Van: Wörsdörfer, M. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: RE: Ter info
Datum: 14 juli 2020 om 11:12:17 CEST
Aan: 'Annemarie van Mackelenbergh OVS' <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Kopie: "Perdaan, R." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, 

Je had ook eens waardering kunnen uitspreken, Annemarie, maar never mind, vergeet m’n bericht maar.
 
Hartelijke groet,
 
Martin Wörsdörfer
 
Lid VVD Tweede Kamer-fractie
Woordvoerder Jeugd & Jeugdzorg | Armoede & Schuldhulpverlening

Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> 
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 11:11
Aan: Wörsdörfer, M. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
CC: Perdaan, R. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>; 
Onderwerp: Re: Ter info
 
Wat een kinderachtige reactie. Over vorm en inhoud gesproken…..
 
In plaats van het wiel uit te vinden, zou je natuurlijk ook blij kunnen zijn dat wij jou tijd besparen en eerlijk gezegd ook de belastingbetaler. 
Jij wilt toch niet bij die kamerleden horen, die maar vragen stellen, die niet echt relevant zijn, maar wel kostbare tijd opeisen? Daar zijn er al zoveel van.
 
Ga dan effectief te werk en veroorzaak wat! Wetende wat jij hoort te weten, de inhoud dus, zou jij je moreel verplicht moeten voelen om een landelijk verbod op profilering te bewerkstelligen.
 
Succes! 

Op 14 jul. 2020, om 11:05 heeft Wörsdörfer, M. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> het volgende geschreven:
 
Ah, het is nooit goed, ik begrijp het.
 
Hartelijke groet,
 
Martin Wörsdörfer
 
Lid VVD Tweede Kamer-fractie
Woordvoerder Jeugd & Jeugdzorg | Armoede & Schuldhulpverlening

Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> 
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 11:05
Aan: Wörsdörfer, M. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
CC: Perdaan, R. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>; 
Onderwerp: Re: Ter info
 
Nee, mosterd na de maaltijd. Deze vragen hadden eerder gesteld moeten worden. Toen Sander en Hugo het doorschoven naar de gemeenten. 
 
Nu zit er maar 1 ding op; een halt toeroepen tot het ont-ouderen van kinderen door de keten. Kansencirkels zijn. Tegen de wet, grondwet, ERVM en Rechten van het Kind.
 
450.000 kinderen onder OTS, aantal blijft stijgen! Totaal onnodig. Nu doorpakken dus, geen uitleg of discussie meer, die kansencirkels zijn schadelijk en moeten verboden worden. Besef dat deze vorm van institutionele discriminatie tot een opstand gaat leiden. Ouders wordt het meest kostbaarste ontnomen, door een politieke agenda.
 
In plaats van vragen stellen is het nu het moment van ‘eisen’.

Op 14 jul. 2020, om 10:57 heeft Wörsdörfer, M. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> het volgende geschreven:
 
Hoi Annemarie, je vindt de vragen niet goed?
 
Hartelijke groet,
 
Martin Wörsdörfer
 
Lid VVD Tweede Kamer-fractie
Woordvoerder Jeugd & Jeugdzorg | Armoede & Schuldhulpverlening

Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> 
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 10:56
Aan: Wörsdörfer, M. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
CC: Perdaan, R. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>;
Onderwerp: Re: Ter info
 
Dag Martin,
 
Het is eigenlijk zo simpel als wat, stel de juiste vragen:
 
Hoe komt het dat Hugo de Jonge (wethouder Rotterdam) en Sander dekker (staatssecretaris onderwijs) samen met D66 prominenten, waaronder Marcelle Hendrickx (wethouder Tilburg, waar nu een pilot draait) GIRFEC naar Nederland hebben gehaald, terwijl ze hadden kunnen weten dat GIRFEC al te discussie stond?
 
 
Hoe kan het zijn dat Hugo de Jonge en Sander Dekker zich er vanaf maken door nu te zeggen dat GIRFEC/ de kansencirkels een gemeentelijke kwestie is, terwijl de kansencirkels in de UK door het parlement is verboden?
 
Hoe verhouden de kastencirkels zich met de door Hugo en Sander omarmde generationele overdracht? Kan het niet anders zijn dat dus kinderen voor de geboorte al een vinkje hebben omdat de ouders een ‘verleden’ hebben, of erger (praktijk) een andere nationaliteit hebben? Waarbij ‘meningen’ (kijk een hoe de Antilliaanse man wordt weggezet, of de moslim man, hoe de moedermythe in stand wordt gehouden etc etc) door onbevoegde (jeugd) professionals levensbepalende interventies en beslissingen opleveren, die contra productief zijn.
 
Over institutionele discriminatie gesproken!
 
Beseffen de ministers dat de oproep van Sander Dekker om vooral huidige beschuldigingen/klachten over misbruik door de keten, te melden bij het SKJ, in verhouding tot de kansencirkels uiterst riskant is. Dat jongeren dit maar al te goed beseffen en daardoor de juist hulp niet gaan zoeken. Immers, eenmaal in beeld, is de kans reëel dat die ouder de baby bij geboorte al kwijt raakt.
 
Er lopen nu 3 pilots, maar stiekem worden de kansencirkels al jaren toegepast, alleen formaliseert GIRFEC het. Vraag is dus of die kansencirkels verantwoord zijn. NIET.
Ergo: dien een motie in waarbij Nederland het voorbeeld van de UK volgt; verbod op profilering!!!!!
 
Groet,

Op 11 jul. 2020, om 17:55 heeft Wörsdörfer, M. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> het volgende geschreven:
 
Hi allen,
 
Bijgaand door mij ingediende vragen over Kansencirkel en girfec. Als je anderen weet die dit relevant vinden, schroom niet het te delen. 

2020Z13779

(ingezonden 10 juli 2020)

Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de minister van Volksgezindheid, Welzijn en Sport over ontvangen signalen over oneigenlijk gebruik van GIRFEC en de zogenoemde Kansencirkel.

  1. Bent u ermee bekend dat nog steeds ouders bevreesd zijn voor oneigenlijk gebruik van de zogenoemde Kansencirkel, die is voortgekomen uit het Schotse GIRFEC (Getting it Right for Every Child)?
  2. Blijft u van mening dat het niet aan de rijksoverheid is om de GIRFEC methode of specifieke elementen daaruit in Nederland te verspreiden? Bedoelt u met ‘de overheid’ ook de lokale overheid?
  3. Deelt u de zorg van de betreffende ouders, maar ook van deskundigen dat de Kansencirkel als risicotaxatie-instrument ingezet kan worden en kan leiden tot daarmee samenhangende dossiervorming? 
  4. Hoe houdt u vinger aan de pols dat er geen oneigenlijk gebruik ontstaat van GIRFEC of de daarop gebaseerde Kansencirkel? Op welke wijze kunnen ouders en deskundigen signalen kwijt dat de zogenoemde Kansencirkel mogelijk gebruikt wordt als risicotaxatie-instrument?
  5. Bent u bekend met de invulling van de verschillende pilots in gemeenten waar men al lerend kijkt wat werkt in de Nederlandse situatie waarbij de Schotse benaderingswijze leidend is? Op welke wijze wordt bij deze pilots in de gaten gehouden dat de Kansencirkel niet oneigenlijk wordt ingezet?
  6. Ondersteunt u op enigerlei wijze het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) dat het als zijn taak ziet het veld erop te wijzen dat de Kansencirkel niet bedoeld is als risicotaxatie-instrument? Levert het NJI naar uw mening op dit punt voldoende inspanning en heeft het naar uw mening de gewenste uitwerking?
  7. Zijn er bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) signalen bekend over oneigenlijke inzet van de Kansencirkel? Hoe houdt de IGJ toezicht op dit punt?
  8. Wat kunt u verder nog doen om de angst bij ouders weg te nemen dat zij buitenspel worden gezet bij het opvoeden van hun kinderen? Ziet u wellicht aanleiding om met de vrees voor GIRFEC en de Kansencirkel in het achterhoofd er nog eens voor te pleiten jongeren en ouders te horen en te betrekken bij de zoektocht naar en implementatie van nieuwe methoden in de jeugdhulp?

Groet, Martin