Menu
nlenfrde

Van: Fathers Amsterdam <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Psychische kindermishandeling - Reactie minister Dekker op uw vragen over geweld in de jeugdzorg
Datum: 9 september 2019 om 22:15:55 CEST
Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geachte mevrouw Westerveld en mevrouw Buitenweg,

Naar aanleiding van uw vragen over geweld in de jeugdzorg heeft minister Dekker vandaag geantwoord:

„[…]Nu de grenzen van de strafbaarheid van psychische kindermishandeling op grond van het huidige recht nog niet zijn uitgekristalliseerd, acht ik een herziening van het Wetboek van Strafrecht op dit punt vooralsnog niet opportuun.[…]”

Volgens mij is een herziening van het Wetboek van Strafrecht op dit punt ook niet aan de orde en wel het uitkristalliseren van de grenzen van de strafbaarheid van psychische kindermishandeling.

Dit is mins inziens niet zo moeilijk en zou vervolgens, met consensus van de pedagogische, psychologische en juridische experts, als handvat moeten gelden om de grenzen van de strafbaarheid van (structurele) psychische kindermishandeling te kunnen bepalen zodat rechters de juiste en spoedige maatregelen kunnen treffen. 

Het is betreurenswaardig dat minister Dekker niet zelf opdracht geeft om aan het uitkristalliseren te beginnen en spijtig genoeg dit onderwerp ad acta legt. Daarom stuur ik u in de bijlage enkele wetenschappelijke en juridische bronnen om psychische/emotionele kindermishandeling nader te kunnen uitkristalliseren en te kunnen verankeren in (bestaande) wetsteksten. Het spreekt voor zich dat dit slechts een concept is om een bescheiden beginnetje te maken.

Hopende dat dit een positieve bijdrage aan een volgende motie gaat leveren.

Met vriendelijke groeten,

Een verstoten vader