nlenfrde

Telkens weer die teleurstelling, terwijl wij beter zouden moeten weten.

Elke keer kleine stapjes vooruit, om vervolgens tegengewerkt te worden en zelfs geboycot omdat de oplossing niet welkom is in de bestaande jeugdzorgketen.

Daarbij gaan deze instanties grenzeloos te werk, ter vervulling van hun eigen agenda, gebaseerd op:

-Vermoedens

-Onderbuikgevoelens

-Opinies

-Meningen

-Beeldvorming

-Niet verwerkt trauma

Woorden als: integriteit, voortschrijdend inzicht, zelfreinigend vermogen zijn compleet afwezig.

Als laatste nu een idiote ontwikkeling die hopelijk door onze volksvertegenwoordigers een halt toe wordt geroepen:

 


 

Mail naar de gehele Tweede kamer Commissie JenV (waaronder het Familierecht):

 

Geachte leden van de Tweede kamer Commissie Familierecht,

Onderstaand een reactie van 'vill van Amersfoort’, die hij poste onder een publicatie van uw collega, Vera bergkamp, op Facebook.
Deze wil ik u zeker niet onthouden, daar de maat vol is, Het kan echt zo niet langer en het is stuitend dat passende oplossingen uit de weg worden gegaan.

Hoe kan het zijn dat bijvoorbeeld een bewezen tool; een eerste assessment op huiselijk geweld, de MASIC omgevormd is tot wederom een hij/zij vragenlijstje, waardoor ouders worden opgezogen in de jeugdbeschermingsketen, terwijl juist deze groep ouders (15%) voorsorteren op zoveel ellende, wat dus te voorkomen is. De weg naar een oplossing; een beschikking waarbij aan alles is gedacht, wordt geblokkeerd door de keten van zogenaamde hulpverlening. Ook al heeft de minister Sander Dekker dit onlangs ontkent, de praktijk wijst anders uit.

Onze kinderen zijn ’slechts’ 10% van de mishandelde kinderen, maar verbruiken 60% (!) van het gehele jeugdzorgbudget, terwijl de trajecten en de aangeboden zorg contra productief zijn. Zelfreinigend vermogen of voortschrijdend inzicht ontbreekt of wordt bewust uit de weg gegaan. Roep dit een halt toe!
Dat de MASIC, bewust dus het NJI, het ministerie van JenV, Veilig Thuis en ja zelfs de Raad is vervormd naar het niveau van 2014 (!) is schandalig en te hopen dat deze destructieve werkwijze stopt
Mijn vraag aan u is of u, als onze volksvertegenwoordiger , de ministers ( JenV en WVS) bevraagt. Zeker met Het beste besluit van het kind, mogen wij allen professionaliteit verwachten van diegenen die zich zo nodig met complexe scheidingen wil bemoeien.

 

Beste mevrouw Bergkamp;

 

Zou inzetten op een disciplinair Hof welke familierechters gaat controleren en in welk Hof slechts afgevaardigden zitting hebben welke geen link hebben met de kliek bestaande rechters en trawanten.
Afschaffen van benoemingen voor het leven en persoonlijke verantwoording afleggen voor gepleegde daden zal kwaliteit brengen; welke thans volledig lijkt te ontbreken.
Laat desnoods de VN ingrijpen op het Ned. fam. rechtssysteem.
En tuig een parlementaire commissie op om alles wat fout gegaan is en ouders (voornamelijk vaders en kinderen) welke onnoemlijk leed is aangedaan te gaan compenseren. Reserveer alvast 10 miljard voor terugbetalingen en compensaties zou een goede eerste aanzet zijn voordat de vlam in de pan slaat want de rapen zijn al geruime tijd goed gaar.

Hoe haalt de wetgevende en uitvoerende macht het in haar hersens om de rechterlijke macht tientallen jaren zomaar naar eigen goeddunken de volledige macht te geven om naar eigen invulling gebaseerd op hen persoonlijke meningen te mogen freewheelen wat zij het "belang van een kind" vinden, en dat dan ook nog zonder waarheid en/of feitenonderzoek?!

Nietszeggende terminologie waar toga's zich achter verschuilen om maar aan te kunnen klooien met alle langdurige en dikwijls levenslange ernstige gevolgen voor kinderen. Kinderen welke door familierechters al vroeg geleerd werd dat gelijkheid niet geldt in Nederland en dat gelijkheid voor vaders een maandelijkse weekendregeling is..... bij de gratie van hun ex; en weigert die dan ben je als liefdevolle vader eeuwig je bloedeigen kind kwijt.

Moedwillig totaal vervreemd van je, waardoor zelfs snode lieden makkelijk hun wenselijke prooien vangen. De leeuw ligt immers niet meer voor het hol en is vakkundig tot levende dode vermaakt door een stel idioten welk elk normaal verstand lijkt te ontbreken maar waarbij het gehalte aan pedantheid naar de hemel rijkt en belastinggelden opstrijken wat men salariëring noemt. In het bedrijfsleven zou men de spreekwoordelijke schop onder de hol hebben gehad.

Als de wetgevende macht ethisch handelen nastreeft en er nog sprake is van enig moreel kompas grijpt zij hard in.

Gelijkheid = 50-50. Als dat al niet de basis is en familierechters klaarblijkelijk qua rekenen de kleuterschool niet met goed gevolg lijken te hebben afgemaakt, dan is het niet verwonderlijk dat massa's kinderen de kluts zijn kwijtgeraakt.
Komt daarbij dat familierechters (ca. 85% is vrouw) ook nog eens vrouwen degradeerden tot enkel opvoeding en het aanrecht..... (want mannen moesten weg) en zij tegen alle maatschappelijke wensen dat vrouwen méér zelfstandig en zich méér op de arbeidsmarkt moesten begeven de das om deden.

De politiek maar roepen “meer vrouwen in het arbeidsproces en hoger op die ladder”..... En gelijktijdig familierechters welke dat alles weer onderuit haalden door vrouwen bij scheiding stelselmatig tot de alleen-verzorgende en het aanrecht te bombarderen....zelfs als je als man gewoon minimaal de helft van de opvoeding eiste te doen.

Nederland op zijn smalst..... roepen voor de bühne, andere landen de les lezen, maar zaakjes zelf niet op orde en handelen in totale chaos.
Bij migranten grijpen rechters naar "family-life" uit het EVRM, want alles moet verenigd worden..... en bij scheiding (als ingezetene en keurig levenslang belastingbetalende burger) weet men plots niets meer van het EVRM en dat "family-life" en dondert men je met het grootste gemak zonder dat er enige reden voor is zo uit het leven van je kinderen.

(Vill van Amersfoort)

  

Groet,

Annemarie van Mackelenbergh

Voorzitter

Stichting Écht Scheiden Zonder Schade

E:avmackelenbergh@herkenouderverstoting.nl

T: +31 6 37169408

W: www.herkenouderverstoting.nl

 

 

Volg ons: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube | LinkedIn

 


 

Wat is er nou aan de hand? Er is een bewezen eerste assessment op huiselijk geweld, door Corine de Ruiter, naar Nederland gehaald, maar dus jaren bewezen werkend, de MASIC geheten.

Zodra 1 van beide ouders bij een scheiding het ouderschap van de andere ouder te discussie stelt, is de MASIC het gereedschap waarbij beide ouders dezelfde vragen krijgen en ouders zich dus kunnen uitspreken.
Alle beweringen moeten op feiten onderzocht worden en blijken het valse beweringen, dan is dit het teken van pathogeen ouderschap en moeten deze ouders dus doorgeleid worden naar klinisch of trauma psychologen daar ieder met een lagere opleiding niet in staat is pathogeen ouderschap te onderkennen en te adresseren.

De MASIC voorkomt het hij/zij verhaal en is dus de basis. Dit voorkomt ook elke keer weer een onderzoekje, door dan weer andere spelers in de keten.

Anna van Beuningen, Top ambtenaar bij het ministerie van JenV vertelde mij dat ‘ze’ de MASIC hebben aangepast tot een eigen vragenlijst…Met het gevolg dat er alle ruimte blijft voor het hij/zij verhaal…. Waardoor er rapporten/aanbevelingen komen die contra productief zijn, maar wel voor het nodige werk (banen) in de keten!

Wat blijkt nu; het ministerie JenV, het NJI, Veilig Thuis, de Raad van Kinderbescherming, allen laten zich informeren en adviseren door mensen met een eigen belang, een eigen agenda.
Er wordt dus teruggegrepen naar een vragenmethode uit 2014! LIRIK genoemd. Je moet maar durven!