nlenfrde

Drie maal is scheepsrecht! Noodgedwongen hebben wij op 2 juli 2019 alsnog een stichting opgericht. 

Noodgedwongen, daar er blijkbaar instanties en mensen zijn die geen genoegen nemen met het feit dat zij in gesprek gaan met de oprichters van een platform, maar dus enkel een entiteit aan tafel willen hebben, in de vorm van bijvoorbeeld een stichting. Nou, dan maaien wij dat excuus weg en kunnen wij voortaan zeggen dat ze in gesprek zijn met de voorzitter en/of secretaris van de stichting, of een afgezant van de stichting, gestuurd dus door ons; strijders van het eerste uur!

Het blijft apart dat de mensen, die aan de goede kant van de streep staan, er totaal geen moeite mee hebben dat wij Herken Ouderverstoting, het grootste platform van Europa, vertegenwoordigen en ons erkennen als een inhoudelijk goede gesprekspartner, maar dat dus de zogenaamde professionals, instanties, wetenschappers, rechters, wethouders en (top) ambtenaren, uitvluchten nodig hebben om iemand de rug toe te keren en zich terug werpen op formaliteiten.

Zij willen blijkbaar die entiteit, nou dan krijgen ze die. Opdat de vorm gedekt is en het kan gaan over de inhoud. Want op dat gebied kunnen en willen wij een hoop bijdragen, opdat men niet bezig blijft met dat wiel opnieuw uit te vinden en te blijven verzuchten dat het bestrijden van ouderverstoting een zaak van de lange adem is, lastig, moeilijk en dat er dus eigenlijk geen oplossingen zijn. 

Daar wij allen weten, zeker na het symposium dat het bestrijden van ouderverstoting een kwestie van willen en doen is. Waarbij werkelijk iedereen in de keten een 180 graden draai zal moeten maken om deze vreselijke vorm van kindermishandeling en ex-partnergeweld te bestrijden. Dat zal voor enkelen een investering vereisen in de juiste scholing en andere protocollen, maar de tijd van wegkijken en spelletjes is nu wel voorbij.

Toon voortschrijdend inzicht!

Met recht kunnen wij iedereen erop wijzen dat men bewust handelingsonbekwaam is, dat de oplossingen voorhanden zijn, een kwestie van willen en doen. Dat dit ten koste gaat van enkele verdienmodellen, geeft hen geen excuus om maar te proberen alles bij het oude te houden.

Wat dat betreft zijn er in Nederland heel wat mensen die zich erg horen te schamen. Daar deze mensen juist echt wel beter weten en alsnog strepen halen door levens, gewoon omdat het kan. Omdat er maar heel weinig mensen zijn die de moed hebben om er iets van te vinden, maar hun aantal is groeiende en het tij is gekeerd. 

Tot twee keer toe heeft men geprobeerd onze naam te kapen en de wind uit de zeilen te nemen

Nog geen jaar geleden dacht een club één-pitters handig te zijn door behulp van een web beheerder ons de toegang tot onze eigen website te ontzeggen en zo er vandoor te kunnen gaan met onze zorgvuldig opgebouwde naam en achterban. Gelukkig is hun plannetje niet gelukt. 

Dat juist deze mensen zich verlaagden tot deze actie om enkel en alleen hun verdienmodel te dienen heeft mij echt geraakt. Het gros bestaat namelijk uit mensen die persoonlijk met ouderverstoting te maken hebben (gehad). Dat zij geld vragen voor hun autodidactische kennis is tot daar aan toe, maar dat zij er geen belang bij hebben dat ouderverstoting stopt en dus ouderverstoting bagatelliseren, omdat ze anders niet meer aan ons kunnen verdienen, is ronduit schandalig! En ja, deze mensen zijn natuurlijk wél welkom daar waar niet geluisterd wil worden naar passende oplossingen om, met een gevoel van urgentie, ouderverstoting te stoppen.

Het heeft welgeteld één jaar geduurd voordat wij onze Nederlandse url weer in eigen handen kregen, waardoor wij noodgedwongen onze website via .com hebben opgebouwd tot dit prachtige resultaat. Alles wat 'men' hoort te weten rondom ouderverstoting is voor iedereen hier beschikbaar, men hoeft niet meer te zoeken. Daarnaast beschikken wij over Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Twitter. Bijdragen zijn welkom en via de website blijven wij iedereen, in het kader van de hoognodige transparantie, informeren over de ontwikkelingen. De tweede poging is eigenlijk nog triester

Blijkbaar, lopen er twee mannen in Nederland rond die het nodig vinden om te schermen met een achterban, terwijl zij niemand vertegenwoordigen. Doordat deze heren blijven vasthouden aan de stichtingsnaam, waarbij met name de rol vanuit het ministerie VenJ en het platform Scheiden zonder Schade aardig dubieus is, heb ik met een glimlach besloten dit keer alles in eigen hand te houden en te komen met een toepasselijke stichtingsnaam: 

Stichting Écht Scheiden Zonder Schade

Want, beste ouders, we zijn er nog niet! 

We hebben al een hoop bereikt en nu is het tijd voor de finale klap, daar wij wél een gevoel van urgentie hebben en afrekenen met de handelingsverlegenheid en bewuste handelingsonbekwaamheid. Herken Ouderverstoting wil graag nog meer ouders en mensen, die aan de goede kant van de streep staan, bereiken, om te waarschuwen, om bewust te maken, om te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden om zelf ouderverstoting te stoppen. Immers, iedereen kent wel iemand die ... 

Preventief, maar ook om bestaande situaties te keren, te beëindigen. Daarnaast willen wij ons inzetten om de maatschappij bewust te maken dat ouderverstoting bestaat en dat men moet ophouden met weg te kijken, of erger, ouderverstoting te ondersteunen en/of te faciliteren. Ook willen wij Dorcy Pruter naar Nederland halen opdat zij ons traint in het deprogrammeren van (zwaar) verstotende kinderen. (Let op: ongeacht de leeftijd blijft men altijd een kind van...). 

Wij willen 1 miljoen volwassenen bereiken die rondlopen met een trauma, omdat zij in hun jeugd vanuit een loyaliteitsconflict een ouder hebben afgewezen; jullie hebben een vader of moeder die wél van jullie houdt, die uitgebannen is, die valselijk beschuldigd is. Jouw gevoel van onvrede, dat jij probeert te maskeren met een baan, verslavingen en/of een bepaalde attitude is totaal niet nodig. Ga op zoek naar de echte waarheid, ga het aan en wordt weer een heel mens! 

Natuurlijk blijven wij de verantwoordelijken confronteren en willen wij diverse symposia en congressen bezoeken om daar onze stem te laten horen. Daar hebben wij jullie hulp bij nodig. Daar is simpel gezegd geld voor nodig, daar er natuurlijk wel genoeg geld op de plank ligt (4,5 miljoen) maar die wordt niet gebruikt, daar dat ten koste gaat van de bestaande markt van 2 a 3 miljard, die geen zins van plan is te bewegen. Waarom zouden ze ook?!

Hoe vaak heb jij niet gedacht “als ik dit geweten had, dan…”?! Ik in ieder geval wel. En daar onze overheid geenszins van plan is de burger goed voor te lichten, hebben wij die rol maar overgenomen. Toch, kunnen we meer, hebben een groter bereik en dus een sneller resultaat als wij over meer financiën beschikken. 

Als het verkrijgen van subsidies inhoudt dat wij de toon van de overheid moeten gaan spreken, dan hoeven wij dat geld niet, dan steunen en helpen wij elkaar en dan voelt iedereen, die dit leest, zich geroepen om donateur te worden en/of een substantieel bedrag over te maken naar:

IBAN nummer: NL69 BUNQ 2036 2921 78
BIC nummer: BUNQ NL2AXXX
Ten name van: Stichting Écht Scheiden Zonder Schade 

BTW nummer: NL860223656B01

Besef dat je beter een een bedrag naar ons kunt over maken dan leeg te lopen op een advocaat

Op deze website zullen wij verantwoording afleggen over het ontvangen geld, transparant, daar wij er geen cent aan willen verdienen. Onbezoldigd heet dat. In een Excel sheet zullen wij de ontvangen bedragen (anoniem) tonen en de uitgaven. 

En zo brengt het noodgedwongen oprichten van een stichting ons allen nog iets goeds! Opdat wij allen maar 1 missie hebben; dat deze stichting zo snel mogelijk opgeheven kan worden; daar onze klus is geklaard. In Nederland geen ruimte voor ouderverstoting, voor deze vreselijke vorm van kindermishandeling en ex-partnergeweld, ten bate van de hele maatschappij, daar niemand hier blij van kan worden, zelfs de verstoter niet. Je zult maar elke dag over jouw schouder moeten kijken, omdat je aan de verkeerde kant van de streep staat. Wat voor leven heb je dan? 

Steun ons, wordt donateur en help ons ouderverstoting te bestrijden!

2 juli 2019

Annemarie van Mackelenbergh, voorzitter

   


5 januari 2021 hebben 2 bestuursleden zich uitgeschreven en 2 bestuursleden zich ingeschreven. Een vervelende situatie, te meer ik afscheid heb moeten nemen van de zorgvuldig opgebouwde naam van ons ouderplatform Herken Ouderverstoting. 

Sinds september 2020 is er via Twitter en LinkedIn een andere boodschap verkondigd, dan met elkaar afgesproken. 'Onze' ouders hebben niets aan misplaatste solidariteit! 

En wat voor persoonlijke mening er ook heerst betreffende de 'corona aanpak', die is totaal niet relevant voor ons missie; ouderverstoting ten gevolge van een complexe scheiding stoppen. 

Als dan ook nog eens een geldinzamelingsactie plaats vindt, waar ik niet bij ben betrokken, het er zelfs niet mee eens ben (nut?!), dan vraag ik mij af wat juist ouders bezielt om zo te handelen. 

Voortschrijdend inzicht: de sleutel zit in elke ouder zelf. Vandaar de keuze het ouderplatform om te dopen in Verantwoord Scheiden.