nlenfrde

Mail verstuurd naar de ministers Sander Dekker (JenV) en Hugo de Jonge (WVS), de Tweede Kamercommissies van beide departementen. En alle directbetrokkenen zoals Anna Van Beuningen, programma manager bij het Ministerie JenV (iemand die het echt beter zou moeten weten en doen) en het Expertteam Ouderverstoting dat tot de dag van vandaag het groots laat afweten.

 

 

"Elk uur 2 kinderen erbij!":

 


 


 
 

Geachte Minister Sander Dekker en Minister Hugo de Jonge,
 
of is het
 
Geachte leden van de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging, daar u de taak hebt de ministers te controleren en aan te spreken,
 
Wij maken ons grote zorgen. Mocht u de tijd hebben. kijk dan naar de Nieuwsuurreportage van gister avond. Dit is namelijk precies hetgeen waartegen wij, ouders en kinderen, die slachtoffer zijn van ouderverstoting, aanlopen.
Al tijden ageren wij tegen allerlei bijeenkomsten waar zogenaamde experts hun stempel mogen drukken, met alle destructieve gevolgen van dien. Niemand die daarop controleert of elkaar hierop aanspreekt.
Kijkt u vooral naar wat hoogleraar en psychiater Jim van Os zegt, tegen het einde van de reportage.
 
Sinds de motie Recourt tot de Divorce Challenge, tot het Platform Scheiden Zonder Schade , tot nu zelfs het Expertteam Ouderverstoting ervaren wij dat echte , direct werkbare oplossingen hooguit worden aangehoord  om vervolgens compleet geboycot te worden, daar de oplossingen de vaste kliek niet uitkomt, onder leiding van het Ministerie van JenV.
 
Van het Expertteam Ouderverstoting verwachten wij meer. Maar wat blijkt, blijkbaar heeft het Expertteam een expliciete opdracht van het Ministerie JenV gekregen. Ondertussen gaat het Platform Scheiden Zonder Schade door met alle scheidingen binnen de keten te houden, op 1 grote hoop te gooien, waardoor onverminderd 2 kinderen per uur het contact verliezen met de uitwonende ouder.
 
Wij verwachten dat dit Expertteam op de rem trapt als er zaken worden ingevoerd die contra productief zijn, zoals een eigen vragenlijstje in plaats van een bewezen werkende eerste nul-meting op huiselijk geweld  zodra 1 van beide ouders het ouderschap van de andere ouder ter discussie stelt bij een scheiding.
 
Wij verwachten dat het Expertteam afstapt van belangenbehartiging en idealen.
 
Wij verwachten van het Expertteam dat dit zich uitspreekt; wetenschappelijk erkend als schadelijk  hoe kan het zijn dat ouderverstoting; het resultaat van pathogeen ouderschap, niet bekend is/opgenomen in de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling? Hoe kan het zijn dat alle betrokkenen niet worden afgerekend op hun kennis en resultaten?
 
Wij verwachten van het Expertteam Ouderverstoting dat het concreet aan de hereniging tussen ouders en kinderen gaat werken. Dat er nu niets is, is zeker geen excuus het dan maar zo te laten, zeker niet als er een concreet aanbod ligt.
 
Graag willen wij weten wat die expliciete opdracht vanuit het Ministerie JenV/WVS is, daar wij nu 4 jaar verder zijn en het onacceptabel vinden dat de mensen, die wel het verschil kunnen maken, uit de weg worden gegaan en zelfs geboycot? Dat passende oplossingen uit de weg worden gegaan?
 
Het Expertteam Ouderverstoting, bij monde van de voorzitter Cees Van Leuven, traineert. Heeft niet de juiste capabele mensen in het team zitten (toegewezen door het ministerie JenV). Adresseert niet datgene wat nu geadresseerd moet worden. Werkt toe naar een bevindingen rapport ergens in september. Terwijl er nú kansen liggen. Terwijl er nu nog dagelijks gezinnen overhoop worden getrokken, gewoon omdat het kan.
 
De feiten spreken voor zich, de getallen ook, wij hebben al het mogelijke aangedragen; er hoeft niets meer onderzocht te worden  alle verantwoordelijken moeten nu doorpakken en een einde maken aan de waanzin waaraan wij, ouders en kinderen, dagelijks worden blootgesteld .
 
Het Expertteam Ouderverstoting is er gekomen door de motie van Lisa Westerveld. Door ons, voor ons en met ons. Dit expertteam zou maar 1 missie moeten hebben; ouderverstoting stoppen!
 
Groet,
Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter
Stichting Écht Scheiden Zonder Schade
E:avmackelenbergh@herkenouderverstoting.nl
T: +31 6 37169408
W: www.herkenouderverstoting.nl
 
 

 
 
Volg ons: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube | LinkedIn