nlenfrde

Van: Annemarie van Mackelenbergh
Onderwerp: Waar blijven de kamervragen over het eindrapport Samenwerken aan feitenonderzoek?
Datum: 21 juli 2020
Aan: Mailchimp bestand

Geachte Minister Dekker, Minister de Jonge en Tweede Kamerleden van der Staaij en Bergkamp,

Omdat u niet van lappen tekst houdt, dan maar een paar korte vragen, immers het reces geeft u nu tijd om u voor te bereiden op een heet najaar.

Vindt u nu zelf dat de ingediende motie van der Staaij/Bergkamp naar behoren is/wordt uitgevoerd?

Met andere woorden, mijnheer van der Staaij (SGP) en mevrouw Bergkamp, ziet u aanleiding tot kamervragen? 

U hebt toch een controlerende functie? Zeker als het uw eigen motie is? 

Hoe ver mag het nog uit de hand lopen? Weer een biased rapport, geschreven naar de opdrachtgever toe, dat levensbepalende gevolgen heeft voor ouders en kinderen, degenen die u vertegenwoordigt in de Kamer.

Vriendelijke groet,
Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter