nlenfrde
Geachte leden van de Tweede Kamer Commissie Justitie en Veiligheid,
 
Betreft: Klassering misdrijven bij de politie

Blijkbaar hanteert de politie een klassering/ waardering bij het soort misdrijven waarvan aangifte is gedaan bij de politie 

Dus het OM en de politie bepalen op welke misdrijven direct/altijd actie moet worden ondernomen.  In dat geval is de politie verplicht om binnen twee weken terugkoppeling te geven over de voortgang van de aangifte. Dit is het geval bij High Impact Crimes, en bij ondermijningszaken. 
Herken Ouderverstoting roept de politiek op om art 279 WvSr,  onttrekking ouderlijk gezag, als zodanig aan te laten merken.
Leesvoer en bronnen:
https://www.politie.nl/nieuws/2017/oktober/16/00-hoe-gaat-de-politie-om-met-aangiftes-7-vragen-en-antwoorden.htmlOnder vraag 3 staat het volgende: “Alle aangiften die worden gedaan, worden ter beoordeling voorgelegd aan een ‘casescreener’. Deze casescreener beoordeelt of er sprake is van voldoende opsporingsindicatie; zijn er voldoende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek? De casescreener volgt daarbij de zogenoemde Aanwijzing voor de Opsporing van het OM. Dat betekent dat steeds afgewogen moet worden of in een zaak tot opsporing wordt overgegaan, en zo ja, met welke inzet (in tijd en in capaciteit). Bij high impact crimes zoals inbraken en overvallen, en bij ondermijningszaken vindt altijd vervolgonderzoek plaats.”
 
“Aanwijzing voor opsporing”. Hier wordt dieper ingegaan op de verdeling van capaciteit, en het vaststellen van prioriteiten:
 
In 2012 kwam minister Ivo Opstelten met de aankondiging dat de politie voor een aantal typen misdrijven binnen twee weken moet reageren op een aangifte:
 
Bovenstaande nieuwsberichten hebben deze kamerbrief als bron. Hierin staat: “Uiterlijk 1 januari 2014 zal ook de terugkoppeling binnen 2 weken van alle andere High Impact Crimes zijn gerealiseerd. ” Er staat ook “Vanaf 1 januari 2014 is gerealiseerd dat de burger voor een afspraak op het politiebureau altijd binnen 2x24 uur terecht kan.” Dit is niet de praktijk.
 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z01289&did=2014D02685 In deze brief staat het volgende “Sinds 1 januari 2013 worden aangevers van woninginbraak binnen twee weken telefonisch geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot hun aangifte. Inmiddels krijgt 97% van de aangevers van woningin-braken deze terugkoppeling op tijd. ” 
Herken Ouderverstoting vindt het bizar dat een woninginbraak blijkbaar ernstiger wordt ingeschat dan een onttrekking ouderlijk gezag, art 279 WvSr. Zeker na de ingediende motie maak ouderverstoting strafbaar. In principe is omgangsfrustratie al strafbaar, mits de politie en het Openbaar Ministerie hun werk zouden doen!

Vriendelijke groet,

Annemarie van Mackelenbergh