nlenfrde

Tjonge, het moet niet gekker worden... 

https://nvvr.org/nieuws/2019/gevolgen-na-rechterlijk-oordeel

Alsof overduidelijk ondeskundig genomen beslissingen, hoewel in functie genomen, niet mogen leiden tot een hard persoonlijk oordeel over de kwaliteiten en vaardigheden van die betreffende rechter[s]. Daar zou het nou juist over moeten gaan...

'Nee, voor kritiek hebben we ons hoger beroep & cassatie-systeem, dat is de aangewezen weg!' reageert men dan vanuit de eigen ivoren toren. Alsof de burger maar dociel blijft geloven in die drietrapsraket. Die heeft nl. direct te maken met de gevolgen van een uitspraak. Die krijgt die shit rechtstreeks op z'n bord.

Op een goede dag is het klaar.

Want jullie studeren amper [PO-regime is zwaar onder de maat, zie oordeel Visitatierapport 2018], jullie kunnen dus nauwelijks nog voor 'deskundig' worden gehouden. Bovendien hanteren jullie daar bovenop ook nog eens een vorm van zaakstoedeling die nauwelijks rekening houdt met de actuele deskundigheid van de betreffende rechter/zijn team. Terwijl het daar in elk zaak weer opnieuw toch echt op aankomt!

Ze erkennen het zelf: wij zijn soms ook een ordinaire vakbond. Wij komen op voor...

Maar dan zouden we jullie niet meer mogen aanspreken op de kwaliteit van de output? Daar zit de foute redenering. Dat het een het ander zou uitsluiten. Dat ze door het een te zeggen ontslagen zouden zijn van het ander. En met twee vingers in de neus gewoon door kunnen gaan met ondeskundig zaken beoordelen...

De rechtspraak moet zich willen laten beoordelen door degenen voor wie ze het allemaal beweren te doen. Zich daar niet voor afschermen.