nlenfrde

 Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Gaat u samen aan de slag?
Datum: 14 januari 2020 om 16:23:42 CET
Aan: cees van leuven <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Kopie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., VIk Politie Tilburg eo <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

 

Geachte heer van Leuven,
 
Van voorzitter tot voorzitter neem ik de vrijheid u te attenderen op bijgaande foto’s, waarvan ik persoonlijke zaken heb geanonimiseerd
 
Een brief van de Nationale Ombudsman alwaar een toezegging zwart op wit staat,
Als ook een brief van de Politie Zeeland-West-Brabant, het VIK team, die ook aangeeft dat ouderverstoting niet alleen bij hun nu op de kaart staat, maar dat zij bij hun grote bazen in Den Haag hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan ‘hulp/goede voorlichting’, gegeven door hun eigen collega’s, waardoor via de wijkagent de-escalerend kan optreden, bij huiselijk geweld ten gevolge van een scheiding.
 
Nu is onlangs een motie ingediend door de heer van Nispen en Mevrouw Bergkamp, met betrekking tot die rol van de wijkagent. Dit is afgestemd op 3 stemmen na… doodzonde.
 
Roepen dat de agenten het al te druk hebben is onzin, immers diezelfde agenten kunnen wel in Rotterdam ouderen in de gaten houden met betrekking tot hun drink gedrag….. 
 
En besef, de agenten hebben er nu veel meer werk aan. Door op tijd in te grijpen (normerende gesprekken, stopgesprekken, consequenties aan gedrag verbinden) kan erger voorkomen worden.  Daarbij komt, als de politie optreedt bij het niet nakomen van de omgangsregeling, de zwaar bevochten beschikking ook waarde heeft, wat ons weer procesgang scheelt.
Onlangs nog een hoofdagent die besloot zijn toekomstige ex vrouw en 2 dochters, plus zichzelf, te doden met het dienstwapen notabene, nadat hij de avond te voren van een advocaat zijn voorland geschetst had gekregen.
Rond de kerst een 3 jarig jongetje vermoord door zijn vader, die de bui al zag hangen daar deze vader de verstotingspraktijken van moeder ten volle had meegemaakt bij zijn stiefzoontje uit haar eerdere relatie.
 
Het zijn notabene eigen collega’s. Het enige wat moet gebeuren is dat deze 2 mannen vrijgespeeld worden om hun presentaties bij alle korpsen te doen. Dit gaat zeker 80% van de verstoting schelen en ik kan maar niet begrijpen dat er 3 dames zijn bij de politie, die elk initiatief om deze vreselijke vorm van huiselijk geweld en ex-partnergeweld te voorkomen, niet enthousiast ontvangen. Nee, het wordt tegengewerkt. Waarom? Omdat ouders en kinderen daarom vragen.
 
Nu heb ik van de Tweede Kamer begrepen dat zij in eerste instantie nog niet hebben ingestemd met de motie, daar het Expertteam Ouderverstoting  zich hiermee bezig mag houden. En laat nou dit expertteam de autorisatie hebben om ook pilots te draaien…. Dus vandaar dat ik u attendeer op de Politie Zeeland-West-Brabant, die nog heel veel goed te maken heeft. 
Deze toezegging kreeg ik een jaar geleden. De wijkagenten schreeuwen om goede ondersteuning en informatie, daar in Brabant nog elke dag radeloze ouders aan het kortste eind trekken.
 
Beste mijnheer van Leuven, u wordt in feite door onze volksvertegenwoordiging naar de top van de politie gestuurd om te bespreken hoe de politie de interne informatievoorziening en dus hoe adequaat in te grijpen bij ouderverstoting/complexe scheidingen , kan optuigen/opkrikken.
Daar hebt u geen warme overdracht van de minister Sander Dekker voor nodig.
 
De tijd dringt, oplossingen zijn er, nu toepassen en aan de slag !
 
 
 

Vriendelijke groet,
Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter 
Stichting Écht Scheiden Zonder Schade
E:avmackelenbergh@herkenouderverstoting.nl
T: +31 6 37169408 
W: www.herkenouderverstoting.nl
 
 
Volg ons: Facebook | Twitter | Instagram YouTube | LinkedInBegin doorgestuurd bericht:

Van: Expertteam Ouderverstoting <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: FW: Gaat u samen aan de slag?
Datum: 6 februari 2020 om 15:11:50 CET
Aan: "'Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.'" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Geachte mevrouw Van Mackelenbergh,
 
Uw verzoek om aandacht te geven aan de wijze waarop de politie zich in ouderverstotingszaken tot ouders en kinderen heeft te gedragen verdient aandacht.  Het onderwerp staat ook op de agenda van het expertteam.
 
De informatie die u hebt verschaft wordt aan het dossier toegevoegd. Ook van uw verzoek om te bezien of een pilot te organiseren valt is kennis genomen.
 
Het expertteam kan op dit moment nog geen inzage geven in de ontwikkelingen en voortgang. Op een gepast moment en op gepaste wijze zal dat wel gaan gebeuren.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Cees van Leuven
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security