nlenfrde
"De rechterlijke macht in Nederland is niet onafhankelijk. De rechten van personen in Nederland worden niet voldoende gewaarborgd én in een zaak waarin vandaag uitspraak gedaan werd, zou een minderjarige zelfs kans lopen op euthanasie. Daarom besloot een rechter in Warschau om niet aan een Nederlands uitleveringsverzoek te voldoen. Deze Poolse uitspraak volgt op een recent Nederlands besluit om voorlopig geen verdachten meer aan Polen uit te leveren, juist vanwege zorgen over de rechtsstaat dáár. Kees Sterk, rechter en tot voor kort president van het Europese Netwerk van de Raden voor de rechtspraak (ENCJ), duidt deze opmerkelijke zaak."
 
Maar wie is Kees Sterk? 

Kees Sterk was tot recent praeses van dit netwerk van raden van de rechtspraak. Gezien zijn uitspraak over Polen in Bureau Buitenland mag dit netwerk wel wat info hebben over het NL rechtssysteem en kunnen ze zich hard maken voor noodzakelijke verbeteringen in NL. 

ENCJ Permanent Office
Rue de la Croix de Fer 67
1000 BRUSSELS, BELGIUM
Mail : office(at)encj.eu
Tel : + 32.2.535.16.05
Twitter: @encj_office

Ook al wordt het in alle toonaarden ontkend, de Rechtspraak is gecorrumpeerd. 
 
Maar laat ik het gewoon bij onze expertise houden, het familierecht, de scheidingsrechters, de kinderrechters, met nevenfuncties en commissariaten in de jeugdzorg. Rechters met duistere verledens. Rechters verweven in het netwerk, die elkaar in het zadel houden. Sinds de jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeenten zijn er 6000(!) bedrijfjes bijgekomen, waarvan de deskundigheid op zijn zachtst gezegd discutabel is.
 
Als ware ‘wordt het belang van het kind’ aangewend om een hele industrie op te tuigen, die ten koste van ouders en kinderen, ons meezuigen in Kafka verhaal. Te veel individuele zaken worden bekend en tonen aan hoe gecorrumpeerd de familierechtspraak wel niet is.
 
Dan kunnen kamerleden wel verontwaardigd reageren als er steeds meer vragen komen over het (niet) functioneren/bestaan van de trias en vertrouwen hebben in de rechtstaat, wij, (te) verstoten ouders, hebben ons vertrouwen al lang verloren. Wij kunnen hoog uit bewust maken en hopen dat er integere personen durven op te staan om hand in eigen boezem te steken en heel veel ouders te rehabiliteren, onrecht terug te draaien, opdat ouders nooit meer hoeven te vluchten om hun kind te beschermen!
 
Onderstaande mail spreek voor zich:
 
Onderwerp: Radio-uitzending Bureau Buitenland 22 sept. '20 om 19.00u
Datum: 23 september 2020 om 12:41:03 CEST
Aan: "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken."

Geachte redactie van Bureau Buitenland,
 
Gisteren tenenkrommend naar uw uitzending geluisterd over het gezin dat uit NL gevlucht is naar Polen, dat Polen het gezin niet aan NL wil uitleveren en de woorden van Kees Sterk hierover.
U zei er iets over gelezen te hebben en daar bleef het bij. De hr. Sterk zei o.a. dat Polen geen liberale rechtsstaat wil en rechten van minderheden niet respecteert.
Ook dat de NL rechter beschikt had over het gevluchte gezin.
 
Als het goed is weet u ook dat het NL Familierecht geen recht kent voor kinderen en ouders. Dat duizenden kinderen zijn en nog steeds worden weggehaald op basis van vermoedens, valse meldingen, leugens, dat de kinderrechter vrij is om wetten en rechten te negeren, dat de rechter niet toetst, dat feiten er niet toe doen, dat er geen bewijsrecht is, dat er van gelijkwaardigheid tussen partijen geen sprake is en dat kinderrechters blind afgaan op wat een jeugdzorgwerker zegt zonder dat er onderzoek heeft plaats hoeven vinden. 
 
Duizenden kinderen zijn en worden door dit schadelijke (rechts)systeem onterecht van hun ouder(s) gescheiden en dit is tegen meerdere (Europese) wetten en rechten. Om deze redenen zijn er al eerder ouders met hun kind(eren) gevlucht, ook naar België.   
 
Jammer dat u niet hebt gerefereerd aan de aanleiding tot vluchten, het falen van het Familierecht in NL, waardoor het voor ervaringsdeskundigen (ben ik ook al ruim 4 jaar) is verworden tot het niveau van een theekransje met roddel en achterklap. Misschien volgende keer een podium voor de advocaat van het gevluchte gezin?
 
Met vriendelijke groeten,
 
Henny Oussoren-Stöve

Onderwerp: t.a.v. dhr Kees Sterk
Datum: 25 september 2020 om 16:41:33 CEST
Aan: "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Geachte heer Sterk,
 
Appelscha, 25 september 2020
 
Gezien het feit dat wij al jaren getuige zijn van de misstanden bij Jeugdzorg en het Familierecht wil ik u wijzen op uw door onvolledigheid misleidende uitspraak deze week in de radio-uitzending van Bureau Buitenland betreffende het uit NL naar Polen gevluchte gezin. Hebt u zich wel verdiept in de feiten die tot het vluchten hebben geleid? U stelde dat de NL rechter beslist had, maar verzuimde erbij te vertellen dat familie-/kinderrechters niet beslissen op basis van feiten of onderzoek, maar op aannames en meningen; dat zij niet toetsen, dat Jeugdzorg en zijzelf (Europese) wetten en (Kinder)rechten negeren, dat duizenden kinderen zonder deskundig onderzoek onterecht bij hun ouders weggehaald zijn en nog steeds worden.
Dit is alom bekend bij de rechters, advocaten en politici; er is door een advocaat met 19 jaar ervaring treffend gezegd dat je in deze sector bij de rechter in 99% van de gevallen net zo goed een boodschappenbriefje als een goed pleidooi kan indienen. 
 
Het NL familierecht wordt inderdaad door zeer veel gedupeerden en betrokkenen als barbaars, inhumaan, partijdig en niet onafhankelijk betiteld.
 
Veelal blijken kinderrechters afhankelijk van Jeugdzorg te zijn omdat zij bij voorbaat deze als geloofwaardige partij en ouders als ongeloofwaardig bestempelen. Dat is dus geen gelijkheid van partijen. Er is geen toetsing en bewijzen die ouders inbrengen worden genegeerd omdat het bewijsrecht hier niet geldt. Dus kan er niet gesproken worden van rechtspraak maar van kromspraak.
 
Voor ons en velen met ons is deze tak van ‘recht’spraak gedaald tot het niveau van een theekransje met roddel en achterklap met zeer beschadigende gevolgen voor kinderen en hun ouder(s). De rechter is de zwakste schakel van de jeugdzorgketen, gekenmerkt wordt door keteninfantiliteit. De rechter die dus klakkeloos wat gezegd en/of geschreven wordt door een jeugdzorgwerker overneemt. Die rechters die zo handelen zijn dus oorzaak van oudervervreemding dat officieel erkend is als kindermishandeling.
 
Mocht u geen kennis betreffende deze misstanden bezitten dan zijn wij gaarne bereid u naar de vele info hieromtrent toe te leiden.
 
U wijsheid toewensend,
 
Harm Oussoren en Henny Oussoren-Stöve

Interview in Achter de Toga met Kees Sterk

Achter de Toga afgelopen week: interview met Kees Sterk over rechtspraak in Polen en Hongarije. Hij heeft het o.a. dat zij een facade van onafhankelijke rechtspraak hebben en dat NL rechters zich moeten houden aan Europese Verdragen.  Ik neem aan dat er daar zaken mis gaan, maar ook zeker in NL.
 
Hij is nu dus strafrechter in Zeeland / West- Brabant  en hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, dus denk ik dat ik mijn stukken ook even naar één van deze huidige werkadressen stuur.