nlenfrde

Herken Ouderverstoting is trots op het resultaat, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Onder grote druk van onze stichting, omdat wij het niet kunnen accepteren dat essentiële informatie voor professionals en ouders verloren gaat. Wij hebben de indruk dat het helemaal niet met de privacy van een buddy te maken heeft, want dat is zo te ondervangen. Dat hebben wij wel aangetoond en beste ouders, professionals, vraag gewoon inzage in het originele webinar. Mocht Villa Pinedo moeilijk doen, laat ons dat even weten, dan helpen we jou een handje.

Hoe dan ook, Marsha Pinedo heeft, door gerichte acties vanuit Herken Ouderverstoting, het hele webinar uit laten schrijven. Het is dus een begin, maar wie gaat nu 15 pagina’s lezen; beelden zeggen zo veel meer dan een lap tekst. En waarom heeft Marsha Pinedo het over 9 oktober? Zou het zijn om te voorkomen dat ouders er achter komen dat er over het webinar van 4 oktober 2019 door ons zoveel gepubliceerd is, hetgeen haar niet uit komt?


Op 9 oktober verzorgden een Buddy van @VillaPinedo en ik een webinar voor professionals over loyaliteitsconflicten bij kinderen met gescheiden ouders. Dit webinar is op verzoek van de ervaringsdeskundige niet meer te bekijken. Om de informatie niet verloren te laten gaan hebben wij in overleg met de ervaringsdeskundige het webinar uitgeschreven in een transcript waarbij de ervaringsdeskundige onherkenbaar is gemaakt. Interesse? Lees het transcript hier:

Transcript-Webinar-Loyaliteit.pdf

Wij hebben de tekst maar eens doorgelopen en de belangrijke zaken groen gearceerd, plus opmerkingen erbij geplaatst.


Beste ouders, wederom is hier afgerekend met de koninklijke weg, met die rust….. een kind wil niet kiezen en als jij zogenaamd loslaat wordt dat door het kind vertaald in "zie je wel, ik ben niet belangrijk genoeg”.

Ook is het een hele groot pleidooi voor minimaal 50% ouderschap, voor het nodige tegenwicht. De buddy omschreef het goed; hoe langer de periode zonder contact, hoe meer de negatieve invloed van de verstotende ouder toeneemt tot de afstand te groot wordt, de drempel te hoog, het schuldgevoel van het kind richting de uitwonende ouder te groot. Uiteindelijk ‘mag’ een kind het bij de uitwonende ouder niet meer leuk hebben, van zichzelf. Ook weet het kind niet meer wat het kind voelt; beeld ik het me in of is het echt. Triest, maar zo belangrijk om te weten; het meepraten, negatief praten over de uitwonende ouder,  of over de periode bij de uitwonende ouder, doet het kind om de negatieve/pathogene ouder gerust te stellen; ik kies voor jou hoor….


Bijzonder goed om te weten; al die een-pitters, al die zogenaamde professionals blijkbaar niet genoeg capaciteiten hebben om de kinderen en/of volwassenen te begeleiden. Een kind heeft een vertrouwensband nodig voordat het kind het aandurft echt na te denken en te uiten wat het kind zelf wil….Dus beste RECHTERS STOP MET DIE KIND GESPREKKEN

Als laatste: Stuitend hoe een Villa Pinedo met dat gelobby nog meer slachtoffers maakt. Het is dus werkelijk de lamme die de blinde helpt. Het kan niet waar zijn dat kinderen via andere kinderen op deze manier hun verleden verwerken.

Het schijnt dat het gros van de kinderen dat zich went tot een buddy kampt met loyaliteitsproblematiek.

 Als een buddy niet goed wordt uitgelegd wat ouderverstoting is, wat een ouder zo al motiveert om dit te doen en dat die erkenning er niet in zit, is dat een grote gemiste kans! 

 Villa Pinedo houdt zo ook mishandeling in stand.


Marieke van Woerkom heeft dit uiteraard op via linkedin laten weten….Gemiste kans Marsha Pinedo Oprichter Stichting Villa Pinedo, jij had zeker moeten stellen dat deze informatie beschikbaar zou blijven. Beelden zeggen zoveel meer dan tekst. Zeker als er belastinggeld ingezet wordt om een dergelijk webinar te ontwikkelen.

Is deze buddy überhaupt goed voorbereid? Was deze op de hoogte van de systeempathologie die hier speelt? Dat er sprake is van een mentale stoornis bij een van de ouders? Dat je van die ouder dus nooit erkenning gaat krijgen? Dat deze ouder jou gebruikt om de andere ouder te raken waarbij jij als kind als wapen wordt ingezet, met ex-partnergeweld en psychische kindermishandeling tot gevolg? Want dat is exact wat hier speelt, en daar had deze buddy van op de hoogte moeten zijn. Het kan dus ook niet zo zijn, dat deze buddy met een eigen onverwerkt trauma, ander buddy’s gaat helpen..... Wij zijn heel benieuwd welke professionele inzet Villa Pinedo haar buddy’s op het gebied van deze systeempathologie gaat bieden? Daarnaast vragen wij ons af waarom kunnen wij niet op een normale manier samenwerken, je zou denken dat Herken Ouderverstoting en Marsha Pinedo Oprichter Stichting Villa Pinedo het zelfde zouden moeten nastreven….

 En ach, We zijn de beroerdste niet; dus ook via onze facebookpagina ons advies:

Dag Villa Pinedo het lijkt ons enorm verstandig dat jullie notie te nemen van de bijgaande uitleg van attachment based "parental alienation" door Dr. Craig Childress PsyD. Ik vind het tenenkrommend om het transscript van het webinar loyaliteit nogmaals door te lezen, te ervaren dat jouw organisatie totaal geen idee heeft waar zij mee te maken heeft, maar dat al deze symptomen te herleiden zijn naar huidige algemeen geaccepteerde psychologische inzichten. Er kan dus een diagnose gesteld worden, mits de juiste professionals worden ingezet. Het wordt hoog tijd dat Craig Childress naar Nederland komt om licht te brengen in de Nederlandse diagnostische duisternis….

Is het nu klaar? Zijn wij tevreden? Nee nog lang niet! Maar we zijn Marsha wel dankbaar dat zij heeft onderstreept dat ouderverstoting werkelijk niet te behappen is voor de zogenaamde professionals die hooguit met goede bedoelingen ‘iets voor kinderen willen betekenen ‘.