nlenfrde

Van: Annemarie van Mackelenbergh
Onderwerp: Optreden minister Dekker vereist op zijn minst vragen
Datum: 21 juli 2020
Aan: Mailchimp bestand

Geachte Minister Dekker en Tweede Kamerleden Wörsdörfer en Peters,

Omdat u niet van lappen tekst houdt, dan maar een paar korte vragen, immers het reces geeft u nu tijd om u voor te bereiden op een heet najaar.

Vindt u nu zelf dat de ingediende motie Peters/Wörsdörfer naar behoren wordt uitgevoerd?

Met andere woorden, mijnheer Peters (CDA) en mijnheer Wörsdörfer (VVD), wat vindt u van het optreden door Minister Dekker, ziet u aanleiding tot kamervragen? 

U hebt toch een controlerende functie? Zeker als het uw eigen motie is? 

Hoe ver mag het nog uit de hand lopen? Weer een biased rapport, geschreven naar de opdrachtgever toe, dat levensbepalende gevolgen heeft voor ouders en kinderen, degenen die u vertegenwoordigt in de Kamer.

Vriendelijke groet,
Annemarie van Mackelenbergh
Herken Ouderverstoting