nlenfrde

 

Tot voor kort werd jeugdbescherming de hand boven het hoofd gehouden. Waar rook is, is vuur en de ouders zullen het er wel naar gemaakt hebben.

Als geen ander weten wij, ouders, hoe het is om de regie te verliezen. Om alles wat jou dierbaar is te verliezen door handelingsonbekwaamheid, het niet willen weten, niet goed genoeg opgeleid te zijn, onverwerkt eigen trauma van de beschermer, de beeldvorming en framing door onze exen.

Klachten indienen wordt ons onmogelijk gemaakt, je wordt aangemerkt als strijdend en geheid dat de verslagen zo worden geschreven dat de rechter jou uit de ouderlijke macht zet of jou het contact ontzegt.

Nederland is koploper Uit Huis Plaatsingen . Heel veel van die UHP’s zijn volkomen onterecht!
Over de 400.000 kinderen maken gebruik van jeugdzorg, complete waanzin.

Als het dan door interventie van al die ‘beschermers’ ook nog iets goed zou opleveren, maar de bittere waarheid is dat iedereen in de keten heus wel weet dat het traumatisch en contra productief is.

 Verdien dan jouw centen anders zou je zeggen. Maar de wil om te hervormen, orde op zaken te stellen, hand in eigen boezem te steken, goed bij te scholen, ontbreekt !
Niemand die hun aanspreekt en het geld komt toch wel. Er wordt niet gekeken naar de effectiviteit van de aangeboden zorg; een bodemloze put.

En toch…. Gelukkig zijn er ouders die opstaan en blijkbaar niets meer te verliezen hebben…. Gelukkig schrijven ouders de Kamerleden aan, onze volksvertegenwoordigers en gelukkig zijn er volksvertegenwoordigers die luisteren! Die na enige verbazing en lichte ontkenning beseffen dat de verhalen die verteld worden niet op zichzelf staan.

Ouders worden bedreigd met het meest waardevolle dat ze hebben. Ouders wordt de omgang ontzegt, gewoon omdat het kan, omdat de jeugdbeschermer baalt van die ouder. Dit gedrag moet stoppen!

Goed dat er nu Kamervragen over worden gesteld. Ben benieuwd wat de minister hierop teruggeeft…..


https://www.linkedin.com/posts/martinworsdorfer_naar-aanleiding-van-een-artikel-in-de-pzc-activity-6626380646673641472-_v9h/?fbclid=IwAR0eQanzscIrAXLdT2hrv53dxQjrPJDzpLRXlLRZgoSfRa80Ka67hOtFGBE

Martin Wörsdörfer
Lid van Tweede Kamer der Staten-Generaal (VVD)

Naar aanleiding van een artikel in de PZC over een filmpje over een uithuisplaatsing van een kind (dat is een door een rechter genomen beslissing op advies vanuit jeugdbescherming) liep ik aan tegen de nodige verhalen van ouders die vanuit de jeugdbeschermingsketen gedreigd worden met maatregelen over beëindiging van gezag over of zelfs een uithuisplaatsing van een kind. Dat die maatregelen genomen kunnen worden vind ik goed, tenminste als het gaat om de veiligheid van het kind. Maar ermee dreigen als het níet om het kind gaat, maar om bijvoorbeeld onwelvallig kritiek door ouders op de instelling, dát gaat er bij mij niet in! In het Frans is daar een kreet voor: détournement de pouvoir’.

daarom heb ik vragen gesteld:

 De problemen zijn al bekend, de oplossingen horen nu ook serieus genomen te worden:
RECHTSBESCHERMING IN DE JUSTITIËLE JEUGDKETEN **

RECHTSBESCHERMING KOMT VAN WET EN RECHTER; NIET VAN PROTOCOLLEN Mr Ir Peter Prinsen* 31 januari 2020