Menu
nlenfrde

Welkom op de website herken ouderverstoting met als doel het bewustzijn rondom ouderverstoting te vergroten bij iedereen die betrokken is bij onze (klein)kinderen.

Dit is een informatieve website van en voor ouders die te maken hebben met contactverlies van hun kind(-eren). Wij kunnen elkaar via deze pagina adviseren en informeren. Door met elkaar te discussiëren en te communiceren, kunnen wij van elkaar leren en er voor zorgen dat ouderverstoting algemeen bekend wordt en dat er effectief tegen wordt opgetreden.

Als ouders kun je met de Raad voor de Kinderbescherming te maken krijgen. Misschien omdat je zelf advies gevraagd hebt in de hoop dat Jeugdzorg de conflicten over de omgangsregeling voor je kan oplossen. Juist dan, kun je alle informatie goed gebruiken. In de wereld van familie- en jeugdrecht is niet alles voorspelbaar. Professionals vinden soms dat wet- en regelgeving niet passen op een gezin, terwijl kinderrechters onverwachte beslissingen nemen. In plaats van dat er direct aan contactherstel wordt gewerkt, kunnen er weken, maanden, soms jaren passeren zonder contact. In plaats van compassie en empathie voor deze radeloze (te) verstoten ouders wordt hen vaak ook nog eens tot grote wanhoop hun gezag ontnomen.Het betreft hier normale ouders. Die zich nooit schuldig gemaakt hebben aan misbruik, mishandeling of verwaarlozing.

Besef dat het opvolgen van ideeën, adviezen of standpunten van derden, maar ook van onze sociale media jouw eigen verantwoordelijkheid is. Het is jouw kind en het blijft uiteindelijk je eigen beslissing hoe je deze situatie aan wilt gaan pakken.

Eenmaal bewust is het moeilijk wegkijken!

Dat geldt voor iedereen, dus ook ouders die vinkjes kunnen zetten bij de signalen van oudervervreemding / ouderverstoting. Lees je goed in wat een loyaliteitsconflict met een kind doet. Besef wat het forceren tot het maken van keuzes met een kind doet. Zo ook het moeten ontkennen van 50% DNA, of denken dat de uitwonende ouder niets om hem/haar geeft. Besef dat ook wij keuzes kunnen maken en dat een juridische strijd, het inschakelen van instanties, de kinderen overleveren aan jeugdhulpverlening, deel laten nemen aan trajecten bewezen extra traumatiserend zijn voor het kind en, eerlijk gezegd, ook voor de welwillende ouder.

Er zijn andere wegen, ook wij kunnen andere keuzes maken waardoor een (complexe) scheiding niet uit hoeft te lopen op een hoog conflict scheiding. Of waarbij wij, op z’n minst, in ieder geval het contact niet verliezen met onze kinderen. Laat het kind, kind zijn, gezien de vreselijke gevolgen die zich manifesteren naarmate het kind volwassen is en 80% kans heeft de geschiedenis te herhalen.

Meestal is het niet de vraag of het mis zal gaan, maar wanneer….

Ook al is deze website in eerste opzet bedoeld voor ouders, wij hopen ook dat professionals ons weten te vinden en bij ons komen leren opdat de ouders hun ‘autodidact-zijn’ niet hoeven te verdedigen en als strijdend worden aangemerkt omdat ze nu eenmaal zelf de specialist zijn geworden en het helaas beter weten dan de professional. De politiek, de rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg (waaronder Veilig Thuis), de politie, het onderwijs, de artsen, maar denk ook aan jouw directe kring van familie en kennissen. Iedereen is van harte welkom.

Samen halen we ouderverstoting uit de taboesfeer. Hoe meer bekendheid, hoe minder slachtoffers.

De overheid heeft van echtscheidingen een winstgevende industrie gemaakt door partijen en instanties die in beginsel onpartijdig zouden moeten zijn, te belonen met financiële prikkels. Daarom is diezelfde overheid medeverantwoordelijk voor de huidige chaos. In de echtscheidingsindustrie gaat momenteel zo’n 2 miljard euro rond​.