nlenfrde

In relatie tot de Follow The Money onderzoeken betreffende jeugdzorg/de jeugdbeschermingsketen waarin gesteld wordt dat het probleem bij de instanties zelf zit. Geld belangrijker is dan het werkelijke welzijn van kind en ouder.

Met name de scheidingsmarkt is een verdienmodel geworden. Sinds 2015 de gemeenten hun ‘zorg’ zelf inkopen zijn er 6000(!) bedrijfjes bijgekomen. Als die bedrijfjes goed werk zouden doen, maar dat is zeker in de scheidingsmarkt niet het geval.

Wij stellen niet voor niets dat bij complexe scheidingen, waarbij 1 ouder gelijkwaardig ouderschap ongegrond niet toe staat, de gehele jeugdbeschermingsketen functioneert als de pyromaan bij de brandweer. 

Trajecten, interventies, de kinderbehartiger, een OTS; allemaal traumatiserend en contra productief. Misschien nog wel het ergste wat ouders en kinderen kunnen overkomen, zijn de rapporten, geschreven door dus deze groep zogenaamde professionals, door de rechters worden gezien als ‘bewijs’, waarop een levensbepalende beslissing van de rechter volgt.

Belangrijk voor ouders om te weten is dat dit soort gemeentelijk aanbod plaats vindt in een vrijwillig kader.

Als verantwoorde ouder weet jij dat het niets gaat toevoegen, dus kap je dit af. (Genoeg op de website om dit te kunnen motiveren) 

Nu ouders mondiger worden ziet het Ministerie JenV, bij monde van de programma manager Anna van Beuningen ook wel in dat, als je draagvlak wil krijgen voor een digitaal loket (of zelfs een fysiek loket), ouders erop moeten kunnen vertrouwen dat zij de regie niet kwijt raken.

Dat een onschuldige hulpvraag of het achterlaten van gegevens, niet leidt tot het kwijtraken van jouw kind. Door schade en schande wijs geworden? Of bang voor de juridische stappen die ouders aangaan, kunnen aangaan, jegens ieder die zonder juiste wetenschappelijk verantwoorde anamnese en diagnose (zoals gebruikelijk in de somatische zorg), strepen heeft gezet door gelijkwaardig ouderschap.

Het mooie is dat bij parallel ouderschap al deze onzin/waanzin aan jou, verantwoorde ouder, en de kinderen voorbij kan gaan. Ik kon het niet laten, steeds schaamtelozer en opzichtiger gaan de spelers aan het werk. Dan toch maar een mail.


Aan: Anna van Beuningen, GI's, NIJ, VWS, JenV
Onderwerp: 
Het gaat maar door, of niet?
Datum: 14 oktober 2020

Beste mevrouw van Beuningen, Anna,

Want zo mag ik jou toch wel adresseren, toch Anna? Wij kennen elkaar persoonlijk en hebben best wel een geschiedenis, zo samen.

Weet je nog, tijdens de uiteindelijk afgedwongen bijeenkomst, om als ouders (de uiteindelijke belanghebbenden, toch?!), gehoord te worden, bij Prinses Laurentien, ten bijdrage aan het rapport Scheiden en de kinderen dan? 22 februari 2018? Weet je nog wat jij riep, toen ik jou vertelde hoe eenvoudig verantwoorde ouders de regie over hun leven verliezen en hun kind kwijtraken, juist door die instanties en rechtspraak, die ons hiertegen zouden moeten beschermen? Jij zou gek worden! Ik heb het jou drie keer laten herhalen.

Tijdens de presentatie van het rapport kwam jij enthousiast naar ons toe. Je had naar ons geluisterd!  En dat was ook zo, bladzijde 25 beloofde de ‘road map’ naar oplossingen. Maar er zat één addertje onder het gras, waar Marieke en ik achter kwamen, er staat geen termijn in, wanneer de bladzijde door wie zou moeten zijn uitgevoerd. En in plaats van werk te maken van bladzijde 25 gingen alle instanties en verantwoordelijken druk aan de slag om hun belang te verdedigen, ten koste van ouders en kinderen.

Wij hebben aangetoond dat alle rapporten sinds 18 jan 2019, biased zijn. Dat bewust, in opdracht van jouw Ministerie JenV, wetenschappelijk gevalideerde onderzoeken zijn geweigerd. Sterker nog, overduidelijk naar de opdrachtgever toegeschreven, waarbij verkeerde spelers, op basis van opinies en meningen, idiote richtlijnen presenteren. Met als dieptepunt weer een podium voor Ed Spruijt. Schaamteloos! 

Dat met de Jeugdwet, die nu in de Tweede Kamer ligt, zeer zeker de belangen van de keten zijn gewaarborgd, maar niet die van ouders en kinderen. Moties worden wel heel anders uitgevoerd, dan de eigenlijke bedoeling.

Ben jijzelf tevreden met de uitwerking van het Platform Scheiden zonder Schade? 
6000(!) bedrijfjes hebben nu een verdienmodel aan ons leed. Een totaal handelingsonbekwame keten, die dat ook nog ruiterlijk openbaar toegeeft, maar desondanks zich rechten ontleent om de regie over te nemen en kinderen te ont-ouderenOnder jouw beheer is een totale waanzin ontketend die nu terug slaat in jullie eigen gezicht; jeugdzorg piept en kraakt. Ook is bewezen dat al die trajecten, die bakken met geld kosten, contra productief zijn bij die 15% complexe scheidingen.

Echter, anamnese en vervolgens diagnose, zoals in de somatische zorg, gaat de keten opzichtig uit de weg!

Even was onze hoop gericht op het Expertteam Ouderverstoting. Een onafhankelijke commissie, maar al gauw bleek dat wij met een 2.0 versie te maken hebben. Hoe kan het zijn dat dit expertteam maar blijft shoppen, geheimzinnig iedereen en nog wat bevraagd om uiteindelijk toch de keten mee te laten blijven eten uit de onuitputtelijke ruif; ouders die willen scheiden, met behoud van kinderen? 

Totdat ik 5 oktober jullie online webinar volgde; ochtend van de scheiding 
Om draagvlak te krijgen voor het digitale loket, om laagdrempelig ouders toch die hulpvraag te laten stellen, waardoor er weer werk is voor al die bedrijfjes… Ook wetende dat de keten zichzelf buitenspel heeft gezet door openlijk toe te geven niet goed geschoold te zijn en desondanks bepalend willen zijn in de vormgeving van omgang bij ouders, waarmee zij zich niet horen te bemoeien... weet jij als geen ander dat het vrijwillig kader natuurlijk nooit kan leiden tot dwang en drang! Wat nu wel het geval is… Zo kan een kinderbehartiger met één rapportje een verantwoorde ouder uitbannen! Als ouder zou ik die kinderbehartiger strafrechtelijk laten vervolgen... 

Dus die vroeg signalering (zeg gewoon onwetenschappelijke kind onvriendelijke onderzoeksmethoden en kansencirkels) zijn een eerste vereiste om ouders alsnog in het fuik van de hulpverlening te lokken. Dus die dwang en drang moet via een soort noodwet/verordening, extra bevoegdheid voor een rechter, zo gelegaliseerd worden. Zelfs gezinsopnames zijn een optie! 

 
Een agenda die ronduit een sociale misdaad tegen de mensheid is.
Een agenda die onder jouw leiding plaats vindt. De crux zit in de ouders zelf, zonder meer. Wij kunnen ons niet verlaten op de Tweede Kamer. Minister Sander Dekker en nu Staats Secretaris Blokhuis hebben vrij spel. Echter, beste Anna, sta eens stil bij de aantallen: 
  • 450.000 kinderen een jeugdbeschermingsmaatregel
  • 50.000 uit huis plaatsingen
  • Rapport de Winter (in plaats van te leren, wordt dat nu gebruikt om de organisatie zo in te regelen dat ouders en kinderen nog meer buitenspel komen te staan)
  • Toename complexe scheidingen
  • Hevigheid bij scheidingen neemt toe
  • Familiedrama’s, recht in eigen hand nemen
Pas maar op, achter al die aantallen zitten mensen! Zitten ouders en kinderen! Dat zijn er veel en meer dan die paar mensen, die nu bepalend zijn en aan de knoppen draaien.

Ik doe een dringend beroep op jou. Stop met deze ingeslagen weg! Als juriste hoor jij als geen ander te weten dat de grondwet, algemene wetten, het IRVK, De ERVM horen te prevaleren, boven de belangen en ego’s van die paar ’spelers/verantwoordelijken’.

Wijs Het Expertteam Ouderverstoting op het gesprek dat jij hebt gehad met Dr. Childress en Dorcy Pruter. Verantwoorde hereniging, dat is de toekomst! Neem onze position papers ter harte. Ouderverstoting is erg eenvoudig te stoppen. Genoeg uitgesteld.

Groet,

Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter 

Zoals Steven Pont tijdens dit seminar goed benoemt; “elke ouder is zelf eindverantwoordelijk. Elke ouder draagt zelf bij of frustreert. Laat in gedrag zien dat jij een verantwoorde ouder bent…. Want… het aantal scheidingen neemt toe, maar ook de hevigheid! “

Maak jezelf dus geen speelbal van de instanties! Stel jezelf de vraag of jouw acties/keuzes/inschakelen derden werkelijk de relatie tussen jou en jouw kind ten goede komen. 

Want die vroegsignalering, de dwang en drang, het in het zadel houden van die handelingsonbekwame keten, het onnodig belasten van onze kinderen, is en blijft de agenda; zie waar het expertteam Ouderverstoting op aan blijft sturen! 

Als verantwoorde ouder bescherm jij jouw kind tegen deze waanzin.