Menu
nlenfrde
Van: Stichting Écht Scheiden Zonder Schade
Onderwerp: Oproep aan de wetenschap
Datum: 17 juni 2020
Aan: Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden, pers, wetenschappers
 
Geachte wetenschappers,
 
Weet u aan wie ik de laatste tijd ontzettend veel denk? Aan Diederik Stapel! 

Het feit dat ik niet de enige ben, die in dezelfde context aan hem denkt en zijn naam aanhaalt, zou enige beroering bij de wetenschap te weeg moeten brengen, daar de integriteit zwaar ter discussie staat.

Want laten we wel wezen, Diederik Stapel wordt weggestuurd voor iets, dat in de ogen van ons, verstoten ouders, futiel is ten opzichte van talloze wetenschappers verbonden aan universiteiten, die wegkomen met levensbepalende (WODC) rapporten, richtlijnen en handreikingen, gebaseerd op opinies en meningen, eigen belang, onverwerkt eigen trauma en, wellicht het belangrijkste, naar de opdrachtgever toegeschreven.

Toen ik vijf jaar geleden ontdekte, dankzij de polemieken van Joep Zander, dat de hele koninklijke weg, die notie van rust, waardoor talloze ouders onterecht uit het leven van hun eigen kinderen zijn gebannen, is gebaseerd op een zelfverzonnen onderzoek door Dr. Ed Spruijt, Universiteit Utrecht, was ik ontsteld. Dat deze man nog steeds zijn zelfverzonnen mening mag doorvoeren in de Herzien richtlijn scheiding en jeugdigen is voor mij onbegrijpelijk.

Nog erger, kijk naar het aangeboden studie materiaal voor toekomstige jeugdprofessionals, allemaal van Ed Spruijt…

De wetenschappers wijzen bewust objectieve wetenschappelijke onderzoeken af, die indruisen tegen hun verzonnen aanpak. Sterker nog, wij krijgen zelfs van onderzoekers te horen, dat 'ontlastende' informatie, en wereldwijd werkende oplossingen, in opdracht van de ministeries JenV en VWS, genegeerd dienen te worden.

Ook liggen deze rapporten, handreikingen en richtlijnen eerst 'ter afstemming' enkele weken bij de opdrachtgever.

Ondertussen vinden er rare zaken plaats, zoals het promoveren van Brigitte Rijbroek (Erasmus, Rotterdam) met een rapport over waarheidsvinding, waarvoor een groep ervaringsdeskundigen zes weken naar het NJI te Utrecht toog. Waarop alle aangedragen oplossingen bewust werden genegeerd. Sterker nog, pas achteraf bleek dat de bijdrage van deze ouders, zonder de verplichte voorafgaande toestemming, (informed consent) gebruikt gaat worden in haar onderzoek. Moet kunnen?!

Ondertussen schrijft Prof Bruning, zeer verweven met het Ministerie VWS en plaatsvervangend rechter, vanuit de Universiteit Leiden een een rapport waarbij gesteld wordt dat kinderen in een civiel rechterlijke procedure blijkbaar wel verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun handelen en uitspraken. Kinderen vanaf 4 of 8 (!) jaar kunnen zelfs gehoord kunnen worden door jeugdprofessionals en rechters. Door er voor te pleiten dat kinderen aangifte kunnen doen tegen hun eigen ouders, wordt ons het opvoeden onmogelijk gemaakt.

Ook heeft onlangs een focusgroep bijeenkomst plaatsgevonden, waar wederom ouders aan hebben deelgenomen. Georganiseerd door het Expertteam Ouderverstoting, waar ook Prof dr. Tavecchio, Prof. Barendrecht in zitten. Die horen toch beter te weten?

Van een gevalideerd onderzoek is geen sprake, daar het woord focusgroep heel iets anders inhoudt, dan het aanmatigende overleg dat ouders/deelnemers nu hebben moeten ondergaan.

Het kan toch niet zo zijn dat wij, burgers, ons moeten wenden tot ethische onderzoekscommissies, omdat de onderzoeker verzuimt de vragenlijst voor toetsing voor de leggen aan een dergelijke commissie? Zodat de proefpersonen goed ingelicht worden, en er een onafhankelijke contactpersoon (die niets met het onderzoek te maken heeft) beschikbaar is, waar deelnemers aan het onderzoek vragen aan kunnen stellen, maar ook eventuele grieven kunnen delen.

Dat een ethische onderzoekscommissie dan maar eens hun licht laat schijnen op die aanmatigende uitnodiging, informatie brief, die de ouders ontvangen hebben.

Is het niet bizar dat de burger deze zware misstanden moet aankaarten? Ik bedoel, hopelijk begrijpt u mij niet verkeerd, maar welke waarde kan ik, als burger, nog hechten aan welke gedeelde wetenschappelijke kennis dan ook?

Als bovengenoemde wetenschappers geen halt toe worden geroepen, verdwijnt het fundament van de wetenschap, gooit u de wetenschappelijke integriteit te grabbel. Blijkbaar is een uitkomst te koop!

Natuurlijk, wij doen ons best en blijven deze misstanden adresseren, maar eigenlijk is dat uw taak!

Waar is het zelfreinigend vermogen? Want u kunt wel allen uit de hoogte neerkijken, als er zo opzichtig wordt gefraudeerd en iedereen blijft wegkijken, is mijn respect wel verdwenen en met mij blijkbaar bij velen.

Als burger zouden we bijna in een complot kunnen gaan denken. Want kom op zeg, als bovenstaande feiten openlijk worden toegestaan, dan is die behandeling van Diederik Stapel wel erg schrijnend. Zou hij opgeofferd zijn?

Want het blijft verbazend dat zijn vrouw, Marcelle Hendrickx, vanuit het niets D66 wethouder, met jeugdbescherming in haar pakket, te Tilburg werd.

Zij heeft samen met o.a. CDA Hugo de Jonge (destijds wethouder Rotterdam) en VVD Sander Dekker (destijds staats secretaris onderwijs) GIRFEC naar Nederland gehaald.

1 op de 9 kinderen heeft te maken met jeugdbescherming, die bovenstaande rapporten, handreikingen en richtlijnen te pas en onpas misbruiken. Onze kinderen en toekomstige kleinkinderen worden tegen kansencirkels aangehouden… op gemeentelijk niveau.

Met behulp van de voorgenomen Wet Deelgezag, is de named person zo geregeld.

Hoe kan het zijn dat wetenschappers niet door hun eigen collega’s kritisch op het matje worden geroepen of de opdracht terug geven aan de Ministeries zolang er geen sprake kan zijn van een écht onafhankelijk onderzoek?

Het wordt tijd dat iedereen die het beste voor heeft met de jeugd, onze toekomst, bij zichzelf te rade gaat.

Een bezorgde groet,

Voorzitter Stichting Écht Scheiden Zonder Schade
Herken Ouderverstoting
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.erstoting.nl
W: www.herkenouderverstoting.nl