nlenfrde

Geachte heren De Jonge en Dekker,
 
Onderstaand de link naar de kopie van de klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie n.a.v. de schadelijke Corona Campagne Huiselijk Geweld. Het schokt ons dat u selectief hebt geshopt in de door ons aangereikte informatie omtrent Huiselijk geweld, waar ouderverstoting in opdracht van uw Ministeries, buiten beschouwing is gelaten. Wij voorzien in de toekomst, voor alle jongeren die met de jeugdbeschermingsketen in aanraking zijn geweest grote problemen, als zij zelf aan een gezin gaan denken. 
 
U omarmt het gegeven van intergenerationele overdracht, maar weigert de genderneutraliteit en de psychopathologie te erkennen, waardoor de cirkel niet verbroken zal worden. Wel zijn deze jongeren in beeld bij de overheid en vaker veel slechter af, dan voor de inmenging van de jeugdbeschermingsketen! Sander Dekker zegt vervolgens dat ouders en kinderen klachten kunnen indienen, maar wil niet onderkennen dat het SKJ de slager is die het eigen vlees keurt, plus dat ouders en kinderen worden geïntimideerd en geoormerkt! 
 
De door u beiden persoonlijk naar Nederland gehaalde kansencirkels, GIRFEC, profileren vervolgens het kind nog voor het geboren is, immers, die intergenerationele overdracht... Ondertussen probeert de overheid met ontstellend gemak de ‘named person’ erdoor te drukken; als de Wet Deelgezag er doorkomt, ondanks alle protesten (déja vu Divorce Challenge.) U betrekt de burger zonder meer! Maar verkiest vervolgens om alle wetenschappelijke gevalideerde informatie bewust te negeren. Ondertussen geeft u gehoor aan de jeugdbeschermingsketen lobby. Netwerkcorruptie heet dat. Uw collega Pieter Omtzigt heeft onlangs waardevolle inzichten gedeeld. 
 
Wij verzoeken u heel dringend de huidige campagne te staken. Eerst orde op zaken stellen en onterecht uitgebannen ouders rehabiliteren. Daarnaast zou het u sieren, als u dit keer wel naar de maatschappij luistert en eerst het biologische ouderschap borgt! Immers, u zou ons moeten dienen, niet de belangen clubs.

P.s.: Hugo de Jonge, destijds wethouder Rotterdam jeugd en Sander Dekker, destijds staatssecretaris onderwijs, hebben GIRFEC naar Nederland gehaald terwijl dat programma in Schotland al zwaar ter discussie stond en nu bij wet verboden. GIRFEC loopt als pilot in Rotterdam, Tilburg en Haarlem. Talloze ouders worden zo ongemerkt de jeugdbeschermingsketen getrokken en komen daar amper van af!

Hartelijke groet, 

Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter 
Stichting Écht Scheiden Zonder Schade


Van: Marieke van Woerkom
Onderwerp: Doorst:
Datum: 6 mei 2020 om 14:14:56 CEST
Aan: de burgemeester van Arnhem
 
Geachte heer Marcouch,
 
De Stichting Echt Scheiden zonder Schade heeft afgelopen week een stevig onderbouwde klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.
 
In tegendeel tot hetgeen dat u hieronder stelt, is er momenteel absoluut geen professionele kennis in Nederland aanwezig om een onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende vormen van huiselijk geweld: fysiek geweld, seksueel geweld, verwaarlozing en psychisch geweld. 
 
Mogen we op het gebied van fysiek geweld vanuit het Nederlandse ziekenhuis over een degelijk protocol beschikken van de KNMG, daar blijft het dan ook bij. De overige vormen, of eventueel een combinatie van, worden momenteel NIET gediagnosticeerd, met alle schadelijke gevolgen van dien. Er dient, door de juiste professional die ook beschikt over kennis in de psychodiagnostiek, een anamnese afgenomen te worden, waarop de juiste behandeling volgt.
 
Gebrek aan deze kennis zorgt ervoor dat ouders, eventueel via drang en dwang, een behandeling opgedrongen krijgen die enorm schadelijk is voor ouders en kinderen.
 
De informatie die u hieronder deelt is dus feitelijk onjuist.
 

Met vriendelijke groet,
Marieke van Woerkom
Secretaris

Uit een bericht van Ahmed Marcouch, burgemeester Arnhem:

Maar mensen, wat helaas niet verandert, is huiselijk geweld; het gemeenste gevaar op aarde, omdat het gebeurt op de plek die juist de meest veilige op aarde hoort te zijn: je eigen huis, in je eigen gezin. In deze periode van Corona is het huiselijk geweld zelfs nog veel gemener, want nu zitten de slachtoffers echt helemaal in de val. Zij kunnen niet langer even ontsnappen aan de mishandeling, het misbruik of de verwaarlozing op school, bij het werk of in de sportclub.
Dus als u buren ziet die opeens wat stiller worden of juist drukker, let dan op ruzies, blauwe plekken of schrikachtige reacties. Ga te rade bij ikvermoedhuiselijkgeweld.nl, neem contact op met het sociale wijkteam (telefoon 088-2260000 ) of bel rechtstreeks naar Veilig Thuis (telefoon 0800 2000). Vertel de kinderen dat zij de kindertelefoon kunnen bellen (telefoon 0800-0432). En misschien wilt u voor uw protegé wel de basisschool bellen, want veel scholen zijn voor kinderen zonder veilig thuis net zo open als voor kinderen met ouders in vitale beroepen.
Wat betreft de specialistische zorg, ook het Centrum Seksueel Geweld blijft paraat, de experts regelen voor slachtoffers van verkrachtingen in één keer alles wat nodig is. Juist nu, hebben zij mij gisteren nog op het hart gedrukt vanuit hun vestiging die vlakbij Arnhem zit en dag en nacht bereikbaar is (telefoon 0800 0188).
Geweldig om als burgemeester met u mee te maken hoe wij ons in tijden van nood om elkaar bekommeren. Laten wij als Arnhemmers met ons allen een veilig 'samen thuis' maken, ook voor wie lijdt onder huiselijk geweld; juist in deze tijd!