiddels meer dan de helft van hun tijd aan vechtscheidingen", zie bijlage 1.

Overigens impliceert de term vechtscheiding dat er twee ouders zijn die vechten. Dit is vrijwel nooit het geval. Het is overwegend één ouder die vecht met de kinderen als inzet en waarbij de andere ouder zich of kan verdedigen of zijn kinderen niet meer te zien krijgt.

Wat bovenstaande betreft zou het fijn zijn als iedereen met de tijd meegaat en spreekt over een complexe en/of (hoog) conflictscheiding

De kosten van JZ kunnen dus enorm worden verlaagd dan wel anders ingezet worden waar kinderen wel worden geholpen en niet bewust worden beschadigd.

Graag zou ik u willen vragen persoonlijk met mij in gesprek te gaan om zodoende toe te lichten waar de echte crux ligt en waar de oplossing kan worden gevonden.

In afwachting van u reactie,

Met vriendelijke groet,

XXXXXX (jouw naam)


Bijlage 1: https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/niet-toekijken-bij-scheiding-maar-luisteren/?fbclid=IwAR397z-cy1a5KGWpLHVY5bgbMhuCXG6ZRE7gnvVHk4cABHaWO9W0S7-23WI