nlenfrde

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 836 Personen- en familierecht Nr. 27 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S

Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het frustreren van een omgangsregeling een ernstige aangelegenheid is met. grote gevolgen voor het welzijn van het kind en de andere ouder;

constaterende dat het belang van het kind ook een door de samenleving te beschermen belang is dat adequate bescherming behoeft, dat onder de huidige civiele procedures niet voldoende wordt gewaarborgd, overwegende,

dat het Platform 'Scheiden zonder schade' stelt dat het van belang is dat er meer erkenning en herkenning van ouderverstoting

komt en in overweging geeft het voortdurend frustreren van omgangsregelingen strafbaar te stellen;

constaterende, dat het WODC op dit moment onderzoek uitvoert naar het niet nakomen van omgangsregelingen; verzoekt de regering onmiddellijk na ommekomst van het WODC-onderzoek met voorstellen te komen hoe ouders,

beter dan nu, gedwongen kunnen worden zich aan omgangsregelingen te houden, waaronder voor zover nodig en mogelijk aanscherping van het huidige strafrecht en/of actiever gebruik daarvan,

waarbij het belang van het kind centraal staat, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Koopmans

Bergkamp