Lees voor het hele verhaal eerst de onderstaande tekst. Vervolg:

Van enkele deelnemers op de maandag kregen wij te horen dat de heer van Leuven met een soort van charme offensief bezig was. Tja, jammer van die dames, maar ja, ze zijn zo dwingend, iets met die toon enzo en hij zou organisaties in een later stadium uitnodigen. Onze aanwezigheid zou anderen tegen kunnen houden om vrij te spreken!

Ter plekke heeft hij meerdere malen weerwoord gekregen, te meer daar de ouders zich afvragen waarom dan wel andere vertegenwoordigers van organisaties daar rondliepen, waaronder zelfs een officier van justitie! Het Expertteam zou toch gemotiveerd moeten zijn om ouderverstoting te stoppen? 

Hoe kan het dan zijn dat het expertteam moeite ermee heeft dat andere ouders goed worden voorgelicht?

 

Het werd ons wel duidelijk: dit is een ego dingetje! Dat blijkt ook uit de mails.

Maandag 18.32

Waarop deze mail wisseling voor zichzelf spreekt:

Van: Marieke van Woerkom 
Onderwerp: Antw: Deelname focusbijeenkomsten
Datum: 8 juni 2020 om 19:47:15 CEST
Aan: Cees van Leuven
 
Dag Cees,
 
Ik denk dat het eerder andersom is. Dat heeft te maken met integriteit en zelfreflectie.
Tot morgen.
 
Met vriendelijke groet,
Marieke
 
Op 8 jun. 2020, om 19:25 heeft Cees van Leuven het volgende geschreven:

Dag Marieke,
 
Op een rustig moment wil ik je graag nog eens uitleggen wat maakt dat dit nu zo moet lopen.  Ik had het graag anders gezien, je zou nu echt ook bij je (jullie) zelf te rade moeten gaan.
 
Met groet,
Cees
 
Van: Marieke van Woerkom 
Verzonden: maandag 8 juni 2020 19:13
Aan: Cees van Leuven
Onderwerp: Re: Deelname focusbijeenkomsten
 
Dag Cees,
 
Ik begrijp de consternatie van de afgelopen dagen eerlijk gezegd niet. 
Wat is nu daadwerkelijk het  probleem? Dat een aantal leden van onze groep een pamflet heeft verspreid? Waarop onze wensen staan, omdat wij al jarenlang geconfronteerd worden met ex-partnergeweld en kindermishandeling? Waar de overheid nog een schepje bovenop doet? Enig idee wat de impact hiervan is op mens en kind?
Al jarenlang wordt er bewust weggekeken door de sector, omdat andere (financiële!) belangen schijnbaar zwaarder wegen dan de kindermishandeling en het ex partner geweld….
Realiseer je dat wij al ruim 5 jaar aan de weg timmeren en inmiddels een grote achterban hebben opgebouwd, waarvan een heel groot deel deze week deelneemt aan de focus bijeenkomsten van de expertgroep ouderverstoting, n.a.v. een motie die op een democratische wijze is aangenomen in de Tweede Kamer.
Ook Anne Marie en ik hebben de (suggestieve) enquête ingevuld, geïnitieerd door jouw expertgroep. Dat geeft ons minstens het recht hier een mondelinge toelichting op te geven, waarbij wij, zoals aangegeven akkoord gaan met de door jouw gestelde (in onze ogen zwaar overdreven) veiligheids- en gedragsregels.
Ik vertrouw erop dat je ons hiervoor netjes de gelegenheid geeft, zoals een raadsheer en voorzitter van de expertgroep betaamt.
 
Met vriendelijke groet,
Marieke van Woerkom

Dinsdag zijn we toch gegaan, al was het maar om zelf te zien hoe onwaardig ouders werden behandeld en ontvangen. Twee portiers hadden de opdracht ons te weigeren. Nu kwamen wij alleen maar oude bekenden tegen, die gerust voor zichzelf hun woordje konden doen en niet geïntimideerd door ons zijn, dus wij konden, na ons punt gemaakt te hebben en even van gedachten gewisseld te hebben met de mensen die wél naar binnen 'mochten', lekker genieten van goede koffie.

Na afloop hebben we nog met elkaar gesproken en het totale verslag van deze twee dagen volgt.


Het Expertteam Ouderverstoting neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de ouders en kinderen niet serieus!

Wij hoopten dat 'de Enquete vanuit Tricqs', namens het Expertteam Ouderverstoting het dieptepunt was. Dat genoeg ouders vanuit hun persoonlijke ervaringen tegengas gaven op de enquete. Het gaf ons aanleiding om het expertteam Ouderverstoting aan te sporen om het juiste te doen.

Ondanks alle aangeboden wetenschappelijk gevalideerde onderzoeken, van waaruit effectief ouderverstoting kan stoppen. Ouderverstoting, ten gevolge van een complexe scheiding, niet meer mogelijk zou kunnen zijn, als maar de grondwet, de Rechten van de Mens en zeer zeker de rechten van het kind, gerespecteerd zouden worden!

Ouders horen te weten wat hun rechten zijn, binnen de wet en kunnen. Rechtsgelijkheid afdwingen binnen de wet, als zij hun zorgplicht centraal stellen.
Ouders horen te weten dat zij gemotiveerd de gehele jeugdbeschermingsketen MOETEN weigeren. Uitleg: wil het weten, wees blij dat wij het helemaal hebben uitgelegd en hoe de ouder de Herziene Richtlijn Scheiding en Jeugdigen, ten gunste van zich zelf (ex-partnergeweld) en de kinderen kan/moet gebruiken. 
Ouders horen te weten dat zij, met gezag, de keten van zich af kunnen houden. Geef gewoonweg geen instemming. Ben pro actief, geef jouw grenzen netjes aan bij de scholen en bijvoorbeeld de huisarts.
Ouders horen te weten dat de stem van het kind wordt misbruikt door de keten en trauma toevoegt, dus dat een coachende rechter die een gesprekje wil met een kind, schadelijk is.
Parallel ouderschap stelt ouders in staat de keten weg te houden, waarom wordt dat niet uitgesproken?

Maar goed, dat dieptepunt dus, waartegen menig ouder in verweer is gegaan, gaf wellicht aanleiding tot een uitnodiging, waarbij iedereen toch wel het idee kreeg dat Tricqs ons als een noodzakelijk kwaad zag, als ouders die gekorfd en getemd moesten worden. Waarvoor waren ze zo bang/moest die uitnodiging zo? 

En natuurlijk heb ik daar wat van gevonden.

Zaterdagavond krijg ik een belletje van Cees van Leuven, de voorzitter, of Marieke en ik het gehele Expertteam toe zouden willen spreken.
Maar natuurlijk, die uitnodiging hadden we al veel eerder moeten krijgen, maar dan wel in gelijke positie als de 3 andere grote stichtingen; VKC, St KOG En Dwaze Vaders.
Nou ja, nee, eerst een gesprek met hem en een psychiater, die ook in het team zit, want ze zijn bezig met diagnostiek…. Zucht, ga het wiel niet uitvinden, dat is er al, dat weet je best, maak daar gebruik van. Maar goed, wanneer dan?

En toen kwam het; dinsdagmiddag! 

Pardon? Nee, dan kon ik niet. Immers dan mag ik mijn verhaal doen, net zoals al die andere ouders, die zonder screening of achtergrondcheck, net zo goed hun eigen 3 minuten zouden krijgen. Ik heb immers, net zoals Marieke, vanuit onze eigen ervaringen die enquête ingevuld en wil er zeer zeker bij zijn, daar ik getuige wil zijn van welke (suggestieve) vragen er worden voorgelegd en wat de tendens is onder de ouders.

Nou, dat was dus een probleem, want de heer Arthur Weynschenk, de directeur van Tricqs had aanstoot genomen aan mijn mail in reactie op die uitnodiging en wilde ons niet meer ontvangen… Dus had Cees van Leuven, dit mooi als polder idee bedacht, iedereen zoet.


Na een nachtje slapen, heb ik de voorzitter van het expertteam ouderverstoting onderstaande mail gestuurd:

Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS 
Onderwerp: Doorst: Uitnodiging focusgroepbijeenkomst
Datum: 5 juni 2020 om 08:49:16 CEST
Aan: Cees van Leuven 

Goedemorgen Cees,
 
Gisteren heb je mij gebeld en wederom ervaar ik de onwil om zonder polderen, oplossingsgericht te willen werken. Dit is de tweede keer in 3 maanden dat jij naar de pijpen danst van het Ministerie JenV en de dames/heren die ik aanspreek op de bewuste grote schade die ze aanrichten in levens! Iets met vorm en inhoud…. 
 
Na wederom uitvoerig contact met mijn achterban, heb ik het volgende voorstel:
 
Stuur mij een officiële uitnodiging, liefst met de eerlijke reden waarom jij mij gisteren belde en op deze manier wil voorkomen dat juist 1 van de schrijvers van de motie, waardoor er überhaupt een expertteam is, geweerd wordt omdat De directeur van Tricqs, Arthur Weynschenk, zich beledigd voelt door onderstaande mail.
 
Raar, ik ben nog altijd van mening dat degene die betaalt, bepaalt. Als grote baas en opdrachtgever , zou ik alles op alles zetten dit ‘onderzoek’ integer te willen laten verlopen. Dan weer je juist niet de personen dat de afgelopen 5 jaar telkenmale zich constructief en oplossend hebben opgesteld.  Het feit dat ‘de keten’ moeite met mij hebben , vertaal ik in het feit dat de waarheid niet gezegd mag worden. Dat andere (onervaren) ouders niet geïnformeerd mogen worden en dat de gehele opzet op deze biased is.
 
Raar, omdat ik met mijn 55 kilo echt niet met stoelen ga gooien of überhaupt agressief ben. Wel ben ik wars van spelletjes en manipulatie. Dat dit al teveel van het goed is, zegt alles van jullie! 
 
Ook de wappies krijgen dus nu het podium, ook de ouders die helemaal geen oplossing willen, zelfs een oplichter , mag daar zijn zegje doen en dat wordt dan opgetekend; met als gevolg dadelijk een rapport dat wederom niet de oplossingen biedt.
 
Jullie denken  door mij te weren de rest van de ouders een makkie zijn… Na die vreselijke enquete met nog stuitendere uitnodiging, denk ik dat er genoeg ouders over zijn om gezond tegenwicht te bieden. 
 
Daarnaast kom ik niet alleen, maar neem ik M W mee.
 
Volgt er geen officiële uitnodiging voor dinsdagmiddag, dan ben ik er gewoon bij, daar er geen gronden zijn om mij de toegang te ontzeggen. 
 
Groet,
Annemarie van Mackelenbergh

In reactie kreeg ik echter deze mail terug!

Dus het kan altijd nog erger, nog schaamtelozer! Juist de schrijvers van de motie die door Lisa westerveld (GL) is ingediend, waardoor dit expertteam er überhaupt is, worden geweerd.

Het zou fijn zijn als de politiek zich uit gaat spreken. Niet alleen tegen deze gang van zaken, maar ook tegen alle biased rapporten. Toch, het blijft stil.

Toch maar weer een poging: 

Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS 
Onderwerp: Doorst: voorstel en intrekken uitnodigingen
Datum: 7 juni 2020 om 08:15:03 CEST
Aan: "Westerveld, L."
 
Beste Lisa, 
Ik vraag mij af of mijn/onze mails jou nog wel bereiken, we krijgen er niets op terug.
 
Die onderstaand PDF/mail; de schrijvers van de motie worden geweerd.
 
Een belediging voor heel veel andere ouders, alsof ze daar geen last van krijgen…. Er zijn passende oplossingen; 50%parallel ouderschap, ons ouderschapsplan (werkelijk overal aan gedacht), gezamenlijk gezag om verdere inmenging van de jeugdbeschermingsketen tegen te houden.
 
Boetebeding, om te zetten in lijfsdwang en vermelden dat politie ingezet mag worden als 1 van beide ouders de afschaken schendt.
Zo simpel is het.
 
Maar deze boodschap mag niet verspreid worden. Geheimhoudingsclausules, niet onderling met elkaar mogen praten etc etc, de ouders (waarvoor het expertteam er zou moeten zijn) worden als criminelen behandeld en de uitkomst/ het rapport laat zich raden...
 
Wordt het niet tijd voor een belletje? Voor politieke druk?
 
Marieke en ik hebben beiden als ouder die enquete ingevuld en als ouder, vanuit onze eigen ervaring verteld waar we tegen aan gelopen zijn. 
 
Als elke andere ouder horen we het recht te hebben net zo goed onze 3(!) minuten te mogen gebruiken!
 
We zijn nu 4 jaar bezig, sinds die motie Recourt, het is er alleen maar erger op geworden. Kan de Tweede Kamer überhaupt wat betekenen, of ligt de macht toch echt bij het Ministerie JenV en VWS?
Groet,
 
Begin doorgestuurd bericht:
Van: Cees van Leuven
Onderwerp: voorstel en intrekken uitnodigingen
Datum: 6 juni 2020 om 17:40:29 CEST
Aan: "'Annemarie van Mackelenbergh OVS'" 
 
Beste Annemarie en Marieke,
 
In bijlage de voor jullie bestemde en aan Annemarie aangekondigde brief.
 
Vriendelijke groet,
Cees van Leuven

Hoe meer wij er over na dachten, hoe bozer wij werden. Wij hebben net, als al die andere ouders hun een inkijkje gegeven in onze geschiedenis, dat mag enige naam hebben. Wij hebben, vanuit onze ervaringen als ouder, net zo goed recht op onze 3 minuten, op aanwezigheid, als elke ouder die daar zit!

Daarnaast is het eigenlijk een totale belediging voor de andere ouders! Denken ze nou werkelijk dat deze ouders, die niets meer te verliezen hebben, makke schapen zijn? Niet nodig zijn? Niet in oplossingen kunnen denken? Elkaar in de haren vliegen?

Er zijn geen gronden om die te weigeren en dat hebben wij Cees van Leuven gemaild.

Van: mvanwoerkom 
Onderwerp: Antw: voorstel en intrekken uitnodigingen
Datum: 7 juni 2020 om 12:56:38 CEST
Aan: Cees van Leuven

Geachte heer Van Leuven,

In reactie op uw brief, laten wij weten dat wij zeer zeker in zullen gaan op de uitnodiging om het expertteam toe te spreken, mits ook de andere grote stichtingen een gelijkwaardige plek aan tafel krijgen. Dit had natuurlijk al veel eerder plaats moeten vinden, we zijn nu bijna een jaar verder.

Deze uitnodiging zien we graag voor de publicatie van het tussen rapport tegemoet, in de hoop bij te kunnen sturen. (Wat wel of niet werkt in de praktijk….)

Aanstaande dinsdagmiddag zijn wij beiden van de partij, als ouders, die elk vanuit hun eigen ervaring, de enquête hebben ingevuld. Als ouders, die hiervoor blijkbaar 3 minuten spreektijd krijgen. Net zoals al die andere ouders die uitgenodigd zijn (zonder screening, achtergrond check) en ook hun eigen tijd krijgen om hun stem te kunnen laten horen.

Onze individuele stem, als ouder, mag en moet net zo goed gehoord worden, als die andere stemmen. Sterker nog, ook wij zullen onze eigen tijd vol mogen spreken, waarbij die andere ouders, ondanks hetgeen u suggereert, niet door ons in de rede gevallen zullen worden. Ook niet als ze positief reageren op de suggestieve vragen uit de enquête en helemaal blij zullen zijn met de gedachte dat een jeugdprofessional hun leven gaat bepalen.

Mits deze gehele opzet natuurlijk wel die dinsdagmiddag gaat halen, daar ook deze poging een grote belediging is voor al die ouders die uitgebannen zijn. Alsof deze ouders niet mondig zijn…. Alsof deze ouders niet uit hun woorden komen….

Met vriendelijke groet,

Anne Marie van Mackelenbergh & Marieke van Woerkom


En nu? Tja, wie zal het zeggen… Wij gaan gewoon er naar toe en hopen dat de beerput nog niet dieper gaat, dan dat die nu al is.

Onze boodschap, is een weloverwogen en terechte boodschap. Een boodschap die omarmt wordt door ouders en kinderen. Die zijn met heel wat meer, dan die paar, die onze levens denken te kunnen bepalen. Daar zijn wij immers zelf bij!