nlenfrde

Hoe formuleer je nou een klacht tegen jeugdbeschermers? Voorheen gezinsvoogd genoemd. Maar ook tegen werknemers van Veilig Thuis, raadsonderzoekers, gedragsdeskundigen, bijzonder curators, orthopedagogen etc. 

Een grote aanrader is de gedrags/beroepscode erbij te nemen en dan maar afvinken. Niet aan waarheidsvinding doen is best lastig om aan te tonen, maar met een totaalbeeld dat alle klachtonderdelen te samen vormen, wordt het een stuk gemakkelijker.

Bijvoorbeeld: De klacht die ik indiende bestaat uit meerdere klachtonderdelen, welke ieder zijn onderbouwd en voorzien van bewijsmateriaal. Onderling houden de verschillende klachtonderdelen verband met elkaar.

  1. De jeugdbeschermer trekt het advies van Veilig Thuis inzake benodigde hulp in twijfel en gebruikt het advies van Veilig Thuis om de vader te beschuldigen van het diskwalificeren van de moeder.
  2. De jeugdbeschermer leest niet goed en mist belangrijke e mails, waardoor de jeugdbeschermer een onjuist beeld van de problematiek creëert dat verder doorwerkt in de keten.
  3. De jeugdbeschermer werkt buiten de grenzen van zijn expertise en toont zich onvoldoende bereid het eigen oordelen ter discussie te stellen. Hiermee legt de jeugdbeschermer artikel O van de beroepscode jeugdzorgwerker terzijde.
  4. De jeugdbeschermer kan geen heldere definiëring van de problematiek in het systeem formuleren.
  5. De jeugdbeschermer handelt vanuit onvoldoende en/of verouderde kennis inzake de 'best practices' Kindgesprekken.
  6. De jeugdbeschermer ontkent meldingen van ex-partnergeweld en neemt de impact van ex-partnergeweld op de effectiviteit van de gekozen interventie onvoldoende serieus.
  7. De jeugdbeschermer overtreedt artikel 3.3 van de jeugdwet, doordat de jeugdbeschermer feiten en meningen onvoldoende van elkaar scheid in rapportages.
  8. De jeugdbeschermer tracht ouders te overreden met a) verouderde informatie en b) informatie welke een andere doelgroep betreft.

Al deze onderdelen houden verband met elkaar en door in de onderbouwing van elk klachtonderdeel te verwijzen naar andere onderdelen ontstaat er langzaam maar zeker een helder beeld van wat de jeugdbeschermer nou precies doet en welke impact dit heeft op de de jeugdige. Maar ook op de ouders en op het laten voortduren of verergeren van de problematiek.

Dit totaalbeeld, dat aan het eind van het invullen van alle klachtonderdelen ontstaat, kun je vervolgens helemaal aan het begin van het online klachtformulier invullen onder het kopje: geschetste beeld van de situatie.

De klacht kon ik alleen scherp formuleren en onderbouwen door alle communicatie vast te leggen: e-mails sorteren, persoonlijke gesprekken op nemen, telefoongesprekken opnemen en maandelijks het (de) geüpdatet dossier(s) op te vragen. Vervolgens veel uren besteden aan het samen met anderen bestuderen van alle communicatie. Telkens vragen stellen: "Wat gebeurt hier? Wat doet de jeugdbeschermer hiermee? Hoe zou dat komen? Wat is de impact ervan op de jeugdige? Wat is mijn rol hierin? Welke vragen wil ik hierover stellen aan de jeugdbeschermer (samen reflecteren).

Voorbeeld vragen (per mail of anders in persoonlijk gesprek): "Op die en die datum hoorde ik u zeggen dat..... Hoe komt u tot deze conclusie? Waarop baseert u deze constatering? Waarmee kunt u dit aantonen?"

Of: "In die en die mails schrijft u reeds 4 maal dat... en u schrijft het als zijnde feiten. Als het inderdaad een feit is, dan betekend dit dat u dit kunt aantonen. Wilt u zo vriendelijk zijn mij dit bewijs te tonen?".

Voorbeeld:

Jeugdbeschermer: De overdrachten verliepen op een manier die geen schoonheidsprijs verdient.

Ik: Geen schoonheidsprijs zegt u. Hoe zag volgens u de overdacht er dan uit?
JB: Spanningen tussen ouders waar het kind last van heeft.
Ik: Spanningen? Kunt u dat concreet maken?
JB: Nou, ruzies enzo.
Ik: Ruzies, hoe zien de ruzies er volgens u dan uit?
JB: Nou, dan zijn er wel eens dingen gezegd die niet zo leuk zijn voor het kind. 
Ik: Dingen gezegd?
JB: Ja, verwensingen over en weer, maar in de basis is het veilig, huiselijk geweld is een groot woord.
Ik: Huiselijk geweld is een groot woord? Hoe bedoeld u dat?
JB: Nou jullie slaan elkaar niet, daar ga ik niet van uit.
Ik: Daar gaat u niet van uit?
JB: Dat denk ik niet nee.
Ik: Dit is wat u denkt?
JB: Ja, dat denk ik ja.
Ik: U schrijft dus iets wat u denkt op alsof het een feit is? Terwijl de jeugdwet bepaald dat de jeugdige erop mag rekenen dat u dat wat u denkt scheidt van wat werkelijk zo is.
JB: U bent erg van de regels en wetten, dat bewonder ik ook in u.


Dus zo moeilijk is het allemaal niet. Zeker niet met de kennis die er nu is en verzameld is op onze website.

Kon men voorheen jou nog afschrijven/de koninklijke weg opleggen, aankomen zetten met opmerkingen dat jouw bestaan te belastend is voor jouw ex en derhalve  voor de nodige rust in het leven van jouw kind , jij geen contact meer mag hebben, met de presentatie van Tavecchio/Stams 10 nov 2017 is daarmee afgerekend.

Ook de jeugdbeschermer/raadsonderzoeker etc. hebben hun vakliteratuur bij te houden en moeten bijscholen. Dat het aanbod van de kennis via symposiums en congressen zwaar onder de maat is, is niet ons probleem. Maar dat van de 'professionals' zelf. Een beetje integere professional is niet blij met de wij-van-de-wc-eend bijeenkomsten, waar de niet-integere professional graag naar toe gaat vanwege het behalen van de puntjes.

Integere mensen in de keten zouden het SKJ aanmoeten spreken en vragen waarom de kennis die verspreid wordt niet alleen zo mager is, maar zelfs niet ter zake of, erger, geheel fout! Niet wetenschappelijk onderbouwd, maar opinies en meningen van degene die de presentatie houdt.

Het SKJ zou zelf eens kritisch moeten kijken naar het voorzien van dit soort bijeenkomsten/cursussen of boeken met accreditatie punten, daar deze kennis dus malafide is en wij daardoor munitie hebben om de rapportages en aanbevelingen van de jeugdbeschermers en consorten af te schieten en klachten in te dienen.

Daar niemand nog strepen voor levens mag halen. Daar bekend is dat ouderverstoting bestaat en schadelijk is. Mishandeling is en ex-partnergeweld.

Al deze 'professionals' zijn anno 2019 BEWUST handelingsonbekwaam. Zij mogen nog niet eens diagnoses stellen. Dat op zich is een klacht waard.

Sstuur de klacht ook naar de Nationale Ombudsman! Ik weet van andere ouders dat dit meer effect heeft. Het SKJ is de slager die het eigen vee keurt en pakt niet door. Hooguit een 'foei'. Laat de ombudsman meekijken. Ook al wordt dan de klacht ongegrond verklaard, dan gaat de Ombudsman zich er mee bemoeien en het SKJ manen.