nlenfrde

Beste ouders, vaak krijg je een PDF toegestuurd, waarvan je de informatie graag wilt delen, maar ja, er staat ook privacy gevoelige informatie in, zoals de naam van jouw ex, adressen, de naam van jouw kind(eren) etc.

En dan staan we nog niet eens stil bij het feit dat ook de jeugdhulpbeschermers niet met naam en toenaam bekend mogen zijn bij derden. Laster/smaad/schrift/belediging zijn lastige zaken, waarbij subjectiviteit de boventoon voert. Toch wil jij jouw informatie delen en aan anderen voorleggen. Hoe?

Nou dan haal je dus die privacy gevoelige informatie eruit. Digitaal! Een ouder is zo vriendelijk geweest ons hierop te attenderen. 

Handleiding om, met gratis software, gevoelige gegevens uit een pdf te verwijderen:

A. Benodigde software:

B. Stappenplan:

 1. Start GIMP
 2. Kies File -> Open -> kies je pdf bestand
 3. Kies Import
 4. Zet aan de rechterkant alleen het bovenste oogje aan, en klik in de regel met het overgebleven oogje naast het getal
  1. Nu zie je de eerste pagina van de PDF, en deze kan nu aangepast worden.
 5. Trek een rechthoek om wat je wilt laten verdwijnen, en druk op delete. Nu zie je een schaakbordpatroon met donker en lichtgrijs verschijnen, dit geeft aan dat op die plaats geen pixels meer aanwezig zijn.
 6. Zet aan de rechterkant alleen het oogje van de volgende pagina aan, en klik in de regel met oogje naast het getal 2. Nu zie je de tweede pagina van de PDF, en deze kan nu aangepast worden.
 7. Herhaal stap 5 en 6 tot alle privacy gevoelige stukken verdwenen zijn.
 8. Zet aan de rechterkant het oogje aan bij iedere pagina.
 9. Kies file -> export as
 10. Geef een nieuwe naam op (die eindigt op .pdf)
 11. Zet het vakje "Layers as pages" en het vinkje "reverse the pages order" aan. Nu staat er "(top layers first)"
 12. Druk op "Export"
 13. Controleer de gemaakte pdf of er nog privacy gevoelige informatie is achtergebleven.