Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Antw: uitnodiging focusgroepbijeenkomst
Datum: 3 juni 2020 om 11:41:36 CEST
Aan: Arthur Weynschenk <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopie: a.h.w.m.van.beuningen@minvenj.nlDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geacht Expertteam Ouderverstoting, want dat is de originele naam, de rest hebben jullie eigenhandig toegevoegd,
 
Na overleg met mijn achterban, kan ik niet anders dan openbaar reageren op deze gehele gang van zaken!
 
Corona tijden of niet, de manier waarop wij, de ouders en kinderen, waar het om zou moeten gaan, door ‘de overheid’, het Ministerie JenV en WVS, plus aanverwante instanties zoals het NJI, de afgelopen 4 jaar zijn misbruikt, is stuitend!
 
U sluit hier precies op aan! Nu pas een uitnodiging, geen transparantie, in de vorm van hoeveel ‘ervaringsdeskundigen’ zijn uitgenodigd, wie en om welke redenen, wie waar wordt geplaatst!
 
Een uitnodiging die ons muilkorft!
 
Wij hebben dit ons nu al zo veel keren laten welgevallen en natuurlijk hebben jullie ook geleerd, dus in plaats van ons de ruimte te geven helder te verwoorden wat er speelt en de oplossingen kunnen aandragen, die in de praktijk werken, zien wij nu de bui al hangen. “Elke ouder mag zogenaamd zijn/haar zegje doen”. In een kringetje… Geen discussie…
Onervaren ouders, die nog naïef denken dat de jeugdbeschermingsketen iets positiefs gaat toevoegen, als ook die ‘coachende rechter’, zullen zich laten verleiden zich positief uit te spreken ten aanzien van jullie enquete.
 
Ouders worden tegen elkaar uitgespeeld.
 
Dit spelletje hebben we bij de Divorce Challenge achter de rug, de meetings vanuit het Platform Scheiden Zonder Schade, Bij Prinses Laurentien, de diverse focus groepen vanuit het NJI, waardoor ‘men’ kon zeggen dat de motie volbracht is; "ouders zijn betrokken"…
 
Welk gedeelte van onze boodschap is alle jaren nog steeds niet gehoord en gaat ook niet gehoord worden, gezien de opzet van deze gehele bijeenkomsten?
 
Hoe zo moeten wij een geheimhoudingsclausule tekenen? Mogen wij zelfs geen aantekeningen maken? Mag niets, wat aan inzichten is gedeeld, verzameld worden en naar buiten gebracht worden?
 
Hoe neerbuigend en schofferend denkt u allen nog met ons om te gaan? Het zijn wel onze levens, Mevrouw Anna van Beuningen zou gek worden, riep ze tijdens de bijeenkomst bij Prinses Laurentien. Laten we wel wezen, ondanks de waanzin, de misdaden tegen de mensheid door de familierechtspraak , functioneren wij nog altijd en heeft het geen pas, ons op deze manier te willen intimideren.

Waarschuwing:
Het gaat ons niet gebeuren dat wij, ouders en kinderen, dat onze toekomstige generatie, het moet gaan doen met een rapport dat bestreden moet worden omdat, uiteraard, daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn, elke interventie, behalve rehabilitatie en hereniging, contra productief zal blijken.
 
Het gaat ons niet gebeuren dat wij een rapport moeten gaan bestrijden, waarbij het Expertteam zal zeggen ‘ Ja, kijk, dat mogen jullie ‘ervaren ‘ ouders wel willen en vinden, wij hebben geluisterd naar ALLE ouders, en die zien inmenging, infiltratie in hun leven wel zitten, dussss’ 

Maakt u zich geen zorgen, ik zal er zijn. Nog meer andere ouders zullen gespreid dezelfde boodschap verkondigen en leg ons niet aan banden! Het is onze plicht de onervaren ouders te waarschuwen; Wij mogen scheiden, met behoud van kinderen PUNT. Vanuit onze zorgplicht moeten wij de jeugdbeschermingsketen weren. Geen coachende rechter, maar 1 landelijk protocol! 
 
Groet, 
 

Op 2 jun. 2020, om 21:55 heeft Arthur Weynschenk <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> het volgende geschreven:

Beste mevrouw Van Mackelenbergh,

U hebt zich aangemeld voor deelname aan de focusgroep gesprekken, die op 8 en 9 juni 2020 plaatsvinden. Namens het Expertteam dank ik u voor uw bereidheid tot deelname. Uw inbreng is van groot belang omdat u betrokken bent (geweest) bij contactverlies tussen een ouder en zijn of haar kind.

De uitnodigingen zijn later verstuurd dan gehoopt. De zorgvuldigheid die wij hebben betracht bij de voorbereidingen, alsook onzekerheid over de beschikbaarheid van vergaderruimten in verband met de COVID-19 uitbraak, zijn hier mede debet aan.

Voor ons staat voorop dat de gesprekken op een veilige en zinvolle wijze kunnen verlopen. Wij hopen dat u dit ook zo zult ervaren. Mocht u na afloop vinden dat uw stem niet of onvoldoende is gehoord, kunt u dat aan ons laten weten. Wij zijn op navolgend e-mailadres bereikbaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het Expertteam heeft de organisatie en inrichting van de gesprekken in handen gelegd van onderzoeksbureau Triqs, bij directeur Arthur Weynschenk en zijn medewerkers. Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt ondersteuning geboden op facilitair en praktisch gebied, los van de inhoud.

Teneinde het groepsgesprek waaraan u deelneemt met de nodige zorg en aandacht te begeleiden hebben wij – via onderzoeksbureau Triqs –  twee in dit opzicht ervaren personen bereid gevonden de gesprekken te leiden: Jolanda Vermolen en Gouke Bonsel. Eén van hen zult u als gespreksleider in uw groep treffen. Steeds zal ook één lid van ons Expertteam aan een gesprek deelnemen.

Wij wensen u een goed gesprek toe en spreken de verwachting uit dat we met uw bijdrage en die van andere deelnemers een belangrijke stap verder zullen komen met de beantwoording van de opdracht die de minister aan het Expertteam heeft meegegeven (zie bijlage). Wij streven ernaar ons eindrapport dit najaar af te ronden.

In de bijlage de uitnodiging en andere documenten die u nodig heeft voor de Focusgroepbijeenkomst. 

Met vriendelijke groet,

Namens alle leden van het Expertteam,

Cees van Leuven 

voorzitter


Bijlage opdracht Expertteam

Het expertteam zal oplossingsrichtingen presenteren, met specifieke aandacht voor: 

-       de methodieken om signalen van ouderverstoting adequaat in kaart te brengen voor de verschillende (juridische en gedragswetenschappelijke) professionals;

-       de benodigde kennis (en de lacunes daarin) bij de betrokken professionals en een plan om de lacunes te dichten; 

-       de interventies om tijdig en effectief in te kunnen grijpen.