Van: Annemarie van Mackelenbergh
Onderwerp: Dag van zorg en veiligheid
Datum: 7 juli 2020
Aan: Wethouders, Raadsleden, Tweede Kamerleden, jeugdbescherming, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, NJI, VNG

 

Dag van Zorg en Veiligheid, 29 juni 2020, digitaal congres VNG


Geachte wethouders, raadsleden, Kamerleden en een ieder met belangen in de jeugdbeschermingsbranche,

Ook wij hadden een digistand tijdens de Dag van de Zorg en Veiligheid, georganiseerd door de VNG, 29 juni 2020. Wij hadden eerlijk gezegd wel wat meer bezoekers verwacht dan één persoon.

Te meer daar ‘onze’ kinderen ‘slechts’ 10% van de mishandelde kinderen zijn, maar wel ruim 60%(!) van het jeugdbeschermingsbudget verbruiken.

Te meer daar gemeenten klagen niet rond te komen met de begroting en vooral met de vinger wijzen naar het-rupsje-nooit-genoeg; jeugdzorg. Waardoor juist ‘veilige plekken’ zoals buurthuizen en bibliotheken moeten sluiten…

Te meer daar juist de jeugdbescherming branche van haar beleid en kennis geen geheim maakt; “we hebben er geen verstand van, zijn onvoldoende geschoold, maar eenmaal in jullie leven, nemen wij de regie over en gaan wij bepalen of jij jouw kind nog wel mag zien…”

Te meer daar er selectief geshopt wordt in de door ons aangereikte gevalideerde wetenschappelijke rapporten. Ja, er is uiteraard sprake van intergenerationele overdracht bij huiselijk geweld, maar als de keten niet wil inzien dat huiselijk geweld gender neutraal is en altijd te maken heeft met psychopathologie, dan zal huiselijk geweld met de huidige ketenpartners nooit gaan leiden tot de juiste anamnese - diagnose en dan pas handelen/ingrijpen…

Te meer daar ruim 30% van alle onkosten gaat zitten in de algemene administratieve overhead! 30% ... 

Te meer daar de rapporten er niet om liegen, de keten brengt vaak meer ellende dan dat zij iets oplost. Ouders worden monddood gemaakt, kinderen tegen ouders opgezet. Allen worden hulpbehoevend gemaakt, tot jeugdzorgjunkie gemaakt, kassa!!

Kansen cirkels (GIRFEC) en alle trajecten gericht op ouders en kinderen, betrokken in een complexe scheiding, zijn de kolen op het vuur! Zo ook de jeugdbeschermingsmaatregelen. Bewezen contra productief en traumatisch.

Hoe komt het dat de raadsleden de wethouders niet op het matje roepen en informeren naar alle onkosten van dit soort malafide trajecten? Maak eerst eens schoon schip!

Op dit moment wordt de verstotende ouder ruimschoots gefaciliteerd en daar doet u net zo goed aan mee, terwijl het anders kan.

Wij hopen dat de gemeenten beseffen dat de branche, wiens zorg dus door u wordt ingekocht, handelt tegen het ERVM, de Rechten van het Kind. Zelfs tegen de algemene wetten en de Grondwet in.

Ouders kunnen u aansprakelijk gaan stellen. Zeker als zij hun kostbaarste bezit, hun kind, verloren hebben, door de onwil van al die instanties die pretenderen het beste met het kind voor te hebben.

Maar waarom zou het zo ver moeten komen?

Is er per gemeente niet één raadslid, die à la Pieter Omtzigt, zich vastbijt en echt wil weten hoe verweven en machtig de jeugdbeschermingsbranche, de rechtspraak, de advocatenlobby wel niet zijn en deze misstanden adresseert? Die vragen stelt over de verwevenheid van de wethouders, met de benoemde machthebbers? Over de nevenfuncties, voorzitterschappen? Over de geldstromen? Over de ingekochte zorg versus effectiviteit?

De Dag van de Zorg en Veiligheid heeft een aantal pijnlijke zaken blootgelegd; de enquête die ingevuld werd naar aanleiding van inspirerende opening presentatie door Paul Iske (Chief Failure Officer) spreekt voor zich: de lege tafel!

Zo lang de instanties de macht behouden om vanuit hun eigen visie en belangen programma’s te presenteren ter bestrijding van huiselijk geweld, maar telkenmale degenen die het betreft en vanuit ervaringsdeskundigheid kritisch kunnen kijken naar de effectiviteit, boycotten en dus de tafel bewust leeg laten, zullen de kosten onevenredig toenemen, met een desastreus resultaat.

Niet meer geld naar deze branche! Eerst orde op zaken stellen. Niet een stelselwijziging aangaan als de misstanden niet opgelost zijn. Daar hoef je niet voor doorgeleerd te hebben, toch?

Als burgers, inwoners, doen wij een dringend beroep op onze volksvertegenwoordigers; ga handelen met een geweten en een hart.

Vraag u zelf maar eens af wat u zou doen als u onterecht een kind wordt ontnomen?!

Vriendelijke groet,

Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter Stichting Écht Scheiden Zonder Schade
Herken Ouderverstoting
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.erstoting.nl
W: www.herkenouderverstoting.nl


Op 9 jul. 2020, om 14:32 heeft Marienne van Dongen-Lamers <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> het volgende geschreven:

Het moet mij van het hart dat ik zelden zo’n lompe en vooringenomen mail heb ontvangen als deze. U heeft geen idee wie ik ben en of ik me voor uw doelgroep inzet, maar wordt wel en passant beticht van het hebben van allerlei belangen. 
 
Mijn gratis tip voor u: als u iets wilt bereiken als organisatie, is dit niet de manier.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Mariënne van Dongen-Lamers
wethouder sociaal domein
Gemeente Veldhoven

Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Antw: Dag van Zorg en Veiligheid
Datum: 9 juli 2020 om 14:39:40 CEST
Aan: Marienne van Dongen-Lamers <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
 
Mevrouw de wethouder, 
 
Dan hebt u er vast geen probleem mee dat wij deze mail openbaar delen en zeker uw gemeenteraad zullen aanmoedigen een einde te maken aan de waanzin. Aan het rupsje nooit genoeg.
 
Al die jaren ‘aardig zijn’ en maar kopjes thee drinken, heeft deze waanzin veroorzaakt . Er zit geen rem op. Wel tekenend is de lege tafel…. 1 op de 9 kinderen een OTS ! Nee, mevrouw de wethouder, in plaats van beledigd te zijn, kunt u mij maar beter vertellen waarom u de grote uitzondering op de regel bent en wat u dan al zo goed doet, waardoor andere wethouders een voorbeeld aan u kunnen nemen.
 
Als laatste; u zit er voor ons, de burger en geloof mij, uw eigen inwoners zullen zeer zeker vragen stellen en liefst gebruik makend van hun spreekrecht.
 
Gratis tip: maak schoon schip !
 
Prettig weekend,