nlenfrde

Van: Colleges van Toezicht NIP 
Datum: 16 september 2019 om 09:54:44 CEST
Aan: 'Marieke van Woerkom'
Onderwerp: NIP klacht 19/19

Geachte mevrouw Van Woerkom,

Hierbij deel ik u mede dat de wederpartij uitstel is verleend voor het indienen van het verweerschrift tot uiterlijk 16 oktober 2019.

Te zijner tijd verneemt u nader.

Met vriendelijke groet, 

Nathaly Mansvelt
Secretariaat Colleges