Onderwerp: Dit gaat zo niet
Datum: 11 juni 2019
Aan: Albayrak

Goede morgen mevrouw Albayrak,

Terug gekomen van vakantie kan ik het niet laten u deze mail te sturen met een waarschuwing.

Is mijn collega Marieke van Woerkom nog diplomatiek, ik heb dat geduld niet meer. Ik voorzie het zoveelste spelletje dat gespeeld gaat worden door het ministerie. Echter, er zijn en worden op dit moment veel spelletjes gespeeld, die ruimschoots onze aandacht krijgen op de sociale media. Ik kan me niet voorstellen dat u erop zit te wachten dat uw naam daaraan gekoppeld gaat worden.

Titus is dus blijkbaar vertrokken…..Ga mij niet vertellen dat er weer een integere, ingewerkte ambtenaar het veld heeft moeten ruimen. En al helemaal niet dat er nu voor de zoveelste keer zand in de raderen wordt gestrooid om het stoppen van ouderverstoting tegen te houden of zelfs te voorkomen. 

In de korte periode dat Herken Ouderverstoting nu mee draait in dit landschap hebben wij veel mensen leren kennen en weten wij precies wie aan de goede kant of de verkeerde kant van de streep staat.

Met grote interesse kijken wij uit naar uw commissie, waarbij ik u waarschuw. Ga dit niet verpesten , want ons geduld is op!

Tot nu toe is Herken Ouderverstoting de enige geweest die zich houdt aan de gemaakte afspraken en ook dit spreek ik nu met u af; mocht u wederom ons denken te kunnen passeren, dit gevolgen gaat hebben.

Op de inhoud zijn wij gedegen gesprekspartners, wellicht beter ‘geschoold’ en voorzien van de juiste kennis dan heel uw ministerie en consorten. Op de inhoud kunt u heel goed met ons in gesprek. Wij kunnen u voorzien van passende oplossingen waardoor ouderverstoting stopt, zonder nieuwe wetten of wat dan ook. Een kwestie van willen en doen.

Dus, heel simpel, wilt u werkelijk een positief verschil maken? Dan zit er niets anders op om uw ego opzij te zetten en werkelijk in gesprek te willen gaan met mensen die aan de juiste kant van de streep staan.

Gebeurt dat niet, is dit de zoveelste motie/handeling/actie dit roet in het eten gooit, zal dat grote gevolgen gaan hebben. Daar niet 1 ego of enkele personen in Nederland het recht hebben om strepen door levens te blijven zetten.

Groet,

Annemarie van Mackelenbergh


Onderwerp: Uitvoering Kamerstuk 215 - Motie Westerveld - Uitstaand verzoek om afspraak
Datum: 5 juni 2019 om 10:32:07 CEST
Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Antwoord aan: Marieke van Woerkom

Geachte heer Dekker, beste Sander,

Herken Ouderverstoting heeft al enige weken een verzoek tot een gesprek met u uitstaan. Gezien de huidige ontwikkelingen, zie de correspondentie hieronder, zouden wij u graag op korte termijn spreken.

Graag horen wij wat de mogelijkheden zijn.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Woerkom


Van: "Albayrak, N. - BD/DRB/TR" 
Aan: 'Marieke van Woerkom' 
Cc: "Westerveld, L.", Annemarie van Mackelenbergh 
Datum: 5 juni 2019 om 9:14
Onderwerp: RE: Uitvoering Kamerstuk 215 - Motie Westerveld

Geachte mevrouw van Woerkom,

Ik heb kennis genomen van uw mailbericht.

Zoals u bekend zal zijn is het de verantwoordelijkheid van de minister om uitvoering te geven aan aangenomen moties; het zijn immers verzoeken van de Kamer aan de regering. Zoals gebruikelijk zal de minister op enig moment aan de Kamer berichten op welke wijze aan (o.a.) de motie-Westerveld uitvoering wordt gegeven. Daarbij zullen dan zowel de samenstelling van de commissie als de gevraagde samenwerking met ervaringsdeskundigen aan de orde komen.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nur Albayrak
Programma Scheiden zonder Schade

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 Den Haag


Van: Marieke van Woerkom
Verzonden: dinsdag 4 juni 2019 18:50
Aan: Albayrak, N. - BD/DRB/TR
CC: Westerveld, L.; Annemarie van Mackelenbergh
Onderwerp: Uitvoering Kamerstuk 215 - Motie Westerveld

Geachte mevrouw Albayrak,

Vandaag hebben wij te horen gekregen dat u de opdracht heeft gekregen om de onafhankelijke commissie samen te stellen, waarom in de bovenstaande motie wordt gevraagd. Enorm fijn dat hier daadkrachtig gehandeld wordt!

Voor de volledigheid,  mijn collega Anne Marie van Mackelenbergh en ondergetekende hebben samen met Lisa Westerveld de tekst van deze motie geschreven. Logischerwijs gaan wij ervan uit, dat wij deel uitmaken van de ervaringsdeskundigen in deze commissie. Daarnaast weten wij exact wie er al dan niet de integriteit bezit om verder deel te nemen aan deze commissie; onafhankelijk zal in dit geval dus ook echt onafhankelijk moeten zijn.

Wij horen graag wanneer de eerste bijeenkomst plaats gaat vinden en welke personen u van plan bent uit te nodigen, zodat wij hierop kunnen reageren.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Woerkom