Menu
nlenfrde

Back to science: evidence based te werk gaan!

Tijdens het wetenschappelijk symposium van 25 februari jl., is duidelijk geworden dat er helaas ook binnen de wetenschap op grote schaal gebruik gemaakt wordt van het z.g. ‘framing’; een situatie anders voorstellen dan dat deze in werkelijkheid is.

Op basis van de term “wetenschappelijk onderzoek” bepaalde standpunten, meningen en opinies verkopen, van waaruit onze overheid levensbelangrijke beslissingen gaat nemen, is feitelijk gewoon strafbaar!

De term wetenschappelijk onderzoek is pas toepasbaar als hierover ruime wetenschappelijke consensus bestaat en het bewuste artikel is gepubliceerd in een z.g. peer-reviewed journal. Het schenden van de wetenschappelijke integriteit is een wetenschappelijke doodzonde!

 Recent voorbeeld hiervan is het dubieuze rapport Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief . Dit staat bol van meningen die gepresenteerd worden als bewezen onderzoek. Onlangs is dit rapport in de Tweede Kamer schaamteloos mondeling toegelicht door:

  • V. Antokolskaia (ACFL, VU Amsterdam), Professor Familierecht
  • G. Jeppesen de Boer (UCERF, UU), universitair docent recht, economie, bestuur en organisatie
  • C.A.M. Ruitenberg (ACFL, VU Amsterdam), onderzoeker Privaatrecht en Staats- en Bestuursrecht
  • M. Schrama (UCERF, UU), Hoogleraar Recht, Economie, Bestuur en organisatie, Departement Rechtsgeleerdheid, Molengraaff Instituut voor privaatrecht
  • E. van der Valk (Faculteit Sociale Wetenschappen, UU), universitair docent / onderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van het Departement Educatie en Pedagogiek van de Universiteit Utrecht.
  • Vrolijk (Faculteit Sociale Wetenschappen, UU) junior onderzoeker

te bekijken via de volgende link:  https://debatdirect.tweedekamer.nl/2019-03-12/overig/wttewaall-van-stoetwegenzaal/wodc-onderzoek-naleving-van-contact-omgangsafspraken-na-scheiding-een-rechtsvergelijkend-en-sociaalwetenschappelijk-perspectief-17-00/video

Je vraagt je als moeder en mens af, wat deze senior onderzoekers, vrouwen! (zelf ook moeder?) er toe beweegt de waarheid schaamteloos te verdraaien. Onwetendheid, naïviteit, prestigedrang? Er is namelijk een oplossing voor het fenomeen ‘ouderverstoting’ gerelateerd aan de complexe scheiding. De oplossing verdoezelen staat gelijk aan het toepassen van kindermishandeling!

Een complexe scheiding bestaat over het algemeen uit 1 partner in het bezit van een hoog conflict persoonlijkheid. Deze mensen hebben vanuit een vroeger trauma een mentale stoornis ontwikkeld. Deze belemmert hen compromissen te sluiten over de scheiding, en erger, het belang van de kinderen boven het eigen belang te plaatsen. Processtapeling en ‘ouderverstoting’ is het gevolg.

De kenmerken die kinderen vertonen onder invloed van een zwaar loyaliteitsconflict (‘ouderverstoting’) zijn alle te herleiden naar de bestaande, wetenschappelijk bewezen, klinische psychologie. Kwestie van zo snel mogelijk doorverwijzen naar de klinisch psycholoog om een diagnose vast te laten stellen.