E-mail/ gedachtenwisseling met Annemarie Profittlich, bedenker 'ouderschap blijft!’

 


Van: Annemarie van Mackelenbergh 
Onderwerp: Reactie op jouw schrijven 10 juli 2019
Datum: 20 augustus 2019 14:09
Aan: A. Profittlich, Erik de Graaff 

Dag Annemarie
 
Na een interessante mailwisseling met jouw secretaresse en wat uitzoek werk kom ik nu terug op jouw brief. Een brief/PDF waarvan ik mij afvraag waarom dit zo via een secretaresse moet lopen, maar goed, om ruis te voorkomen, richt ik mij rechtstreeks tot jou.
 
Ja, ik ben speciaal naar Nijmegen gereden en we hebben een intensief gesprek achter de rug. Het verslag kun je terug lezen op de website en ja, de namen van degenen die ik heb gesproken staan gewoon online en dat blijft zo. Opdat iedereen mag weten wie door mij onbezoldigd is voorgelicht op het gebied van ouderverstoting.
 
Ik raad je aan zelf eens te kijken; wij hebben alle sprekers van jouw congres "Bouw een brug” van Ouderschap Blijft!  aangeschreven en enkel vragen gesteld over de authentieke stem van het kind. Niet meer en niet minder. Het blijft apart, de namen mogen wel op posters, programmaboekjes en flyers, wel op jullie website, maar in relatie tot ouderverstoting is dat niet constructief?! In mijn ogen neem je dan als professional niet jouw verantwoordelijkheid.
 
Jij hebt mij gevraagd of ik iets met linkdin discussies wilde doen. Elke professional, die met naam en toenaam op linkedin staat en zijn/haar ’deskundigheid’ verkoopt, heeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid.
 
Zo lang wij, ouders te maken hebben met BEWUST handelingsonbekwame en BEWUST handelingsverlegen professionals en deze personen niet door hun eigen organisatie worden gecorrigeerd, is de sociale media ons enige wapen. Hoe denk jij jouw professionals, die zich uitgebreid etaleren als deskundigen en zwaar naïef beweren dat zij de authentieke stem van het kind kunnen horen, op het matje te roepen als niet bekend wordt welk schadelijk werk ze verrichten?!
 
Dienen ouders klachten in of staan ze uiteindelijk gebroken bij de rechter ‘herkent niemand zich weer eens in het verhaal’. Niet de professional raakt beschadigd, maar wij, de ouders en hun kinderen! Vanwege hun bewuste ondeskundigheid. Draai het probleem eens om! Ik heb jou verteld over de schrijnende situatie, maar blijkbaar is daar niets mee gedaan.
 
Zo lang dit ouders dit soort kaarten mogen ontvangen en helemaal niemand in de keten grijpt daar op in, is het onze grondwettelijke burgerplicht om hier iets van te vinden. Omdat die kindercoach werkend bij Jeugdcombinatie Eindhoven, na haar zwangerschapsverlof geen barst geleerd heeft, maar wel strepen door levens heeft gehaald. 
 
Dat zij en haar collega ouderschapsbemiddelaar tranen in hun ogen hadden staan tijdens het 2 uur durende gesprek en durven te beweren dat dit gesprek in ieder geval toch wel blijvende impact zal hebben voor die jongen, die door een Familierechter voor zo’n vreselijk gesprek naar jullie is gestuurd. 
 
Omdat de Raad van Kinderbescherming alle signalen van ouderverstoting bewust negeert en jeugdbeschermers nummer  12 + 13 (in 4 jaar tijd) het heel normaal vinden als een 13 jarige jongen (kijk naar het handschrift…..dat past bij een 9 a 10 jarige, toont aan dat zijn ontwikkeling stil is gaan staan en ik heb er nog niet eens op doorgeleerd) aangeeft dat zijn moeder helemaal niets kan of mag doen om in zijn leven te kunnen zijn. 
 
Bovenstaande situatie is geen uitzondering. Dit gebeurt als niemand in de hele keten het aandurft met de vuist op tafel te slaan. Omdat helemaal niemand in deze keten zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en zo de authentieke stem van het kind wordt misbruikt. Omdat de meeste hulpverleners blijkbaar zelf zo beschadigd zijn dat ze niet willen weten dat het NIET normaal is als een kind zich zo opstelt
 
Weer een ouder-kind relatie te niet gedaan, gewoon omdat het kan. Omdat iedereen in de keten zich veilig waant. Nou, lang leve de sociale media. Dan hadden ze zich maar niet moeten etaleren als deskundigen. Wij reageren enkel en alleen op hun profileringsdrang.
 
En nu dus constructief samen werken. Moet je na gaan Annemarie; dat ik ondanks al deze strepen door levens, nog steeds mijn best doe jullie te bereiken. Want je kunt nu dus denken een stok te hebben gevonden om mee te slaan. Een motivatie om ons uit de weg te gaan. Maar wellicht is het een beter idee een zaal te vullen met ‘jouw mensen’ opdat zij vanuit de juiste ervaringsdeskundigheid kunnen leren hoe zij werkelijk een positief verschil kunnen maken.
 
Want inhoudelijk hebben wij, heeft Herken Ouderverstoting, een heel goed verhaal en wie weet kan ik dan binnenkort ook positieve berichten achter laten bij bepaalde linkdin profielen.
 
Ik zie dus een uitnodiging graag tegemoet.
 
Vriendelijke groet,
 
Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter
  

Van: A. Profittlich
Onderwerp: Reactie op jouw schrijven 10 juli 2019
Datum: 20 augustus 2019 om 14:50 
Aan: Annemarie van Mackelenbergh

Dag Annemarie,

Dank voor je uitgebreide reactie en jammer dat je je mening op sociaal media niet wilt herzien, ik denk zelf niet dat het effectief is maar ik lees ook het gevoel van onmacht om dingen echt te kunnen veranderen.

Ik zal via “ Ouderschap blijft” jouw mening laten weten, zij kunnen de persoon waarover het gaat inlichten (die is overigens niet bij entrea lindenhout in dienst).

Ik wens je veel succes in je strijd om kinderen van gescheiden ouders contact te laten behouden met beide ouders. Laten we hopen dat de haat van ouders naar elkaar kleiner is dan de liefde voor hun kinderen, zodat het belang van kinderen voorop kan staan en contact met beide ouders werkelijkheid kan zijn.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Profittlich

Van: Annemarie van Mackelenbergh
Onderwerp: Antw.: Reactie op jouw schrijven 10 juli 2019
Datum: 20 augustus 2019 om 14:59:05 CEST
Aan: "Profittlich, Annemarie"

Sorry hoor, maar jij komt dus op voor Pleun, die zichzelf profileert als deskundig, maar dus wel dus ouderverstoting ondersteunt en ze werkt nog niet eens voor jou?! En dan vraag je aan mij om de discussie via Linkdin weg te halen?! 

Jij leest onmacht?! En jij wenst mij succes?! 

Weet je wat ik zou willen? Dat nu eens eindelijk de mensen in de keten die deze ellende veroorzaken hun verantwoordelijkheid nemen. 

Op mij komt jouw reactie als 1 groot brevet van onvermogen over. Hiermee bagatelliseer jij de schadelijke rol van die ouderschapbemiddelaars. 

Tjonge, hoe verdrietig is dit?!

Enfin, neem jouw verantwoordelijkheid en doe werkelijk iets met die authentieke stem van het kind, opdat de pathogene ouder geen destructieve rol meer kan spelen. 2 kinderen per uur! En als je dat doet, dan zet je iets op. Anders was dit een gesprek voor de bühne en kan ik niets anders dan de ouders nog beter waarschuwen.

Groet,

Doet zo’n kaart überhaupt iets met jou of is dit ‘part of the job” ?


Van: "Profittlich, Annemarie" 
Onderwerp: RE: Reactie op jouw schrijven 10 juli 2019
Datum: 20 augustus 2019 om 15:11:15 CEST
Aan: 'Annemarie van Mackelenbergh 

Dag Annemarie,

Ik vind zo’n kaart pijnlijk voor moeder en kind, je hoeft niet te twijfelen aan mijn integriteit. Ik zal altijd voor het belang van het zo goed en kansrijk mogelijk opgroeien van kinderen gaan. Daarbij weet ik dat nog lang niet alles optimaal is, dat ouders zichzelf soms belangrijker maken dan de kinderen, dat de maatschappij ingewikkeld is en de zorg nog niet altijd toegerust op de vraag die wordt gesteld. Ik ben ook hoopvol op het steeds beter weten wat nodig is, kennis verzamelen over wat werkt en het goede gesprek voeren.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Profittlich