nlenfrde

Heb jij dat ook? De gedachte 'Als ik dit had geweten dan….. ‘. Wij in ieder geval wel en dat is ook de ontstaansreden van Herken Ouderverstoting. Het bestrijden/halt toe roepen van ouderverstoting is een kwestie van willen en doen. We hebben al zo veel bereikt, maar met financiële steun kunnen we nog meer bereiken, nog meer druk uitoefenen daar waar het nodig is, nog meer ouders bereiken die nu uit elkaar gaan. Om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers volgen.

Dus steun ons, wordt donateur!

Deze centen zijn beter besteed, dan welk consult waar dan ook. Niets verdwijnt in onze eigen zak, wij willen er niets voor ons zelf aan over houden. Net zoals alle voorgaande jaren werken wij onbezoldigd en dat blijft zo. Maar met financiële steun van jou kunnen we wel versneld meer bereiken.

IBAN nummer: NL69 BUNQ 2036 2921 78
BIC nummer: BUNQ NL2AXXX
Ten name van: Stichting Écht Scheiden Zonder Schade 

Door ons financieel te steunen hebben we een groter bereik, kunnen we landelijk adverteren. Kunnen wij deelnemen aan al die dure (wij-van-de-wc eend) symposia en congressen om een gezond tegen geluid te geven. Kunnen we enkele processen voeren voor de nodige jurisprudentie. Kunnen we zelfs een de-programmerings/herenigingstraining in Nederland opzetten. Kunnen wij de notabelen nog indringender benaderen om bewustzijn te creëren. Wij barsten van de ideeën, maar daar is geld voor nodig.