nlenfrde

16-05-2018

De commissie J&V – personen- en familierecht – van de tweede kamer behandelt vandaag onderstaande 22 punten van aandacht; ingediend door het Platform Herken Ouderverstoting. Het platform pleit al langer voor een ommekeer in de manier waarop jeugdzorg, justitie en overheid momenteel met het fenomeen Ouderverstoting omgaan. Dat doet het platform vooral vanuit het oogpunt van het kind, dat geen contact heeft met beide ouders na een scheiding en hiervan schade ondervindt in zijn/haar ontwikkeling. Nu hoopt het platform dat de behandeling van deze aandachtspunten langer zal duren dan de vaak gebruikelijke 4 minuten en dat het besef dat het hier gaat om 16000! Nederlandse kinderen per jaar die het contact met hun ouders verliezen doordringt. Hieronder maken we u deelgenoot van de 22 standpunten die zijn ingediend.

 1. De rechtspraak en hulpinstanties dienen zo snel mogelijk hun vakkennis op het gebied van de familiedynamiek na scheiding (kennis van ouderverstoting) op orde te brengen, bij voorkeur bij Erna Janssen van de Familie Academie te Olst.
 2. In de tussentijd zijn rechtspraak en hulpinstanties simpelweg niet in staat op dit gebied recht te spreken en/of hulp te bieden; doorgaan op de huidige wijze is geen oplossing;
 3. Het huidige systeem creëert namelijk slachtoffers ouderverstoting/kindermishandeling: 16.000 kinderen per jaar verliezen het contact met een liefhebbende ouder;
 4. Ook al is nu helder aangegeven dat ouderverstoting kindermishandeling is, met grote gevolgen voor later, wij stuiten op ontzettend veel weerstand door de Raad van Kinderbescherming en de Jeugdzorg Professionals. Ouders die Jeugdzorg wijzen op het feit dat die rust contra productief is, worden afgeschreven in rapporten. Gezinsvoogden houden ontlastende informatie achter, vervalsen informatie.
 5. Het toernooimodel gehanteerd door handelingsonbekwame rechters is vernietigend voor ouders en kinderen en maatschappij ontwrichtend. De enigen die er blij van worden zijn de advocaten! Stelling: het toernooimodel is de afgelopen jaren bewust ingezet. Het hij/zij verhaal is ontwrichtend. Elk kind houdt van beide ouders. 16.000 kinderen verliezen zo jaarlijks het contact met de uitwonende ouder, wiens ouderschap niet ter discussie stond voor de scheiding. Ouders worden nu tegen elkaar uit gespeeld, omdat er zo meer aan verdiend kan worden. Dit moet stoppen!
 6. Tot voor kort waren echtscheidingskinderen het verdienmodel bij de Raad en Jeugdzorg. Immers, 1 gesprekje per jaar met de ouders en/of kinderen, daarbij 1 ouder uitbannen (rust) en dan is het snel verdiend. Nu echter eisen ouders kwaliteit en gaan ze de discussie aan, met alle negatieve gevolgen van dien.
 7. Ouders stuiten op weerstand bij alle partijen; de Raad, Jeugdzorg en de Rechtspraak bieden weerstand en hebben n.a.v. het rapport nog geen concrete maatregelen getroffen. Al deze partijen dienen tot de orde geroepen te worden; er zal druk op deze partijen gezet moeten worden.
 8. Het huidige toernooimodel bij echtscheiding dient direct beëindigd te worden; dit werkt escalerend. Verbied de rechters klemcriteria toe te passen; deze zijn in strijd met de internationale verdragen.
 9. Herken ouderverstoting ziet geen rol meer voor Jeugdzorg professionals. Wij willen een aparte beroeps- gedragscode voor echtscheidingsspecialisten. Sowieso meer aandacht voor familiedynamieken tijdens hun studie. De macht van Jeugdzorg inperken. Jeugdzorg zegt niet genoeg geld te hebben, er zijn wachtlijsten. Jeugdzorg heeft een brevet van onvermogen als het aankomt op handelen richting ruziënde ouders bij scheiding. Het is of verplicht bijscholen door alle jeugdzorg medewerkers (kost geld) of echtscheidingskinderen niet bij Jeugdzorg onderbrengen. Scheelt enorm veel geld en de oplossingen zijn veel effectiever. Win-win.
 10. In Mei 2018 heeft Jeugdzorg aangegeven 400.000 (!) kinderen onder hun hoede te hebben, hoeveel daarvan zijn echtscheidingskinderen? Wat ons opvalt is dat jeugdzorg opzettelijk trajecten rekt, perverse financiële prikkels. Beschikkingen worden bewust niet opgevolgd om zo een jaar verlenging te krijgen, waarvoor flink betaald wordt.
 11. Er zijn concrete oplossingen mogelijk, toch tegengewerkt door onze overheid. Zo is er gedwongen winkelnering voor de inkoop van de gemeenten. Kan hier een oplossing voor gecreëerd worden?
 12. Rust niet meer als eerste automatisme opleggen! Met name bij zeer jonge kinderen is dat ronduit schadelijk in verband met de veilige hechting, waarvan de verstotende ouder en rechter gebruik maken; geen lotsverbondenheid meer, dus geen omgang meer. Bizar!
 13. Om ouderverstoting een halt toe te roepen of te voorkomen zal een cultuuromslag gerealiseerd moeten worden bij alle instanties, zoals de politie. Zorg ervoor dat agenten niet weglopen voor hun verantwoordelijkheid, maar werkelijk de belangen van de kinderen en vals beschuldigde ouders gaan aanpakken.
 14. De Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag is niet duidelijk of vervolging in alle gevallen bij niet-nakoming van de omgangsregeling alleen maar wordt ingezet als ultimum remedium. Als dat het geval is, dan zullen nog meer kinderen reddeloos verloren raken. Het strafrecht is er juist voor om snel en doeltreffend op te treden tegen ernstig strafbaar gedrag. Kijkend naar categorie 2 en 3 van de richtlijn (ernstig strafbaar gedrag) staan daar forse straffen op als de omgangsregeling langduriger wordt geschonden. Bij categorie 1 wordt expliciet gesteld dat het strafrecht in deze categorie alleen wordt ingezet als ultimum remedium. Een vraag aan de minister zou zijn hoe het nu zit met de aanpak van ernstige gedragingen als bedoeld in categorie 2 en 3 van de richtlijn? Is dat ook ultimum remedium?
 15. Graag concrete stappen om ouderverstoting een halt toe te roepen! Niet nog meer onderzoek en vergaderen, ons geduld is op. Er liggen genoeg rapporten in lades te verstoffen. De kans dat Scheiden zonder schade daaraan wordt toegevoegd is zeer groot. Zorg dat het rapport actueel blijft!
 16. Het LBIO heeft zijn nood geklaagd. Op dit moment worden ouders gedwongen alimentatie of aansluitend een levensonderhoudsbijdrage te betalen, terwijl er totaal geen contact is tussen ouder en kind, op verzoek van de verzorgende ouder, bevestigd door een rechter (eenhoofdig gezag en geen omgang). Dit gegeven verstoort de verhoudingen en totaal misplaatst.
 17. Hoe deze misstanden te voorkomen:Voorzet: bij geen gezag ook geen verplichting tot betalen alimentatie/ levensonderhoudsbijdrage.
 18. Het LBIO neemt niet automatisch de vordering op zich bij 18+ kinderen. Laat met 18 jaar er een eventueel contact moment zijn tussen uitwonende/betalende ouder en kind. Is de relatie goed, dan is bijdragen geen probleem. Echter maandelijks een fors bedrag overmaken naar een wildvreemde die jou niet wil kennen en geloven in aangeprate leugens, is contra productief. Zo worden ouders gedwongen te procederen tegen hun eigen kinderen!
 19. Een 18+ kind kan zich er vanaf doen met een mailtje. Waarbij de uitwonende/betalende ouder nog niet eens kan na gaan of die mail wel door het kind is geschreven of niet. Kon een uitwonende ouder met gezag tot aan het 18e levensjaar nog aan informatie komen, nu heeft de verzorgende ouder geen informatieplicht meer en kan de betalende ouder geen informatie bij derden opvragen. Dus tussen 18 en 21 jaar maakt een ouder geld over naar…..????  Zegt u het maar….
 20. Stel informatieplicht vanuit het 18+ kind verplicht. Geen informatie? Geen levensonderhoudsbijdrage.Zorg voor duidelijke uitgangspunten in de wet qua zorg en financiën: grote verschillen in zorgregeling kind en inkomen werken ouderverstoting in de hand. De ouder die weinig tijd met het kind mag doorbrengen en daarbij weinig inkomen heeft wordt het extra moeilijk gemaakt. Een kind heeft recht op contact met beide ouders; co-ouderschap en de mogelijkheid voor beide ouders om financieel voor het kind te zorgen werken preventief tegen ouderverstoting.
 21. Zorg voor adequate hulp bij bestaande gevallen van ouderverstoting; help kinderen te verenigingen met hun verstoten ouder!
 22. Stop met het uitrollen van zinloze pilots direct geïnitieerd vanuit de rechtspraak; hier is sprake van de slager keurt zijn eigen vlees.