nlenfrde

Met de bewijsstukken in de hand en de onderschrijving middels een, met zorg, samengesteld rapport, tevens actiepuntenlijst richting alle betrokken professionals, waaronder ook gemakshalve de rechtspraak, hebben wij, ouders, nu alles in de hand om ouderverstoting te keren.

Uiteraard zal je op heel veel weerstand stuiten, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Echter, jij hebt het tij mee en eigenlijk is het jouw plicht als ouder om op te komen voor de rechten van jouw kind. Er staat immers in de wet en de internationale verdragen dat een ouder het recht, maar ook de plicht heeft voor zijn/haar kind te zorgen en dat het kind recht heeft op ouders die goed voor het kind zorgen, family life.

Als jij tenminste je als ouder geroepen voelt, maar dat is een andere discussie.

Jeugdzorg

Onder jeugdzorg vallen onder andere het Sociaal Wijkteam van de gemeente, Centrum Jeugd en gezin, Gecertificeerde Instellingen (G.I.) (zoals SAVE), Veilig thuis en de Raad van de Kinderbescherming. Deze organisaties beweren voor het belang van het kind op te komen. Meestal gebeurt uiteindelijk het tegenovergestelde. Zodra ouders met een van deze organisaties te maken krijgen, vanwege een vechtscheiding of door een valse melding van iemand die jou niet mag, worden ouders volledig buiten spel gezet wat betreft de opvoeding en beslissingen omtrent hun kind. De regie wordt namelijk slinks of simpelweg via ordinaire drang, dwang of dreigingen overgenomen.

Bijvoorbeeld: als een ouder n.a.v. gedegen en professioneel onderzoek het advies krijgt om het kind rust en therapie A te geven maar een van de bovengenoemde ondeskundige organisaties wil jou kind laten opnemen en jij bent het daar niet mee eens, dan volgen er vaak dreigementen in de vorm van: ‘Als u niet meewerkt dan vragen wij een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) aan’.

Een OTS is eigenlijk niet meer dan dat een G.I. de taak krijgt om de ouders te helpen en te ondersteunen om een dreiging in de ontwikkeling van een kind een halt toe te roepen. Bijvoorbeeld tegen de gevolgen van ouderverstoting wat een kind zwaar kan beschadigen. Echter ook in dit geval zal de gezinsvoogd wederom, nu met toestemming van de rechter, de regie overnemen. U wordt gedwongen de adviezen op te volgen van deze ondeskundige maatschappelijk medewerkers. Wanneer u in opstand komt zal deze gezinsvoogd u zwart maken als zijnde niet meewerkende ouders met een Schriftelijke Aanwijzing (S.A.).

Een S.A. is eigenlijk niets anders dan een vorm van ‘straf’ voor de ouders of het kind wanneer deze ouder is dan 12 jaar. U luistert niet maar wij willen onze zin hebben en zullen deze ook opeisen. U moet zich aan deze S.A. aan houden. De ouders mogen de S.A. binnen 14 dagen laten toetsen bij de rechter. Doe dit altijd want een S.A. werkt in uw nadeel. Dit kunt u zelf, maar het is beter om een advocaat dit te laten doen. Vaak worden S.A.’s niet onderbouwd of afgegeven op grond van verkeerde wetgeving waardoor de kans dat deze komt te vervallen redelijk groot is.

Rol jeugdzorg 

Wat ons betreft is de rol van Jeugdzorg bij echtscheidingen uitgespeeld. Het is algemeen bekend, ja ook bij jeugdzorg zelf en het Ministerie, dat Gezinsvoogden (of welke titel ze nu weer aannemen) werken als pyromanen bij de brandweer. Ze maken de situatie erger. Ouders denken in eerste instantie geholpen te worden….maar het gaat niet om de ouders. Het gaat om het kind.

Dus als jij denkt dat JZ (jeugdzorg) handelend zal optreden tegen ouderverstoting, dan heb jij het zwaar mis. Allen zijn zwaar handelingsverlegen en zelfs BEWUST handelingsonbekwaam. Lopen als een kip zonder kop achter wel bevallige rapporten aan, maar willen de waarheid niet weten.

Verdien modelletjes

Kinderen worden als verdien modelletjes gezien. Snelle oplossingen? Nee joh, liefst meerdere jaren rekken en trekken. Ondertussen de kinderen zwaar belasten met idiote vragen (waar ben je het liefst….) en zwaar het vertrouwen schaden door telkens met nieuwe voogd te komen als een ouder de druk opvoert en klachten in gaat dienen.

Ouders die vragen gaan stellen of klachten in gaan dienen, worden zwaar geïntimideerd. Veelal ook afgebluft. Want als je als ouder nagaat of hetgeen wat ze zeggen en/of doen ook wettelijk mag, dan kom je er achter dat jij heel wat meer rechten hebt dan jij denkt.

Instanties

Wetende wat we nu weten, mogen alle ouders zichzelf vragen gaan stellen. Wat kan ik doen om in het leven van mijn kind te blijven, zonder dat ik mijn kind onnodig belast? Dat is nogal een vraag, als je beseft dat, als jij als ouder een beroep gaat doen op de rechtspraak, vaak het einde zoek is. Op de website www.herkenouderverstoting.nl kun je onder het kopje instanties je heel goed inlezen en vervolgens beseffen dat, zoals het nu geregeld is, hoe de instanties nu werken, jij niet alleen letterlijk en figuurlijk met lege handen komt te staan, jouw kind ook!

En daar ben je zelf ook nog eens bij ook! Beetje bij beetje raak jij steeds meer de regie kwijt. Gaan derden, bewust handelingsonbekwame professionals, jou vertellen welke rol jij nog als ouder in het leven van jouw kind mag vervullen. De grote vraag is dus echter hoe lang jij dat nog gaat pikken! Tenminste, wetende wat het effect van ouderverstoting op de identiteitsontwikkeling van jouw kind is! En dan hebben we het nog niet eens wat dit alles met jou doet!

Gevolgen scheiding voor jongeren

Uit de praktijk blijkt dat je als ouder maar beter zo snel mogelijk van jeugdzorg en consorten af kunt komen, want hun werkzaamheden ten aanzien van kinderen in echtscheidingssituaties is ronduit desastreus! En wederom, daar ben jij zelf bij. Wie is die gezinsvoogd, die een beschikking naast zich neerlegt en even op eigen onderzoek uitgaat? Wie is die gezinsvoogd die aan jou vertelt dat rust nu even belangrijker is? Wie is die gezinsvoogd die jou vertelt dat jouw kind zelf heeft aangegeven geen contact te willen en dat jij dus het kind met rust moet laten? Wie is die gezinsvoogd die achter jouw rug om met een wijkagent gaat praten over vermeende psychische gevolgen omdat jij zo emotioneel reageert? Wie is die gezinsvoogd die informatie achter houdt, informatie vervalst, verdraait, die jou schriftelijke aanwijzingen geeft of zelfs jouw kind uit huis plaatst op basis van vermeende ideeën van jouw ex? Wie is die gezinsvoogd die jou de eindmusical ontzegt, of jou vertelt dat jij niet naar de diploma uitreiking mag?

Informatie jeugdzorg

Die lijst kan ellenlang worden. Alle ouders die met Jeugdzorg te maken hebben als gevolg van een echtscheiding kunnen deze lijst schrijnend lang maken.

Kennis is macht

Deze ouders zouden andere ouders beter moeten waarschuwen! Blijf ervan weg. Met gezamenlijk gezag heb je genoeg om in contact te blijven, denk out of the box, maar doe het zelf. Zo heb je op zijn minst eigen regie en is er verder niemand die jou de toegang tot jouw kind kan weigeren, anders dan jouw ex. En het lijkt een onmogelijke zaak, maar geloof ons, die ex is een veel minder groot obstakel als die niet gesteund wordt door bewust handelingsonbekwame professionals.

Maar heb je nu eenmaal met de Raad en/of Jeugdzorg te maken, dan zul je daar iets mee moeten, als zij ouderverstoting in de hand werken.

Informatie instanties

Feitjes

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg het aantal scheidingen in 2016 ca. 35.000, waarvan een op de vijf uitliep op een vechtscheiding. Na de scheiding woont ruim 80 procent van de kinderen bij hun moeder. Een kwart van alle scheidingskinderen verliest uiteindelijk het contact met een van de ouders; in 90 procent van de gevallen is dat de vader, in 10 procent de moeder. 

Het gaat hier dan om ongeveer 16.000 kinderen per jaar, als je uitgaat van gemiddeld 2 kinderen per gezin, die te maken krijgen met ouderverstoting.

Volgens onderzoek door advocaten en belangenverenigingen naar dossiers van jeugdzorg, waarbij professionals zijn betrokken bij uithuisplaatsingen blijkt dat 95% van de 160.000 uit huis plaatsingen onterecht is. Het gaat hier dan om 152.000 kinderen die onterecht gescheiden worden van hun ouders. Kinderen binnen deze setting worden door jeugdzorg automatisch verstoten van hun ouders. Dit met het excuus dat de kinderen moeten onthechten van hun familie en hechting binnen een pleegsetting moet plaatsvinden.

Zeker met de kennis en de munitie die je nu hebt.

Ten eerste Het congres van 10 november 2017 te Rotterdam; Waarheidsvinding in de justitionele keten: de presentatie van Taveccio/Stams, begeleid met het rapport van Richard Warshak, ondertekend door 110 echte wetenschappers.

Het beleid van de afgelopen jaren is op NIETS gebaseerd. Die zelf verzonnen notie van rust, dat dit het beste is voor de kinderen en derhalve er eerst rust hoort te zijn, daar de kinderen nou eenmaal afhankelijk zijn van de zorg-ouder en als die dus omgang of contact tussen de andere ouder en kinderen als onrustig ervaart, dat dat dus eerbiedigt moet worden, dat is dus niet alleen op NIETS gebaseerd, het is contra- productief! Het is zeer schadelijk voor de (identiteits)ontwikkeling van de kinderen. 

Juist bij kleine kinderen hoort de omgang nog frequenter te zijn dan bij pubers, dat alles heeft te maken met een veilige hechting. Als dus 1 ouder de hechting frustreert, maakt die zich schuldig kan grove kindermishandeling. 

Naar aanleiding van die presentatie heeft het NJI toegezegd om de richtlijnen te herschrijven. Althans, na wat druk uitgeoefend te hebben, staat de notie van rust op zwart/onder herschrijving. Prima! Met de Koninklijke weg is nu officieel afgerekend.  Dat moet alleen nog doordringen daar waar het hoort! Blijkbaar is dat de taak van de ouders zelf, want vakliteratuur bijhouden of geïnformeerd worden door de directies is voor de jeugdzorg-professionals een brug te ver.

Maar we hebben nog wat; Het rapport Scheiden zonder schade, 22 februari 2018, gepresenteerd door de heer Rouvoet. Dat rapport is er niet zo maar gekomen en weet dat alle grote spelers er aan hebben meegewerkt. Dus ook het hoofd van de Raad, de rechtspraak en uiteraard hele groepen belanghebbenden, die allemaal bezig zijn met hun eigen eventuele toekomstige rol bij kinderen en echtscheiding.

Dit rapport is niet alleen verplicht leesvoer voor de professionals, met name hun directies, maar zeer zeker ook voor elke ouder. Met name bladzijde 25 is enorm interessant. Met deze pagina kan jij iedereen de maat houden! Doe dat dan ook!

Volg je hart

Je kunt nog steeds meelopen aan de leiband van de rechter en vervolgens raad, jeugdzorg en de advocaten en vervolgens jouw nood klagen op de diverse pagina’s, maar nogmaals, je bent er zelf bij! Elke dag heb jij een keuze. Luister ik naar hen, of volg ik mijn hart?!

En je staat dus niet alleen! Met jou veel andere ouders. Zouden al die ouders opstaan en de mishandeling niet langer pikken, dan zal het werk van die bewust handelingsonbekwame personen er niet leuker op worden. In ieder geval komt hun werkwijze aan het licht en zal er uiteindelijk door hoger gepositioneerde mensen er iets van gevonden moeten worden.

Heel simpel, wij kunnen de rechters niet aanpakken, maar de uitvoerders wel!

Roep ze ter verantwoording! Waar haal jij jouw wijsheid vandaan? Kom met schriftelijke bewijzen die het congres en het rapport onderuit halen! Kan je dat niet? Dan nu kappen met jouw dogma’s en een 180 graden draai graag. Kan /wil jij dat niet? Jammer, ik pik dat niet. Ik ga daar iets van vinden!

Wat kun je doen?

UHP

Wanneer niets werkt om u te dwingen, vaak tegen het belang en de adviezen van echte deskundigen in , om uw kind elders te laten behandelen dan volgt er meestal een verzoek tot een UHP.

Een verzoek tot een UHP wordt zo gebracht bij de rechtbank dat wanneer u dit verzoek leest of hoort u het idee heeft dat dit niet over u gaat. Dit kan wel kloppen omdat een gezinsvoogd de feiten verdraait om zijn/haar zin af te dwingen. Vaak wordt het verzoek dan ook toegewezen en worden uw kinderen met methodes zoals vroeger bij razzia’s werden gebruikt uit huis gerukt.

U mag niet weten waar uw kind is en de eerste 6 tot 8 weken heeft u geen contact met uw kind (ouderverstoting). Als u geluk heeft mag u daarna 1 of 2x per maand uw kind onder begeleiding een uurtje zien. De begeleider is niet bevoegd om u te beoordelen als ouder maar doet dit wel. Deze beoordeling is altijd in uw nadeel.

Uiteindelijk bent u gemiddeld tussen de 2 en 5 jaar aan het procederen om uw kind terug te krijgen. De gevolgen van deze UHP’s zijn dat jeugdzorg en vaak het pleeggezin in het verlengde daarvan uw kind zo zwaar hebben beschadigd, dat de hechting met u als ouder soms tot nihil wordt gereduceerd. Hoe jonger het kind hoe groter kans hierop. Wanneer dit uiteindelijk na een jaar of 2 a 3 onderzocht wordt, is de kans groot dat door de indoctrinatie en ouderverstoting daadwerkelijk de hechting met u als ouder onvoldoende is geworden. Resultaat: Ontheffing van het gezag en u bent uw kind kwijt.

Klachten indienen

Dien die klachten in. Komen ze als niet ontvankelijk terug? Herschrijf ze en doe het kunstje weer. 10 tegen 1 dat de betreffende persoon vervangen wordt, ziek is, weg, noem maar op. Geeft niet. Ze hebben een registratienummer. Zet die klachten door, al is het voor het lerend karakter richting de instantie. Jij reageert immers op hun contra productieve werkwijze, wat jou plicht is.

Betrek de teamleider, de districtsmanager, het opperhoofd, nou ja, ieder van statuur middels een cc. Kijk eens wie er in een klachten commissie zit. Slager die zijn eigen vlees keurt. Geeft niet. Buikpijn hebben ze! Pak al die lui die handtekeningen zetten en zo strepen zetten door levens halen, terwijl ze nog niet eens met jouw kind goed hebben gesproken (gedragsdeskundigen…) heel hard aan. Als het goed is, hebben zij een BIG code…. Interessant.

Had je vroeger niets in te brengen, nu, met dat rapport en dat congres, hebben zij niets in te brengen. Sterker nog, gaan ze door met het faciliteren van de verstoter, dan werken ze aantoonbaar mee aan kindermishandeling en volgens mij is dat altijd nog strafbaar. Waarom niet aangifte doen bij de politie, met verzoek tot vervolging? Denk bijvoorbeeld dan aan een gedraging ex art 300 lid 4 Sr. Benadeling gezondheid.

En benader jouw wethouder, jouw volksvertegenwoordiger, die de zorg inkoopt. Wijs die wethouder op het feit dat de ingekochte zorg niet goed is en ten nadele van jouw kind. Vraag aan de wethouder wat die daartegen gaat ondernemen!

Gisteren kwam Jeugdzorg met cijfertjes naar buiten: 400.000 kinderen, daar hebben ze mee te maken, 400.000!

Hoeveel van die kinderen hebben een OTS omdat pappa en mama ‘ niet met elkaar kunnen communiceren’ ? Of , nog erger, zijn uit huis geplaatst, zonder dat er gekeken is naar de uitwonende ouder als geschikte ouder om bij te wonen?

Mijn stelling is dat Jeugdzorg, an sich, niets met scheidingskinderen zou mogen doen. Ze hebben het al druk genoeg! Het verdienmodel van de afgelopen jaren is naar de knoppen; een ouder kan niet meer weggeschreven worden. Het is niet meer een gesprekje van een uurtje en dan een jaar niets. Scheidingskinderen vraagt om specialisme, zeker als je te maken hebt met 1 ouder die het verschil niet kan zien tussen ex-partnerschap en ouderschap, dat laatste blijf je namelijk altijd samen.

Er zijn andere opties! Laat de gemeente naar die opties kijken; een gezinsvertegenwoordiger. Of lekker niets, want jij regelt het zelf wel. Moet de gemeente wel leren NEE te zeggen tegen een OTS onder toezicht stelling. Immers, die maken het nog erger dan dat het al is.

Als wij de directies aanspreken, zeggen zij zich niet te herkennen in de geklaagde nood! Maak dus werk van klachten en aangiften, dan dringt dat geluid echt wel door.

Punt is dat jij met die klachten en het aanschrijven van de directies niet alleen hun onkunde bloot legt, maar ook hun onwelwillendheid. Daar moet een wethouder iets mee. Doet die dat niet, dan laat de wethouder willens en wetens kindermishandeling is zijn/haar gemeente toe en ik zie nu al een paar letselschade advocaten glimlachen…..

Organisaties die u kunnen helpen bij problemen met jeugdzorg zijn:

  1. www.sosjeugdzorg.nl
  2. www. stichtingkog.info
  3. www.bvikz.nl
  4. facebook: jeugdzorg=kinderhandel
  5. www.onderwijsconsulenten.nl bij onderwijsproblemen

Goede advocaten zijn schaars wees daarom behoedzaam met het uitzoeken van de juiste advocaat.

De advocaten die onder de VFAS staan geregistreerd voldoen meestal niet aan de juiste kennis om paraat te zijn tegen jeugdzorg. Vaak zullen zij u juist aangeven dat u mee moet werken. Let wel: u moet NIETS; u blijft als ouder namelijk het gezag houden! Uw gezag stopt pas bij een vervangende toestemming van de rechtbank (en dan enkel voor dat specifieke onderdeel) of als u uit het gezag bent ontheven.

Let wel! U als ouder bent eindverantwoordelijk voor uw handelen

1.Houd alle feiten bij, maak, liefst digitaal in Word of zo, een 'tijdlijn van gebeurtenissen' met een datum en in enkele regels bijvoorbeeld iets van 10-2-2008: 'Er is een melding gedaan bij het AMK, wij zouden onze kinderen verwaarlozen' en zo verder met datum / feit… http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=6093 

2.Neem alle gesprekken met instanties op, middels mobiele telefoon, memo-recorders enz. Schrijf dan zelf het gespreksverslag, eindig daarbij altijd met de regel: 'Behoudens tegenbericht ga ik er van uit dat u met de strekking van het gesprek zoals hier weergegeven kan instemmen'.

Het voordeel hiervan: u voorkomt daarmee dat de instanties de gespreksinhoud gaan verdraaien en u heeft een document dat u zo nodig de rechters kan voorleggen. Instanties zullen het proberen u te verbieden, maar let wel: ieder gesprek waar U ZELF aan deelneemt mag u opnemen!  

Mocht u geen memo-recorder of zo hebben: iedere Windows PC heeft standaard 'geluidsrecorder' er in zitten (bij bureauaccessoires): laat die gewoon aanstaan, zeker bij gesprekken bij u thuis! Voor minder dan 20 € kunt u al 'n best aardig apparaatje kopen! (Investeren in verdediging!)  

3.Onderteken NIETS: ook niet de zogenaamde 'aanvraag hulp' dan wel toestemming om allerlei instanties te benaderen.

4.Als u voorgehouden wordt om te tekenen met een akkoord met 'perspectief biedende plaatsing' van uw kind, met het verhaal er bij dat dit goed zou zijn voor het geval u ernstig ziek mocht worden of zo, realiseer u: 'perspectief biedend' betekent namelijk dat uw kind NOOIT MEER bij u terug zal komen als het aan BJZ ligt! 

5.Vraag altijd de contactjournalen en werkaantekeningen op die bij de besluitvorming betrokken zijn. U heeft recht op ALLE stukken die over u en uw kinderen gaan! Sommige BJZ willen u alleen een opgeschoond dossier geven op grond van hun 'beleidsregels'. 

Dit is juridisch onjuist en in strijd met art. 6 EVRM (eerlijke procesvoering) Ook zijn er recentelijk zaken geweest waar cliënten gewoon alles kregen, dit wel na aandrang van advocaten! (De gewone burger wordt gewoonweg afgepoeierd.) Bovendien is het ook in strijd met de kwaliteitsmaatstaven van de Algemene wet Bestuursrecht: deze eist namelijk dat alle aan de besluitvoering ten grondslag liggende feiten aan alle partijen bekend zijn! Een Indicatiebesluit valt immers onder de AwB!

Stappenplan om uw dossier op te vragen: 

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/stappenplan-dossier-opvragen.html 

6. Maak bij iedere rechtszitting zelf een 'pleitnotitie' die u ter zitting voorleest. Houd dit kort, krachtig en zakelijk. Breng zo'n pleit minstens in drievoud mee: 1 voor de rechter, 1 voor de tegenpartij en 1 voor u (mogelijk ook een kopie voor Raad en of BJZ). Lees dit voor. Dit voorkomt dat uw woorden straks verdraaid in het proces-verbaal staan! 

Rechtspraak Familierecht

7. Vraag na een rechtszitting altijd het proces-verbaal op van die zitting. Ook hier het zelfde als bij 3: sommige griffies weigeren het u toe te sturen, als u een klacht indient hier over bij de president van de Rechtbank of Hof, dan krijgt u dat onmiddellijk…Ze weten dat ze fout zijn door dat te weigeren!

Nico Mul's link

Onderstaand een mail wisseling die ik voer met Jeugdzorg Tilburg/ Noord Brabant , uiteraard de 2 direct betrokken wethouders en hun beleidsambtenaren. Besef dat de gemeente veel meer kan betekenen dan wat ze nu neerzetten. Wederom daar ben je zelf dus bij!

Brief aan gebiedsmanager jeugdzorg

24 april 2018
Goedemorgen mijnheer Stoop, gebiedsmanager Jeugdzorg Tilburg.

Met dit schrijven rijk ik u de hand en ik hoop van harte dat u deze aanneemt.

Als oprichter en mede-beheerder van herken Ouderverstoting en wonende in Tilburg ben ik aardig ingevoerd op de handelswijze van de spelers, waaronder Bureau Jeugdzorg Noord Brabant. De berichten die ik van ouders krijg die, als gevolg van een high conflict scheiding, een OTS hebben aanvaard of opgelegd hebben gekregen, stemmen mij ver van vrolijk. Ik durf gerust te stellen dat juist de Gezinsvoogden als pyromanen bij de brandweer functioneren en simpel gezegd moet dat afgelopen zijn. Kon Jeugdzorg in het verleden nog schermen met die rust voor de kinderen, die dus o zo belangrijk is en als gevolg 1 ouder aan de zijkant plaatsen, sinds het congres Waarheidsvinding in de Justitionele keten, 10 nov 2017, hoort u en uw gehele organisatie ervan doordrongen te zijn dat deze notie op NIETS is gebaseerd. Sterker nog, die rust werkt contra productief, het staat een goede identiteitsontwikkeling van het kind in de weg. Los van wat ouderverstoting met de ouders zelf doet.

Ik verwijs u naar de website www.herkenouderverstoting.nl, waar u de presentatie van Taveccio en Stams kunt lezen, als mede het rapport van Washak, ondertekend door 110 echte wetenschappers.
Naar aanleiding van dit gegeven heeft het NJI onlangs ze notie van rust op zwart gezet. Op dit moment is onder andere Taveccio , samen met het NJI bezig met het herschrijven van de richtlijnen.

Dus Jeugdzorg staat erg zwak als een gezinsvoogd als nog aan komt zetten met die zogenaamde rust.
Toch is dit nog steeds bij Jeugdzorg Noord Brabant de regel!
Ook kunt u op onze website het rapport Scheiden zonder Schade terug vinden en met name bladzijde 25 is erg interessant. Graag wil ik van u vernemen hoe uw organisatie met deze informatie en aanbevelingen omgaat.

Boven alles wil ik aanmerken dat ik niet uw vijand ben. Maar wat JZ nu neerzet is niet alleen contra productief, het is tegen de Rechten van het Kind en zelfs strafbaar.

Ik wil graag op korte termijn met u aan tafel. Liefst zie ik de heer Bernd Roks daarbij aanschuiven, als mede een beleidsmedewerker van uw organisatie en iemand uit de praktijk.
Ik draag voor Remko Krol. Een gezinsvoogd die met droge ogen aan een moeder durft te beweren dat er ook kinderen zijn die later geen last krijgen van hun ouderverstotingsgeschiedenis. Ik wil heel graag horen hoe hij aan zijn wijsheid komt. Is dit de gedachtengang van JZ?

Ik denk graag in oplossingen en ik hoop dat mijn gesprek met u aanzet zal zijn tot een beter functioneren van de gezinsvoogd. Want laten we eerlijk zijn, zo moeilijk is het niet.
Het is een kwestie van willen en doen.

De vraag is dus of JZ wil ! Bewuste handelingsverlegenheid en handelingsonbekwaamheid is desastreus en u zou dat niet moeten willen. Mocht JZ zich niet geroepen voelen en graag op de huidige oude voet verder gaan, dan kan ik u alleen maar waarschuwen; dan is uw rol bij echtscheidingen binnenkort uitgespeeld.
Graag hoor ik wanneer u tijd hebt. Ik neem graag 2 ouders mee om mijn verhaal te staven. Het spelletje dat u zich niet herkent in mijn verhaal, of ik voorbeelden heb en daarmee komende te horen krijg dat we hier niet dieper op in kunnen gaan in verband met de privacy, heb ik te vaal mogen meemaken. Vandaar deze ouders, die komen met voldoende praktijkvoorbeelden.
In afwachting op uw reactie,

AM van Mackelenbergh

Reactie terug 25 april 2018:

Geachte mevrouw Van Mackelenbergh,

Uw verzoek heb ik in goede orde ontvangen. In cliëntsituaties waarbij mogelijk sprake is van de door u genoemde problematiek, is de jeugdzorgwerker de eerste gesprekspartner voor cliënten en/of belanghebbenden. Indien gewenst/nodig kan de jeugdzorgwerker mij verzoeken op enig moment gesprekspartner te zijn in een individuele casus.

Voor het door u genoemde onderwerp zie ik me niet als gesprekspartner voor u. Met respect, maar ik ga dan ook niet in op uw verzoek om te komen tot een afspraak.

Met vriendelijke groet,
 
Gerard Stoop
Jeugdbescherming Brabant
Gebiedsmanager

Alleenhouderstraat 25,
5041 LC Tilburg
Postbus 339,
5000 AH Tilburg

Ha, daar kan ik wel iets mee:

27 april 2018
Tja, mijnheer Stoop,

Waarom verbaasd uw antwoord mij nou niets...

U mag dan wel van mening zijn dat ik te min ben voor u, echter, u zit er een beetje naast. Ik bewandel heel bewust mijn wegen. Natuurlijk zal ik uw naam in Den Haag nog eens extra aanhalen en uw houding beschrijven als exemplarisch!

U zult er vast en zeker ook geen moeite mee hebben dat ik er iets van ga vinden in mijn blog en openbare Facebookpagina. U staat immers voor uw organisatie en wilt niets weten over de misstanden. Dan maar op de harde manier.
Ik laat hier een paar daagjes overheen gaan opdat u terug kunt komen op uw beslissing.

Kijk, een uurtje van uw kostbare tijd, kan veel ellende voorkomen….
Arrogantie van uwe kant is zeer misplaatst en niet willen weten zorgt ervoor dat wij u persoonlijk aansprakelijk gaan stellen.

Met vriendelijke groet,
Anne-Marie van Mackelenbergh

En ook zijn baas wil er niets van horen:

Geachte mevrouw Van Mackelenbergh,
 
Namens mevrouw Dekkers, laat ik u weten dat inmiddels de heer Stoop, namens Jeugdbescherming Brabant, een reactie op uw e-mailbericht naar u heeft gestuurd.
 
Hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
XXXXX
Jeugdbescherming Brabant
directiesecretaresse

Dus wat nu? Nou dan informeer ik de 2 betrokken wethouders op 1 mei 2018:

Dag wethouder Roks en Wethouder Hendrickx,
Hebben jullie de afwijzing van Gerard Stoop gezien?
Wellicht dat jullie een afspraak op kunnen zetten, want wij accepteren het niet meer.

Landelijk gezien, maar hier in Tilburg in het bijzonder, daar ik het van dichtbij dus meemaak en er een pilot loopt van nu 2 jaar, wat nu zijn vruchten hoort af te werpen.
Jeugdzorg is bewust handelingsonbekwaam. 400.000 jongeren lopen bij jeugdzorg…hoeveel hebben een OTS/UHP ten gevolge van een scheiding?!
Pyromanen bij de brandweer door perverse prikkels. Geld tekort om hulp te verlenen als het echt moet, maar levens kapot maken, gewoon omdat het kan.

Dat moet afgelopen zijn. Scheidingskinderen mogen geen verdienmodel zijn.
Feit is, eenmaal bewust, zal ieder de consequenties moeten dragen.
Feit is dat de gemeente de zorg inkoopt. De wethouder is mijn volksvertegenwoordiger ! De wethouder is de volksvertegenwoordiger van de burgers, kind of volwassen! Eenmaal bewust van misstanden, hoort een wethouder op te treden. Daar mag en kan een wethouder niet van weglopen.
De gemeente, mijn wethouder kan niet anders dan handelend optreden tegen misstanden.

Zoals gezegd ben ik nog steeds jullie vijand niet. Zeker niet als de oplossingen voor de hand liggen en weinig investering behoeven.
Ik zie dus graag dat dit niet verder uit de hand hoeft te lopen. Met het congres en het rapport scheiden zonder schade kunnen ouders de verantwoordelijken wel de maat gaan nemen. Strafrechterlijk zijn wij ons aan het oriënteren .
Ouderverstoting is kindermishandeling!

Met vriendelijke groet,
Anne-Marie van Mackelenbergh