23-02-2018

Reactie: “Eerste stap erkenning ouderverstoting is er, maar kan concreter”.

22 februari waren wij, de initiatiefnemers achter het platform Herken ouderverstoting, uitgenodigd bij de afronding van “Scheiden zonder schade”, het exponent van de Divorce Challenge, gepresenteerd door de heer  André Rouvoet. Het rapport is gepresenteerd met een uitgangspunt: dat dit rapport een actiepuntenlijst is ten aanzien van alle partijen die betrokken zijn bij een scheiding waar kinderen deel van uitmaken.

Erkenning Ouderverstoting komt er aan

Nederland, inclusief alle professionals, kan zich niet meer afwenden van het feit dat ouderverstoting speelt bij complexe scheidingen. Het gaat toch om een 7200 scheidingen (blz 1, voorwoord); een zeer belangrijke bewustwording. Met deze erkenning kunnen wij alleen maar blij zijn en wij zien dat als een eerste aanzet tot meer. Dit rapport is een begin, van hieruit gaan wij allen verder, daar het platform Herken ouderverstoting de toezegging heeft gekregen betrokken te blijven bij alle initiatieven die er nu liggen.

Concreter worden mag en kan!

Ook wij, ouders, zijn nu zelf aan zet. Ouders zullen zelf moeten kijken naar de eigen situatie, of wij zelf ons effectief opstellen en handelen in het belang van onze kinderen. Wij zullen moeten beseffen dat ouders een onderdeel zijn van het probleem en ook van de oplossing. Wij zullen onszelf vragen moeten stellen of bijvoorbeeld eindeloos doorprocederen ons en de kinderen het gewenste resultaat gaat opleveren. Wat werkt en wat werkt niet? Het platform is er op haar website duidelijk over: te veel ouders handelen niet in het belang van het kind.

Ouderverstoting is kindermishandeling

Nog concreter:
Wat nog ontbreekt is een volledige erkenning van de volgende zaken:

– Dat er momenteel In Nederland een algemeen gebrek is aan kennis om de signalen van ouderverstoting te herkennen, met name door de professionals, waaronder de rechtspraak;;
– Van het feit dat ouderverstoting mishandeling van de ex-partner is;
– Het besef dat politici veel meer kunnen doen tegen ouderverstoting door te beseffen dat het beroep doen op de hulpinstanties door ouders die verstoten worden, tot op heden niet veilig is vanwege het totale gebrek aan waarheidsvinding. Zie hier de reden tot wantrouwen richting jeugdhulp en justitiële instanties (blz10);
– Dat de overheid gepaste maatregelen kan en zal moeten treffen om te voorkomen dat ouderverstoting door diezelfde overheid wordt gefaciliteerd;
– Dat een echtscheidingsconvenant geen enkele juridische waarde heeft als de inhoud van het convenant niet is geborgd in wetgeving die handhaafbaar is.

Het is ons duidelijk geworden dat verenigd druk opvoeren richting alle ketenpartners een positief verschil maakt. Wij laten daarom niet los! En dat doen we vooral in het belang van de kinderen. (H)erken ouderverstoting blijft zich uitspreken tegen ouderverstoting en zal iedereen die d.m.v. handelingsverlegenheid en onbekwaamheid ouderverstoting in de hand werkt ter verantwoording blijven roepen. Maar ook zullen wij werkende initiatieven ondersteunen en constructief meedenken.