Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie
Het hoorrecht en de procespositie van minderjarigen in familie- en jeugdzaken

Stuitend: wederom een biased rapport gepubliceerd door ‘wetenschappers’ in opdracht van het Ministerie JenV.

Een zeer belangrijk rapport, daar de consequenties van dit rapport levensbepalend zijn voor onze kinderen en hun toekomstige kinderen. Vandaar dat een reactie vanuit Herken Ouderverstoting en de stichting Écht Scheiden Zonder Schade niet uit kon blijven: Waarbij wij uiteraard weer de Tweede Kamer Commissies, maar ook verantwoordelijken, die beter zouden moeten weten, als mede de ‘wetenschappers’ van de Universiteit Leiden hebben gemaild met het volgend bericht:

Wat is ons bezwaar?

Dit rapport houdt de kindermishandeling en het ex-partnergeweld in stand. Toegeschreven naar het ministerie JenV en de jeugdbeschermingsketen, waarbij juist het échte belang van het kind volledig genegeerd wordt. Wederom stellen wij vragen over de integriteit van de wetenschappers, de samenstellers van het rapport.

Bijvoorbeeld: hoe kan het zijn dat uitgerekend mevrouw M.R. Bruning, de hand heeft gehad, zeker gezien haar verwevenheid met het ministerie VWS?! Complete belangenverstrengeling! Hoe kan het zijn dat deze dame überhaupt deze belangrijke onderzoeksopdracht kreeg, gezien haar achtergrond; juridisch…

Terwijl dit hele verhaal toch echt thuis hoort bij de klinische psychologie. Immers, kinderen willen niet belast worden met vragen waar een kind zich, in principe, niet over wil uitspreken. Daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn. 

Maar ook: hoe moeten wij dit rapport zien in verhouding tot de 90.000 afgewezen handtekeningen door dezelfde Minister Sander Dekker (JenV) met als motivatie dat ‘kinderen’ niet zwaarder gestraft kunnen worden bij gewelddelicten, daar de hersenen nog niet volgroeid zijn en derhalve de consequenties van hun gedrag tijdens de daad niet kunnen overzien?!

Niet voor niets hebben wij de minister op tijd gemaild en gewezen op deze rare zienswijze; wat is het nu? Hersenen wel of niet volgroeid? Waarom bij kinderen in het strafrecht niet, maar kinderen in het civielrecht wel?

Minister Sander Dekker vond het nodig om te laten onderzoeken of de stem van het kind wel zwaar gewogen kan worden in blijkbaar scheidingssituaties of zodra een kind in aanraking komt met de jeugdbeschermingsketen.

Vragen: 

 • Kunnen kinderen vanaf 12 jaar, en in het rapport zelfs een pleidooi voor kinderen van af 8(!) jaar, wel de consequenties overzien van hun uitspraken? 
 • Kunnen kinderen verantwoordelijk worden gehouden voor de gesprekjes die zij voeren met een familierechter? Of voor de brief die zij aan een rechter schrijven?
 • Kan dus de stem van het kind zogenaamd wél authentiek zijn als die gehoord wordt door de jeugdprofessional, of erger, een kinderbehartiger?
 • Waardoor, op basis van die stem, menig ouder te horen krijgt dat gelijkwaardige omgang er niet in zit?
 • Waardoor er nu 1 miljoen ouders alleen al in Nederland rondlopen, die het ouderschap is ontnomen door de instanties en de rechtspraak, juist op basis van die stem van het kind?

"Als je echt van jouw kind houdt, dan laat je het met rust!"

"Ik kan mijn kind niet dwingen…" (terwijl een kind ook gewoon naar school gaat, ook al zou die niet willen…)

“Dit is de authentieke stem van X, zoals wij hem gehoord hebben en geaccepteerd"

Dan hebben we het nog niet over de valse verklaringen die kinderen afleggen tegen juist de verantwoorde ouder, aangezet door de verstotende ouder. Uit lijfsbehoud, uit overlevingsstrategie, uit woede tegen die verantwoorde ouder. Opgestookt door de verstotende ouder, gestimuleerd door de jeugdbeschermingsketen. Geaccepteerd door de familierechter.

Of het geponeerde idee dat kinderen aangifte kunnen doen tegen hun eigen ouders, ons het opvoeden onmogelijk makend, daar de handelingsonbekwame, onvoldoende opgeleide, jeugdprofessionals ‘luisteren’ naar de stem van het kind…

Kinderen die in volwassenheid moeten leven met de wetenschap dat zij zich hebben uitgesproken tegen een ouder, waarvan zij, diep in hun hart, ook wel weten dat dit niet terecht is.

Kinderen die in volwassenheid geen verhaal kunnen halen bij de verstotende ouder en derhalve niet kunnen helen. Immers, de verstotende ouder zal zeggen dat het kind zelf had aangegeven dat… Het kind wordt dus verantwoordelijk gehouden voor iets waarvan het kind destijds de consequenties niet kon overzien…

Ook dit rapport ligt er

- Een rapport dat ronduit schadelijk is voor onze kinderen.
- Een rapport waarbij de samenstellers opzichtig selectief hebben geshopt in de door ons aangereikte gevalideerde wetenschappelijke rapporten en onderzoeken. 
- Een rapport waarbij bewust onze aangedragen kennis wordt genegeerd. 
- Een rapport waarbij de samenstellers bewust het webinar voor professionals van Villa Pinedo, 4 oktober 2019, naast zich neer hebben gelegd. Hoe schrijnend is dat?!
- Een rapport dat onder embargo een tijdje ligt te wachten bij het Ministerie JenV


 • Marielle Bruning negeert de wetenschappelijke inzichten omtrent het fenomeen ‘ouderverstoting’ die wij haar begin november 2019 hebben toegestuurd.  
 • Inzichten die duidelijk aangeven, dat ondanks de aanwezige cognitie bij het jonge kind, kinderen mentaal zo beschadigd kunnen raken binnen een complexe scheiding, dat zij alleen nog maar de mening van de mishandelende ouder kunnen verwoorden. Aangezien men hier te maken heeft met een zware geestelijke aandoening, dient hier, gelijk de somatisch zorg, via een anamnese een degelijk diagnose gesteld te worden. Deze diagnose kan en mag alleen gesteld worden door een specialist op het gebied van de psychodiagnostiek. Het kind mag in deze slechts gehoord worden om vast te stellen van welke vorm van kindermishandeling er sprake is. Dit geldt niet alleen voor ouderverstoting, maar voor alle civiele zaken die betrekking hebben op gezag en omgang en kinderbeschermingsmaatregelen. Dit onderzoek is dus gebiast.
   
  Het is niet aan de rechter om een kind te horen; de rechter behoort zich, zoals te doen gebruikelijk is binnen de rechtspraak, te laten adviseren op het advies van de daadwerkelijke professional, eventueel aangevuld door een second opinion.
   
  In het geval van gezag en omgang, kinderbeschermingsmaatregelen en aanverwante zaken behoort het recht op een op een degelijke diagnose te prevaleren boven het spreek recht van het in deze zaken mentaal beschadigde kind.
 •  
  Professor Bruning negeert bewust specialisten die hun expertise willen delen
 • From: Marieke van Woerkom 
  Sent: maandag 28 oktober 2019 21:07
  To: Bruning, M.R.
  Cc: Ad Oud 
  Subject: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
   
  Geachte Professor Bruning,
   
  Via het Ministerie van Justitie zijn wij geattendeerd op het bovenstaande onderzoek. 
   
  Onze stichting houdt zich actief bezig met de bestrijding van ‘ouderverstoting’ waarbij de stem van het kind van essentieel belang is. Belangrijk in die mate, dat juist bij ‘ouderverstoting’ de stem van het kindniet gehoord dient te worden.
   
  Rond de 16.000 kinderen raken jaarlijks betrokken bij een complexe scheiding1. Zij verbreken het contact met een van de ouders, onder zwaar manipulatieve druk van de andere ouder. De gevolgen zijn desastreus. Het kind en de verstoten ouder raken mentaal zwaar beschadigd, waarbij de ouder die verstoot geen kans krijgt om aan zich zelf te werken.
  Voor dit fenomeen, in de volksmond ‘oudersverstoting’ genoemd, maar binnen de psychologie o.a. omschreven als a cross generational coalition with emotional cut off, bestaat een oplossing. Dr. Craig Childress PsyD praktiserend klinisch psycholoog in de USA zet zich al jaren lang belangeloos in om een ieder te wijzen op de oplossing die te verkrijgen is vanuit de gevestigde psychologie. Zie in de bijlage zijn statement aan de APA, waarin zijn uitleg staat. Daarnaast de diagnostische checklist en de ouderschapsvragenlijst die hij hanteert om tot de diagnose te komen.
  Aanvullend heeft hij een stuk geschreven over de stem van het kind, dat onlangs vertaald is door Drs. Ad Oud.
   
  Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend,  om deze wetenschappelijke kennis mee te nemen in uw onderzoek naar de civiele rechtspositie van minderjarigen. Handelingsonbekwaamheid op dit gebied binnen het civiel recht, Raad voor Kinderbescherming en de diverse GI’s,  heeft de afgelopen decennia tot enorm veel schade geleid bij kinderen betrokken bij een complexe scheiding. 
   
  De impact van opgroeien onder een narcistische of psychopathische ouder is groot. De psychische en emotionele (en soms fysieke en seksuele) mishandeling laat diepe sporen na. Dit blijkt ook steeds meer uit onderzoek
   
  Daarnaast is uit onderzoek van het CBS/UvA gebleken, dat van de scheidingskinderen van de generatie 1971-1991; 1 op de 5 kinderen zijn/haar vader niet meer ziet. Een enorm grote groep volwassenen heeft hierdoor trauma opgelopen.. https://academic.oup.com/esr/article-abstract/34/4/452/5035097  Hier moet een einde aan komen, willen we voorkomen dat een steeds groter deel van onze bevolking zwaar getraumatiseerd raakt, met alle gevolgen van dien.
   
  Graag ontvangen wij uw reactie.
   
  Bij voorbaat vriendelijk dank.
   
  1 Bij een complexe scheiding heeft, over het algemeen, een ouder een hoog conflict persoonlijkheid. Deze ouder vertoont kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis. Processtapeling en ‘ouderverstoting’ / a cross generational coalition with emotional cut off zijn het gevolg. 
   
  Met vriendelijke groet,
  Marieke van Woerkom
 • M.R Bruning wil het niet weten:

  Van: "Bruning, M.R." 
  Onderwerp: Antw.: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
  Datum: 5 november 2019 om 15:22:48 CET
  Aan: Marieke van Woerkom <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

  Beste mevrouw van Woerkom, helaas is er geen ruimte meer om hierover in overleg te gaan.
   
  Met vriendelijke groet, 
  Prof.mr.drs. M.R. (Mariëlle) Bruning

  From: Marieke van Woerkom <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
  Date: Monday, 4 November 2019 at 22:28
  To: "Bruning, M.R." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
  Cc: "Boer, Renske de (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
  Subject: Re: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
   
  Geachte mevrouw Bruning, 
   
  Hartelijk dank voor uw reactie. 
   
  Als ouderbelangengroep en stichting zijn wij van mening dat elke professional die bezig houdt met de complexe materie van ’ouderverstoting’, zij het klinisch of via onderzoek (wetenschappelijke integriteit), een ethische verantwoording heeft naar de maatschappij, en de overheid.
   
  Uit uw reactie kan ik helaas niet afleiden welke aandacht u besteed heeft aan het onderwerp ‘ouderverstoting’ maar gezien de wereldwijde onwetendheid op dit gebied, veronderstel ik dat de informatie die Dr. Childress PsYD en internationaal expert op dit onderwerp, niet meegenomen is.
   
  Het is essentieel dat onze overheid op de juiste manier geadviseerd wordt omtrent de stem van het kind; aangezien deze in het geval van ‘ouderverstoting’ slechts herkend kan worden door een professional met expertise in de familiesystemen, complex trauma en psychopathologie.
   
  Misschien is het zinvol hierover telefonisch van gedachten te wisselen? Wat mij betreft eventueel a.s. vrijdag? 
   
  Wij willen graag voorkomen dat het huidige systeem doorgaat met de (on)bewust medewerking aan deze vorm van kindermishandeling.
   
  Met vriendelijke groet,
  Marieke van Woerkom

  Op 4 nov. 2019, om 13:42 heeft Bruning, M.R. het volgende geschreven:
   
  Beste mevrouw van Woerkom,
   
  Hartelijk dank voor uw bericht. Wij zijn inmiddels in een vergevorderd stadium van ons onderzoek beland en de verschillende deelonderzoeken zijn inmiddels afgerond. Wij hebben in ons onderzoek wel aandacht besteed aan de problematiek rondom ‘ouderverstoting’. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
   
  Met vriendelijke groet,
  Marielle Bruning

  From: Marieke van Woerkom 
  Sent: maandag 28 oktober 2019 21:07
  To: Bruning, M.R. 
  Subject: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
   
  Geachte Professor Bruning,
   
  Via het Ministerie van Justitie zijn wij geattendeerd op het bovenstaande onderzoek. 
   
  Onze stichting houdt zich actief bezig met de bestrijding van ‘ouderverstoting’ waarbij de stem van het kind van essentieel belang is. Belangrijk in die mate, dat juist bij ‘ouderverstoting’ de stem van het kindniet gehoord dient te worden.
   
  Rond de 16.000 kinderen raken jaarlijks betrokken bij een complexe scheiding1. Zij verbreken het contact met een van de ouders, onder zwaar manipulatieve druk van de andere ouder. De gevolgen zijn desastreus. Het kind en de verstoten ouder raken mentaal zwaar beschadigd, waarbij de ouder die verstoot geen kans krijgt om aan zich zelf te werken.
  Voor dit fenomeen, in de volksmond ‘oudersverstoting’ genoemd, maar binnen de psychologie o.a. omschreven als a cross generational coalition with emotional cut off, bestaat een oplossing. Dr. Craig Childress PsyD praktiserend klinisch psycholoog in de USA zet zich al jaren lang belangeloos in om een ieder te wijzen op de oplossing die te verkrijgen is vanuit de gevestigde psychologie. Zie in de bijlage zijn statement aan de APA, waarin zijn uitleg staat. Daarnaast de diagnostische checklist en de ouderschapsvragenlijst die hij hanteert om tot de diagnose te komen.
  Aanvullend heeft hij een stuk geschreven over de stem van het kind, dat onlangs vertaald is door Drs. Ad Oud.
   
  Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend,  om deze wetenschappelijke kennis mee te nemen in uw onderzoek naar de civiele rechtspositie van minderjarigen. Handelingsonbekwaamheid op dit gebied binnen het civiel recht, Raad voor Kinderbescherming en de diverse GI’s,  heeft de afgelopen decennia tot enorm veel schade geleid bij kinderen betrokken bij een complexe scheiding. 
   
  De impact van opgroeien onder een narcistische of psychopathische ouder is groot. De psychische en emotionele (en soms fysieke en seksuele) mishandeling laat diepe sporen na. Dit blijkt ook steeds meer uit onderzoek
   
  Daarnaast is uit onderzoek van het CBS/UvA gebleken, dat van de scheidingskinderen van de generatie 1971-1991; 1 op de 5 kinderen zijn/haar vader niet meer ziet. Een enorm grote groep volwassenen heeft hierdoor trauma opgelopen.. https://academic.oup.com/esr/article-abstract/34/4/452/5035097  Hier moet een einde aan komen, willen we voorkomen dat een steeds groter deel van onze bevolking zwaar getraumatiseerd raakt, met alle gevolgen van dien.
   
  Graag ontvangen wij uw reactie.
   
  Bij voorbaat vriendelijk dank.
   
  1 Bij een complexe scheiding heeft, over het algemeen, een ouder een hoog conflict persoonlijkheid. Deze ouder vertoont kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis. Processtapeling en ‘ouderverstoting’ / a cross generational coalition with emotional cut off zijn het gevolg. 
   
  Met vriendelijke groet,
  Marieke van Woerkom
 • B.M. Elzinga kan niets betekenen

  Van: "Elzinga, B.M." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
  Onderwerp: Antw.: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
  Datum: 4 december 2019 om 09:48:21 CET
  Aan: Marieke van Woerkom <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

  Beste Marieke van Woerkom,
   
  Ik kan helaas weinig voor u betekenen, en deel de visie van de decanen. Het is niet aan mij, c.q. een voorzitter van de commissie ethiek om zich in te laten met de wetenschappelijke afwegingen van individuele onderzoekers elders in de universiteit.
   
  Met vriendelijke groet,
  Bernet Elzinga 

  On 13 Nov 2019, at 08:39, Marieke van Woerkom wrote:

  Geachte mevrouw Elzinga,
   
  Helaas hebben wij nog geen reactie van u mogen ontvangen. Kunt u ons laten weten of u ons behulpzaam kunt zijn?
   
  Wij horen graag van u.
   
  Met vriendelijke groet,
  Marieke van Woerkom

  Van: Marieke van Woerkom <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
  Onderwerp: Doorst.: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
  Datum: 7 november 2019 om 08:51:40 CET
  Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Geachte mevrouw Elzinga,
   
  Als klinische psycholoog en lid van de ethische commissie, willen wij  graag de onderstaande correspondentie aan u voorleggen.
   
  Rond de 16.000 kinderen raken jaarlijks betrokken bij een complexe scheiding[1].  Zij verbreken het contact met een van de ouders, onder zwaar manipulatieve druk van de andere ouder. De gevolgen zijn desastreus. Het kind en de verstoten ouder raken mentaal zwaar beschadigd, waarbij de ouder die verstoot geen kans krijgt om aan zich zelf te werken.Dit is een enorm groot maatschappelijk probleem. 1 op de 5 volwassen betrokken als kind bij scheiding in de periode 1971-1991 heeft geen contact meer met de vader.
   
  Dit is een vorm van psychische kindermishandeling, waarbij het kind gebruikt wordt door de mentaal zieke ouder om ex-partnergeweld toe te passen.
   
  Vanuit de gevestigde psychologie, specifiek de hechtingstheorie, de familiesysteemtherapie en de psychopathologie, kunnen de symptomen die deze kinderen vertonen herkend worden, en kan er een diagnose gesteld worden. (zie bijlage diagnostic checklist).
   
  Specifiek wat de hechting aangaat wordt het kind in samen met de ouders in een driehoeksverhouding geplaatst, triangulatie, waarbij het onder dwang van de manipulatieve ouder het contact met de andere ouder moet verbreken, simpelweg om te kunnen overleven.
   
  In dit opzicht is het essentieel dat het kind slechts gehoord wordt door een professional om uit te sluiten of er sprake is van enige vorm van mishandeling. Dit gezien het feit dat een kind niet zomaar het contact met een ouder verbreekt, slechts als er sprake is van:
  • seksueel geweld
  • fysiek geweld
  • verwaarlozing
  • psychische mishandeling
   
  Wij zijn dan ook teleurgesteld in de onderstaande reacties, en hopen dat u vanuit uw vakgebied wel de urgentie inziet, dat deze inzichten meegenomen dienen te worden in het huidige onderzoek. Wil de overheid een verschil kunnen maken op het gebied van de complexe scheiding dan is het van het allergrootste belang dat deze bestaande inzichten hierin worden meegenomen.
   
  Mocht u meer informatie ontvangen, dan zijn wij natuurlijk graag bereid het e.e.a. verder toe te lichten.

  [1] Bij een complexe scheiding heeft, over het algemeen, een ouder een hoog conflict persoonlijkheid. Deze ouder vertoont kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis. Processtapeling en ‘ouderverstoting’ / a cross generational coalition with emotional cut off zijn het gevolg.

  Met vriendelijke groet,
  Marieke van Woerkom
 • Universiteit Leiden maakt zich ervan af

  Van: LAW - Dean Leiden Law School 
  Onderwerp: RE: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
  Datum: 6 november 2019 om 14:29:30 CET
  Aan: "'Marieke van Woerkom'" 
  Kopie: "Wouters, P.F - Decaan FSW" 

  Geachte mevrouw van Woerkom,
   
  We hebben als decanen samen naar uw opmerkingen gekeken. We treden als bestuurders niet in de wetenschappelijke afwegingen van onze onderzoekers, die natuurlijk vanuit hun expertise keuzes maken. Het is nooit mogelijk alle literatuur en aspecten mee te wegen.
  Mocht u dit toch verder onder de aandacht willen brengen raden we u aan dit bericht te sturen naar de voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek. Een begeleidingscommissie is er juist voor dit soort vragen (is alle relevante literatuur meegenomen?). Het WODC kan u ongetwijfeld vertellen wie de voorzitter is en hoe u de persoon kunt bereiken.
   
  Met vriendelijke groet ook namens mijn collega Paul Wouters,
  Joanne van der Leun

  From: Marieke van Woerkom 
  Sent: dinsdag 5 november 2019 23:46
  To: LAW - Dean Leiden Law School; Wouters, P.F - Decaan FSW 
  Subject: Fwd: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
   
  Geachte mevrouw Van der Leun, Geachte heer Wouters, 
   
  Graag roep ik u hulp in in de onderstaande kwestie:
   
  • In opdracht van het WODC vindt er momenteel binnen uw universiteit onderzoek plaats naar de civiele procespositie van minderjarigen, onder leiding van Prof. dr. Mariëlle Bruning. Onderdeel van deze procespositie het het horen van kinderen die betrokken zijn bij een complexe scheiding.
  • Bij een complexe scheiding is er sprake van een mentale stoornis bij, over het algemeen, een van de ouders. Processtapeling en ‘ouderverstoting’ zijn het gevolg. Voor het fenomeen ‘ouderverstoting(syndroom)’ is er wetenschappelijk nog onvoldoende onderbouwing.
  • Echter, de symptomen die kinderen vertonen die een van de ouders afwijzen, zijn allen te herleiden naar de gevestigde psychologie. Dr. Craig Childress, PsyD. is de internationaal expert op dit onderwerp. Hij heeft als praktiserend klinisch psycholoog talloze gezinnen betrokken bij een complexe scheiding gediagnosticeerd.
  • Er is bij deze kinderen sprake van triangulatie; het kind wordt samen met de ex-partners in een driehoeksverhouding geplaatst, waarbij het kind onder zware druk van de manipulerende, mentaal zieke ouder, gedwongen wordt het contact met de andere ouder te verbreken. Er is het hier sprake van ex-partnergeweld, waarbij het kind wordt ingezet als een wapen.
  • Om het kind niet nog verder in het loyaliteitsconflict te betrekken, is het gesprek met het kind in dit geval uiterst schadelijk. Slechts in geval van het uitsluiten van mogelijke kindermishandeling, mag het kind door een expert op dit gebied gehoord worden. De praktijk is momenteel, dat allerlei leken, zoals rechters, advocaten, mediators en jeugdzorgmedewerkers het kind extra beschadigen met diverse gesprekken.
  • Het is dan ook essentieel dat deze problematiek opgenomen wordt in het onderzoek van Prof. Bruning. Zie hiervoor in de bijlage specifiek het stuk ‘getuigenis van het kind’ geschreven door Dr. Childress en vertaald door Drs. Ad Oud, psychotherapeut. Helaas is Prof. Buning niet bereid tot overleg, zoals u uit de onderstaande correspondentie kunt lezen.
  • Wij doen dan ook een beroep op u, als decaan van en de sociale wetenschappen, waaronder de psychologie valt, en als decaan van de juridische faculteit. Het is van groot maatschappelijk belang dat het WODC op de juiste manier wordt geadviseerd, en dat de wetenschappelijke integriteit wordt geborgd.
  • Het kan namelijk niet zo zijn, dat het bewust achterhouden van de juiste wetenschappelijke inzichten, leidt tot een voorzetting van de psychische kindermishandeling in de vorm van ‘ouderverstoting’ die reeds decennia lang in Nederland plaatsvindt, ondanks het feit dat de wetenschap in staat is om een diagnose te stellen.
   
  Mocht u meer informatie nodig hebben, dan zijn wij natuurlijk graag bereid u hiervan te voorzien. 
   
  Met vriendelijke groet,
  Marieke van Woerkom 
 • Decaan universiteit Leiden maakt zich ervan af

  Van: Marieke van Woerkom 
  Onderwerp: Antw.: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
  Datum: 14 november 2019 om 09:35:51 CET
  Aan: "Wouters, P.F - Decaan FSW" 
  Kopie: A van Mackelenbergh Herken OVS 

  Geachte heer Wouters,
   
  Dat uw collega Van der Leun, een jurist, haar mening niet wenst te herzien, kan ik mij nog deels voorstellen. De juridische sector is tenslotte, wegens volledig gebrek aan psychologisch inzicht, bewust medeplichtig aan het in stand houden van de complexe scheiding. Advocaten die slechts willen winnen en dus ook ouders vertegenwoordigen die een mentale stoornis hebben, het toernooi model, de procedure op tegenspraak, het is allemaal olie op het vuur.
   
  Echter, de faculteit sociale wetenschappen, specifiek de klinische psychologie, zou hier een groot positief verschil kunnen maken. Waarom gaat u hier in mee, waarom wilt u het positieve verschil voor de maatschappij niet maken? 
   
  Doorverwijzing naar het WODC is natuurlijk geen optie, gezien de enorm negatieve publiciteit over deze instantie, die schrijft wat de minister wil horen. Ook bij dit onderzoek lijkt het er sterk op dat de er toegeschreven gaat worden, naar hetgeen Den Haag, specifiek de jeugdzorglobby, wil horen.
   
  Wij zouden het enorm op prijs stellen als u een positieve draai, gebaseerd op integriteit en ethiek aan dit onderzoek kunt geven.
   
  Met vriendelijke groet,
  Marieke van Woerkom

  Op 12 nov. 2019, om 16:31 heeft LAW - Dean Leiden Law School het volgende geschreven:

  Geachte mw van Woerkom,
   
  We zien geen reden ons oordeel te herzien en hier laten we het bij. We raden u aan u te melden bij de begeleidingscommissie van het onderzoek, die precies de taak heeft die u lijkt te zoeken: onafhankelijk meekijken naar keuzes die gedurende het onderzoek worden gemaakt. Zie:https://www.wodc.nl/binaries/EWB%20Wegwijzer%202018_tcm28-92012.pdf
   
  Met vriendelijke groet,
  Joanne van der Leun mede namens Paul Wouters

  From: Marieke van Woerkom
  Sent: dinsdag 12 november 2019 08:24
  To: LAW - Dean Leiden Law School; Wouters, P.F - Decaan FSW
  Cc: A van Mackelenbergh Herken OVS 
  Subject: Re: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
   
  Geachte mevrouw Van der Leun, Geachte heer Wouters,
   
  Dank voor uw reactie, die voor ons uiterst teleurstellend is.
   
  Wij willen u graag  attenderen op het feit dat bij ‘ouderverstoting’ de  hechting tussen ouder en kind onder pathologische druk wordt verbroken, met als oorzaak complex trauma. Er is sprake van triangulatie waarbij het kind het contact met de ouder wel moet verbreken, puur om te kunnen overleven. Er is hier sprake van ex=partner geweld waarbij het kind als wapen wordt ingezet en er dus ook sprake is van psychische kindermishandeling.
   
  In dat opzicht begrijpen wij niet dat u stelt dat ‘ dat het nooit mogelijk is alle literatuur en aspecten mee te wegen.’ We hebben hier te maken met een enorm groot maatschappelijk probleem; 2 kinderen per uur! verliezen het contact met een ouder.
   
  We willen u daarom vragen uw mening te herzien, om op ethische gronden na te denken of u toch u mogelijkheid ziet om op een bepaalde manier bij te sturen betreffende dit lopende onderzoek.
   
  Bij voorbaat hartelijk dank.
   
  Met vriendelijke groet,
  Marieke van Woerkom

  Op 6 nov. 2019, om 14:29 heeft LAW - Dean Leiden Law School het volgende geschreven:
   
  Geachte mevrouw van Woerkom,
   
  We hebben als decanen samen naar uw opmerkingen gekeken. We treden als bestuurders niet in de wetenschappelijke afwegingen van onze onderzoekers, die natuurlijk vanuit hun expertise keuzes maken. Het is nooit mogelijk alle literatuur en aspecten mee te wegen.
  Mocht u dit toch verder onder de aandacht willen brengen raden we u aan dit bericht te sturen naar de voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek. Een begeleidingscommissie is er juist voor dit soort vragen (is alle relevante literatuur meegenomen?). Het WODC kan u ongetwijfeld vertellen wie de voorzitter is en hoe u de persoon kunt bereiken.
   
  Met vriendelijke groet ook namens mijn collega Paul Wouters,
  Joanne van der Leun

  From: Marieke van Woerkom <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> 
  Sent: dinsdag 5 november 2019 23:46
  To: LAW - Dean Leiden Law School <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>; Wouters, P.F - Decaan FSW <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
  Subject: Fwd: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
   
  Geachte mevrouw Van der Leun, Geachte heer Wouters, 
   
  Graag roep ik u hulp in in de onderstaande kwestie:
   
  • In opdracht van het WODC vindt er momenteel binnen uw universiteit onderzoek plaats naar de civiele procespositie van minderjarigen, onder leiding van Prof. dr. Mariëlle Bruning. Onderdeel van deze procespositie het het horen van kinderen die betrokken zijn bij een complexe scheiding.
  • Bij een complexe scheiding is er sprake van een mentale stoornis bij, over het algemeen, een van de ouders. Processtapeling en ‘ouderverstoting’ zijn het gevolg. Voor het fenomeen ‘ouderverstoting(syndroom)’ is er wetenschappelijk nog onvoldoende onderbouwing.
  • Echter, de symptomen die kinderen vertonen die een van de ouders afwijzen, zijn allen te herleiden naar de gevestigde psychologie. Dr. Craig Childress, PsyD. is de internationaal expert op dit onderwerp. Hij heeft als praktiserend klinisch psycholoog talloze gezinnen betrokken bij een complexe scheiding gediagnosticeerd.
  • Er is bij deze kinderen sprake van triangulatie; het kind wordt samen met de ex-partners in een driehoeksverhouding geplaatst, waarbij het kind onder zware druk van de manipulerende, mentaal zieke ouder, gedwongen wordt het contact met de andere ouder te verbreken. Er is het hier sprake van ex-partnergeweld, waarbij het kind wordt ingezet als een wapen.
  • Om het kind niet nog verder in het loyaliteitsconflict te betrekken, is het gesprek met het kind in dit geval uiterst schadelijk. Slechts in geval van het uitsluiten van mogelijke kindermishandeling, mag het kind door een expert op dit gebied gehoord worden. De praktijk is momenteel, dat allerlei leken, zoals rechters, advocaten, mediators en jeugdzorgmedewerkers het kind extra beschadigen met diverse gesprekken.
  • Het is dan ook essentieel dat deze problematiek opgenomen wordt in het onderzoek van Prof. Bruning. Zie hiervoor in de bijlage specifiek het stuk ‘getuigenis van het kind’ geschreven door Dr. Childress en vertaald door Drs. Ad Oud, psychotherapeut. Helaas is Prof. Buning niet bereid tot overleg, zoals u uit de onderstaande correspondentie kunt lezen.
  • Wij doen dan ook een beroep op u, als decaan van en de sociale wetenschappen, waaronder de psychologie valt, en als decaan van de juridische faculteit. Het is van groot maatschappelijk belang dat het WODC op de juiste manier wordt geadviseerd, en dat de wetenschappelijke integriteit wordt geborgd.
  • Het kan namelijk niet zo zijn, dat het bewust achterhouden van de juiste wetenschappelijke inzichten, leidt tot een voorzetting van de psychische kindermishandeling in de vorm van ‘ouderverstoting’ die reeds decennia lang in Nederland plaatsvindt, ondanks het feit dat de wetenschap in staat is om een diagnose te stellen.
   
  Mocht u meer informatie nodig hebben, dan zijn wij natuurlijk graag bereid u hiervan te voorzien.
   
  Met vriendelijke groet,
  Marieke van Woerkom
 • De ongemakkelijke waarheid, verteld door een jong volwassene tijdens het webinar voor professionals, 4 oktober 2019, uiteraard gedeeld met het onderzoeksteam

  Van: Marieke van Woerkom 
  Onderwerp: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
  Datum: 18 november 2019 om 08:25:39 CET
  Aan: "Bruning, M.R." 
   
  Geachte leden van de onderzoeksgroep,
   
  Graag willen wij u attenderen op het onderstaande webinar van Villa Pinedo:
   
   
  In dit webinar wordt het fenomeen ‘ouderverstoting’ belicht.
   
  Anouk is een van de extreem weinige kinderen die zo een sterk karakter heeft, dat zij de manipulatie van haar moeder heeft kunnen doorzien.
   
  Echter, 16.000 kinderen per jaar, 2 per uur! verliezen op deze manier het contact met een ouder, n.a.v. een complexe scheiding. Bij een complexe scheiding heeft, over het algemeen, een ouder een hoog conflict persoonlijkheid. Deze ouder vertoont kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis. Processtapeling en ‘ouderverstoting’/triangulatie waarbij het kind met de ouders in een driehoeksverhouding wordt geplaatst en het kind onder zware manipulatieve druk van de ene ouder, het contact met de andere ouder verbreekt.
   
  Er is hier sprake van ex-partnergeweld, waarbij het kind als wapen wordt ingezet; er vindt dus ook psychische kindermishandeling plaats.
  Normal 0 false false false NL JA X-NONE  
  Er is hier sprake van een pathologie binnen het familiesysteem.
   
  Het is essentieel dat deze inzichten worden meegenomen in het bovenstaande onderzoek; kinderen die onder invloed staan van ‘ouderverstoting’ kunnen slechts gehoord worden door een expert op het gebied van de familiesystemen, complex trauma en psychopathologie, en dan slechts als dit noodzakelijk is, als andere vormen van kindermishandeling uitgesloten dienen te worden.
   
  Gebeurt dit niet, dan is de kans op een parallel proces onvermijdelijk, zoals momenteel volledige duidelijk is, op het moment dat jeugdbescherming intervenieert.
   
  Wij willen u vriendelijk, doch dringend verzoeken, deze inzichten mee te nemen in dit onderzoek. ‘Ouderverstoting’ is al ruim 40 jaar een groot maatschappelijk probleem in Nederland, en het aantal slachtoffers moet gestopt worden.

  Met vriendelijke groet,
  Marieke van Woerkom
 • Ook dit rapport wordt eerst even afgestemd met het ministerie JenV (onder embargo)

  Van: "Peper, J.S." 
  Onderwerp: RE: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
  Datum: 31 januari 2020 om 16:43:33 CET
  Aan: "'mvanwoerkom mvanwoerkom'" 

  Beste Marieke,
   
  Tot mijn spijt moet ik mededelen dat ons rapport rond de feestdagen bij een beleidsmedewerker van VenJ is blijven liggen en daarom is het embargo met nog een maand verlengd.
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Jiska

  From: mvanwoerkom mvanwoerkom <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> 
  Sent: woensdag 29 januari 2020 12:22
  To: Peper, J.S. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
  Subject: Re: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
   
  Beste Jiska,

  Het is inmiddels eind januari; is er misschien al wat meer bekend? 

  Aanvullend recente informatie van Dr. Childress richting Cafcass in de UK, specifiek m.b.t. de stem van het kind bij een cross generational coaliiton. 

  Met vriendelijke groet,
  Marieke van Woerkom

  Cafcass
  I really think Cafass is trying to figure things out, I think they want to. The problem is, they are infected by the pathogen, the trauma pathogen, and they don't know it.
  Unresolved trauma... the trans-generational transmission of trauma... the transference. It's unconscious, so they don't see it, and it shuts down frontal lobe executive function systems for logical reasoning... that's the Tweedledee, "that's logic" quality.
  One of the biggest places I see their unconscious collusion with the pathology is their over-and-over emphasis that they represent the "voice of the child." That seems to be a big thing for them... that they are the "voice of the child."
  On one of the documents I was reading, there was a whole big set-aside box just having to do with how they represent the "voice of the child."

  Yeah... okay... ya see, that's a problem.
  See, that whole empowering the child's voice thing... that's actually a symptom of the pathology. it's Associated Clinical Sign 2: Empowering the Child's Ability to Reject the Parent.
  They think that's a good thing, when it's not... that's a problem.
  See, the thing is... empowering the child's voice with this pathology is actually colluding with the pathological inverted hierarchy in the family system. Minuchin would go ape-... well he wouldn't like empowering the child who is ALREADY over-empowered by the pathology of the cross-generational coalition.
  That's why it's so-so important to get a diagnosis before you go running off making recommendations and doing treatments. What's the diagnosis?
  Because... that is exactly - exactly - the wrong thing to do if you have a cross-generational coalition and inverted hierarchy. Wrong. Dead wrong.
  You do NOT want to empower a child who is already over-empowered in the hierarchy - that IS the pathology, empowering the child to reject the other parent IS the pathology.
  So what is Cafcass bragging about doing? That they are empowering the child to reject the parent - the "voice of the child." Yeah... okay... and the thing is, they don't even realize that's a problem because they know zero about families. Which becomes another huge problem in itself.
  It's concerning if they are tasked with assessing families, that they know zero about families... cross-generational coalition, inverted hierarchy.
  You can see the inverted hierarchy right there in Minuchin's Structural family diagram, a diagram for EXACTLY this pathology.
  See, the cross-generational coalition there, of the son with his father against the mother, and see how the father's empowerment elevates the child in the hierarchy ABOVE the mother, so the mother is now in the "child" role and the child is now in the "parent" role of judging the bad child, in this case the "bad parent."
  See that?
  Then there's the triangle, the three-person conflict. That's really obvious right? Conflicts in families are not two-person. Under stress, triangles form to support more fragile participants. That is so clearly evident in the diagram, the triangle.
  The enmeshed (psychologically fused) relationship between the father and son. That's what a lot of people over here call the "brainwashing" symptom, in family systems therapy we know that as enmeshment, a psychologically fused state of two people into one.
  And the inverted hierarchy, the child above the mother. Now for this pathology, where the the child is above the mother in the hierarchy, the LAST thing we want to do is FURTHER empower the child... that's the pathology, the over-empowerment of the child by one parent... we do NOT want to be PART of the pathology.
  So what's Cafcass do? Apparently, they become part of the pathology by empowering the child when that is the pathology. Why do they do that? Don't they know anything about families and family therapy? I guess not.
  Seems odd though, that they wouldn't apply the knowledge of family systems therapy when they are tasked with assessing and treating families. Kind of sounds like the lack of knowledge or information to me.
  Or maybe they don't think family systems therapy, one of the four primary schools of psychotherapy and the ONLY one that deals with fixing families... I guess maybe they don't think that family systems therapy is relevant to what they do... the assessment and treatment of families.
  That's too bad, because it means that their lack of knowledge and information about how families function is resulting in their doing EXACTLY the wrong thing... exactly the WRONG thing to do... and they're doing it.
  And you know... all of you by now are starting to get pretty clear on the shared persecutory delusion between the allied parent and child - a fixed and false belief that the child is being "malevolently treated in some way" by the targeted parent (American Psychiatric Association, 2000).
  If you believe a delusion, then you are PART of the... first word... shared delusional disorder, the Shared Psychotic Disorder (ICD-10 F24; World Health Organization). If they believe the persecutory delusion is true... then they are part of the... first word... shared delusional belief.
  I wonder how Cafcass assesses for a shared persecutory delusion? After all, that's pretty important information, don't you think? If one parent is creating a delusion in a child that destroys the child's attachment bond to the other parent... that's kind of important information to know, don't you think?
  I think so, that's why I assess for it. I wonder how Cafcass assesses for the shared persecutory delusion? I sure would like to see their assessment protocol. Oh well, I'll keep looking.
  But that "voice of the child" thing - it's a symptom - ACS-2. That's unfortunate. We would hope our mental health system wasn't part of the pathology of abuse and trauma.
   
  Craig Childress, Psy.D.
  Clinical Psychlogist, PSY 18857

  Op 27 december 2019 om 20:54 schreef "Peper, J.S.":

  Beste Marieke,
   
  Het rapport is nog onder embargo tot eind januari. Als het beschikbaar is, laat ik het weten!
  Hartelijke groet,

  Jiska


  Op 23 dec. 2019 om 09:28 heeft mvanwoerkom het volgende geschreven:

  Beste Jiska,

  Is het rapport inmiddels al beschikbaar? Wij zouden graag een kopie ontvangen. 

  Bij voorbaat hartelijk dank. 

  Met vriendelijke groet,

  Marieke van Woerkom


  Op 15 november 2019 om 10:22 schreef "Peper, J.S.":

  Geachte mevrouw van Woerkom,

  Bedankt voor uw e-mail.

  Ons onderzoek is inmiddels afgerond. Ik mag er inhoudelijk nog niets over zeggen vanwege een embargo, maar ik kan u verzekeren dat de problematiek van de stem van het kind bij complexe scheiding zeker is meegenomen.

  Met vriendelijke groet,

  Jiska Peper 


  From: mvanwoerkom mvanwoerkom
  Sent: vrijdag 15 november 2019 09:50
  To: Peper, J.S.; Crone, Eveline
  Subject: Fwd: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
   

  Geachte mevrouw Peper en mevrouw Crone,

  Mevrouw Bruning is helaas niet bereid met ons in gesprek te gaan  'de stem van het kind' betrokken bij de complexe scheiding.

  Gezien haar juridische achtergrond en gebrek aan psychologisch inzicht kunnen wij dit deels wel begrijpen, echter het is voor de maatschappij van essentieel belang dat dit aspect wordt meegenomen in dit onderzoek.

  Uit recent onderzoek van het CBS/UvA blijkt namelijk dat 1 op de 5 volwassenen, tijdens de periode 1971 - 1991, betrokken bij een complexe scheiding, momenteel geen contact heeft met een van de ouders. Deze mensen zijn zwaar getraumatiseerd geraakt, bij gebrek aan interventie.

  Tot op de dag van vandaag, verliezen 2 kinderen per uur! het contact met een ouder, n.a.v. de complexe scheiding. 

  Gezien uw achtergrond en kennis van de impact van trauma op de hersenen, en uw betrokkenheid bij het onderzoek, hopen wij dat u mevrouw Bruning kunt overtuigen van dit belang.

  Eventueel staan wij beschikbaar voor een telefonisch overleg.

  Met vriendelijke groet,
  Marieke van Woerkom 


  Van: Marieke van Woerkom 
  Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Cc: Ad Oud
  Datum: 28 oktober 2019 om 21:07
  Onderwerp: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen

  Geachte Professor Bruning,

  Via het Ministerie van Justitie zijn wij geattendeerd op het bovenstaande onderzoek. 

  Onze stichting houdt zich actief bezig met de bestrijding van ‘ouderverstoting’ waarbij de stem van het kind van essentieel belang is. Belangrijk in die mate, dat juist bij ‘ouderverstoting’ de stem van het kind niet gehoord dient te worden. 

  Rond de 16.000 kinderen raken jaarlijks betrokken bij een complexe scheiding1. Zij verbreken het contact met een van de ouders, onder zwaar manipulatieve druk van de andere ouder. De gevolgen zijn desastreus. Het kind en de verstoten ouder raken mentaal zwaar beschadigd, waarbij de ouder die verstoot geen kans krijgt om aan zich zelf te werken.

  Voor dit fenomeen, in de volksmond ‘oudersverstoting’ genoemd, maar binnen de psychologie o.a. omschreven als a cross generational coalition with emotional cut off, bestaat een oplossing. Dr. Craig Childress PsyD praktiserend klinisch psycholoog in de USA zet zich al jaren lang belangeloos in om een ieder te wijzen op de oplossing die te verkrijgen is vanuit de gevestigde psychologie. Zie in de bijlage zijn statement aan de APA, waarin zijn uitleg staat. Daarnaast de diagnostische checklist en de ouderschapsvragenlijst die hij hanteert om tot de diagnose te komen.

  Aanvullend heeft hij een stuk geschreven over de stem van het kind, dat onlangs vertaald is door Drs. Ad Oud.

  Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend,  om deze wetenschappelijke kennis mee te nemen in uw onderzoek naar de civiele rechtspositie van minderjarigen. Handelingsonbekwaamheid op dit gebied binnen het civiel recht, Raad voor Kinderbescherming en de diverse GI’s,  heeft de afgelopen decennia tot enorm veel schade geleid bij kinderen betrokken bij een complexe scheiding. 

  De impact van opgroeien onder een narcistische of psychopathische ouder is groot. De psychische en emotionele (en soms fysieke en seksuele) mishandeling laat diepe sporen na. Dit blijkt ook steeds meer uit onderzoek

  Daarnaast is uit onderzoek van het CBS/UvA gebleken, dat van de scheidingskinderen van de generatie 1971-1991; 1 op de 5 kinderen zijn/haar vader niet meer ziet. Een enorm grote groep volwassenen heeft hierdoor trauma opgelopen.. https://academic.oup.com/esr/article-abstract/34/4/452/5035097  Hier moet een einde aan komen, willen we voorkomen dat een steeds groter deel van onze bevolking zwaar getraumatiseerd raakt, met alle gevolgen van dien.

  Graag ontvangen wij uw reactie. 

  Bij voorbaat vriendelijk dank. 

  1 Bij een complexe scheiding heeft, over het algemeen, een ouder een hoog conflict persoonlijkheid. Deze ouder vertoont kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis. Processtapeling en ‘ouderverstoting’ / a cross generational coalition with emotional cut off zijn het gevolg. 

  Met vriendelijke groet,

  Marieke van Woerkom