nlenfrde

Zaterdag 11 mei 2019 heeft Herken Ouderverstoting uit hoofde van Marieke van Woerkom de laatste batch verstuurd. Alle presidenten (hoofden) van alle rechtbanken en de vier gerechtshoven hebben de onderstaande mail ontvangen.

Verstuurd naar:

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geachte ..., 

 1. In de motie Recourt, die in januari 2016 werd aangenomen door de Tweede Kamer, werd o.a. het volgende gesteld: van mening dat zo veel als mogelijk voorkomen moet worden dat echtscheidingen nadelige gevolgen voor kinderen hebben, een onnodig beslag leggen op de rechtspraak of andere ongewenste maatschappelijke gevolgen hebben;
 2. In de bijlage vindt u de wetenschappelijke verklaring, die is opgesteld n.a.v. het symposium van 25 februari jl. dat betrekking had op de complexe scheiding en ouderverstoting.

 1. Hieruit blijkt duidelijk dat er enorm nadelige gevolgen voor kinderen plaatsvinden en er onnodig beslag gelegd wordt op de rechtspraak, om nog niet te spreken over de ongewenste gevolgen voor de maatschappij. Bij de complexe scheiding (15-20%) is namelijk sprake van kindermishandeling en ex-partnergeweld.
 2. Duidelijk wordt dat er bij aanwezigheid van ouderverstoting sprake is van psychopathologie. Deze, of een van de overige drie vormen van kindermishandeling kunnen vastgesteld worden middels een degelijke diagnose.
 3. Dit verdient de aandacht van psychiatrisch en in de psychopathologie geschoolde deskundigen, die kunnen vaststellen of pathogeen opvoedingsgedrag een rol speelt bij de complexe scheiding en/of keuze van het kind om het contact met een van beide ouders te verbreken.
 4. Momenteel worden er echter extra problemen veroorzaak door het ontbreken van kennis bij de medewerkers van jeugdzorg, de RvK of VT. Zij zijn niet opgeleid om pathogeen opvoedersgedrag te herkennen en onderzoeken.
 5. Daarnaast geeft de Projectgroep visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen onder leiding van Mr. Marion Beckers helaas blijk van een van de conclusies van het recente rapport visitatie gerechten:[.] het ontbreken van voldoende kritische (zelf)reflectie [.] heeft een belemmerende werking op de collectieve kwaliteitsontwikkeling [..].”
 6. De projectgroep wenst vast te houden aan de inhoud van het recente WODC rapport van 18 januari jl., Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief . Een rapport dat vol staat van aannames en meningen en dat daarnaast volledig voorbij gaat aan de psychologische oorzaak van de problematiek rondom de complexe scheiding.  https://www.herkenouderverstoting.com/kennis-macht/onderzoek/432-het-hoe-waarom-en-vooral-de-onjuistheid-van-het-wodc-rapport
 7. Wij doen een beroep op u, als president van de rechtbank Amsterdam, om deze wetenschappelijke verklaring tot u te nemen en deze informatie te delen met de desbetreffende collega’s binnen uw rechtbank. Daarnaast hopen wij dat u als president wel over voldoende zelfreflectie en verantwoordelijkheid beschikt om het verschil voor de maatschappij te kunnen maken. Burgers zijn ten einde raad, aangezien het zich doet voorkomen dat zij bij gebrek aan een collectieve kwaliteitsontwikkeling geen rechtsbescherming krijgen in geval van kindermishandeling en ex-partner geweld.

Wij gaan eventueel graag met u in gesprek, om het bovenstaande mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Woerkom