nlenfrde
Goedemorgen,

Als bijlage de aangetekende brief die het Vader Kennis Centrum in overleg met de stichting Herken Ouderverstoting en stichting KOG aangetekend heeft verstuurd aan  het College van Procureurs Generaal, inzake art 279 WvSr en ouderverstoting onder de aandacht te brengen van het Openbaar Ministerie.  Zoals u weet heeft Vera Bergkamp (D66) onlangs schriftelijke vragen gesteld aan minister Sander Dekker met betrekking tot de weiger houding van de politie. (2018Z14960, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z14960&did=2018D41638)  In samenwerking met het VKC dringt Herken Ouderverstoting aan om hier werk van te maken en ouders niet langer met een kluitje het riet in te sturen, met eigen recht,  familiedrama’s of zware trauma’s door ouderverstoting als gevolg. In het rapport Scheiden zonder schade (22 febr 2018, Rouvoet), tevens in de brief richting Tweede Kamer 9 mei 2018 en besproken door minister Sander Dekker (J&V) op 16 mei 2018, staat niet voor niets dat de wijkagent de- escalerend kan en hoort op te treden! Daarnaast is het ontstellend hoe de verstotende partij/ouder ruimschoots wordt beloond en gefaciliteerd, juist door de politie en het OM door blijkbaar aangiften van deze partij wel voorrang te geven. Persoonlijk noem ik dat de rode loper!  Ik verzoek u vriendelijk deze mail en brief door te sturen naar ieder die dit aangaat! In het bijzonder noem ik : 

 

  • Mevr H Erkelmans, Eenheidschef politie Zeeland-West-Brabant
  • De heer Mr. Charles van der Voort en alle officieren van Justitie, OM Zeeland-west Brabant
  • Mr. A. (Nol) Vermolen, President van de Rechtbank Zeeland-West Brabant en alle familierechters
  • Raadsonderzoekers en gedragsdeskundigen Zeeland-West Brabant. (Erg apart, de Raad van Kinderbescherming te Breda heeft geen leidinggevenden aldaar, ze zijn zelfsturend en verantwoorden enkel aan hun grote baas Mevr A. Roeters)
  • Reinier van Zutphen, onze Nationale ombudsman
 Met al deze bovengenoemde mensen wil ik, of andere bestuursleden van de stichting Herken Ouderverstoting, graag persoonlijk in gesprek om bovengenoemd schrijven toe te lichten. Ouderverstoting is erkend als kindermishandeling en maatschappelijk onaanvaardbaar. U hoort daar niet aan mee te werken. U mag al helemaal ons niet dwingen weg te kijken of ons te forceren hieraan mee te werken. Eenmaal bewust, hoort ook u een 180 graden draai te maken en ik steek wederom mijn verbindende hand uit. Het zou fijn zijn als u die aanneemt. Ik ben niet uw vijand! Herken Ouderverstoting al helemaal niet.  Stichting Herken Ouderverstoting is de meest prominente belangengroep in Nederland, zonder enig commercieel belang en/of afhankelijk van geldstromen. Wij informeren ouders, maken hen bewust van hun mogelijkheden en wijzen hen op hun eigen verantwoordelijkheden om ouderverstoting niet (langer) mogelijk te maken.

Annemarie van Mackelenbergh