nlenfrde

In de zomer van 2018 hebben wij voor het eerst contact opgenomen met het NIP. De eerste reactie was positief, echter daar bleef het bij…

25 juli 2018

Geachte mevrouw Naber,

Via Marga Akkerman heb ik uw naam doorgekregen als mogelijke contactpersoon inzake de professionele hulpverlening op het gebied van ouderverstoting.

Jaarlijks verliezen in Nederland 16.000 kinderen het contact met een liefhebbende ouder als het gevolg van handelingsonbekwaam ingrijpen van de overheid bij een scheiding. De scheiding escaleert door toedoen van het huidige systeem (procedure op tegenspraak) en gebrek aan de juiste expertise binnen de hulpverlening (Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg). Ouderverstoting is enorm schadelijk voor een gezonde identiteitsontwikkeling van het kind; daarnaast is de gezonde ouder die in feite buiten spel wordt gezet het slachtoffer van ex-partnergeweld. Onlangs is ouderverstoting officieel erkend in Nederland; het rapport Scheiden zonder schade en de kinderen dan… van het platform onder leiding van Andre Rouvoet spreekt dan ook van emotionele kindermishandeling.

Herken ouderverstoting is ouderbelangengroep van ruim 2.700 leden, die naast een forum op Facebook https://www.facebook.com/groups/507826229380204 een website met informatie onderhoudt; http://www.herkenouderverstoting.com/ . Inmiddels hebben wij de stichting Herken Ouderverstoting opgericht, om e.e.a. wat meer professioneel vorm te geen. Ouders accepteren het niet meer dat er handelingsonbekwaam met scheiding omgesprongen wordt, en eisen kwaliteit van de overheid. De afgelopen 2 jaar hebben wij al enorm veel bereikt. We hebben regelmatig contact met het Ministerie van V&J, het platform van Rouvoet en de projectgroep visiedocument scheiding binnen de rechtspraak. Graag willen wij nu constructief doorpakken; maar het ontbreekt momenteel aan de juiste hulpverlening, die wij bij het NIP hopen te vinden.

Ouderverstoting is een verzameling van vaste gedragskenmerken die worden vastgesteld bij een grote groep kinderen na scheiding. Klinisch psycholoog Dr. Craig Childress, die tevens familietherapeut is, heeft zich toegelegd op het herleiden van de symptomen die Prof. Richard Gardner in de jaren 80/90 signaleerde, naar bestaande diagnostische criteria binnen de DSM 5. Daarnaast herziet de APA momenteel haar richtlijnen, om dit totaal van symptomen te kunnen omschrijven als pathogeen ouderschap (ouderverstoting), mogelijk wordt ook ouderverstoting zelf hiermede toegevoegd aan de DSM5. In de ICD-11 is ouderverstoting onlangs wel opgenomen.

Onze concrete vragen zijn de volgende:

  1. Valt ouderverstoting bij kinderen in Nederland te diagnosticeren n.a.v. de criteria genoemd door Craig Childress;
  2. Kunnen deze kinderen momenteel in Nederland behandeld worden?;
  3. Zijn er protocollen beschikbaar om onderscheid te maken tussen wel/geen kindermishandeling;
  4. Hoe gaan we om met de stem van het kind bij scheiding?;

Kan de NIP ons hierbij behulpzaam zijn? Wij horen heel graag van u.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Woerkom

27 juli 2018

Van: Anneke Haringsma <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: FW: Concrete aanpak ouderverstoting; bericht bestemd voor Mw. Vera Naber
Datum: 27 juli 2018 om 11:13:49 CEST
Aan: Michelle Troost <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, Vera Naber <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Kopie: "'Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.'" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Ha beide, ik heb vanmorgen met mevrouw Van Woerkom gesproken. Zij zou heel graag met iemand vanuit de sectie Jeugd in gesprek willen over de theorie van Dr. Craig Childress. Ik heb haar aangegeven dat wij op dit moment vooral beleidsmatig betrokken zijn bij het onderwerp scheiding en de gevolgen voor het kind en dat ik haar vraag doorzet naar jullie.

Ik heb haar aangegeven dat een van jullie beide kontakt opneemt. Ze weet ook dat dit later in augustus pas kan ivm het feit dat jullie beide op vakantie zijn.

Ik hoop dat we wat voor elkaar kunnen betekenen. Ik  hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Anneke Haringsma

adjunct directeur NIP


Van:
Marieke van Woerkom [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]
Verzonden: vrijdag 27 juli 2018 10:29
Aan: Anneke Haringsma <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
CC: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Onderwerp: FW: Concrete aanpak ouderverstoting; bericht bestemd voor Mw. Vera Naber
 
Beste Anneke,
 
Hartelijk dank voor het gesprek van zojuist. Zoals besproken willen wij de theorie van Dr. Craig Childress graag voorleggen aan de desbetreffende persoon binnen jullie organisatie, om na te gaan of deze preventief ingezet kan worden om tijdig te kunnen ingrijpen. Een bijkomende grote zorg is de grote groep kinderen die volledig gebrainwasht is; ook hier hebben wij hulp nodig.
 
Herken Ouderverstoting heeft korte lijnen met het platform van André Rouvoet en de projectgroep visiedocument van de Rechtspraak. Onze kennis is groot, en indien gewenst gaan wij graag persoonlijk een gesprek met jullie aan.
 
Graag ontvangen wij na de vakantie een reactie van Vera Naber en/of Michelle Troost.
 
Bij voorbaat hartelijk dank.
 
Met vriendelijke groet,
Marieke van Woerkom
 
Stichting Herken Ouderverstoting

20 augustus 2018

Aan: Vera Naber <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Advies betreft 'attachment related family pathology surrounding divorce (ouderverstoting)

Beste Vera,

Wij zijn zeer benieuwd of jij misschien al gegevens hebt van personen met wie wij contact kunnen leggen om de theorie van Dr. Childress te kunnen bespreken?

Hartelijke groet,

Marieke van Woerkom

21 augustus 2018

Van: Vera Naber <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Antw.: Advies betreft 'attachment related family pathology surrounding divorce (ouderverstoting)
Datum: 21 augustus 2018 om 14:03:27 CEST
Aan: Marieke van Woerkom <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste Marieke,

Dank voor je mail.

Namen heb ik nog niet – mede omdat er nog wat mensen op vakantie zijn – maar intern met collega al over gesproken.

Sowieso wordt de vraag doorgezet aan het bestuur van de sectie Jeugd om vakinhoudelijk afstemming. Dat zal ook even wat tijd vragen (omdat men terugkomt van vakanties en er over een aantal weken een vergadering gepland staat).

Zodra ik meer weet / hoor, laat ik het je weten!

Hartelijke groet,

Vera

Hernieuwd contact in 2019 levert vooralsnog weinig op….

Van: Marieke van Woerkom <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Doorst.: Concrete aanpak ouderverstoting; bericht bestemd voor Mw. Vera Naber
Datum: 29 juli 2019 om 19:22:59 CEST
Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geachte mevrouw Van Beek en mevrouw Lozowski,

Bijna een jaar geleden hebben wij al contact met jullie gehad, betreffende de grote zorgvraag die momenteel uitstaat m.b.t. ‘ouderverstoting.’ Inmiddels is duidelijk geworden dat dit fenomeen vanuit de psychologie te diagnosticeren valt, men spreekt dan van een ‘cross generational coalition with emotional cut off’.

Het is dus niet meer nodig dat 16.000 kinderen per jaar, n.a.v. een complexe scheiding het contact verliezen met een ouder, waarvan het ouderschap tot aan de scheiding niet ter discussie stond. Tijdige tussenkomst van de klinisch psycholoog kan een hele hoop ellende voorkomen.

Graag gaan wij met jullie in gesprek hoe deze enorm grote zorgvraag vanuit de psychologie te beantwoorden.

Wij horen graag van jullie.

Met vriendelijke groet,
Marieke van Woerkom

Uiteindelijk volgde er een telefonische reactie van Mw. Anneke Haringsma, Adjunct-directeur van het NIP, met de volgende strekking:

Het NIP is betrokken bij het programma Scheiden zonder Schade;
Het NIP werkt mee aan het herzien van de  richtlijn van het NJI over scheiden;
De verantwoordelijkheid van de beroepsvereniging ligt in het goed verankeren van kennis onder psychologen;
De beroepsvereniging ziet er tevens op toe dat psychologen zich aan de beroepscode houden

We willen u verder adviseren contact te leggen met het Platform Scheiden zonder schade. Daar is kortgeleden een expertteam opgericht. Daar kunt u tekortkomingen en eventuele missstanden melden. Het NIP kan u hierin niet verder van dienst zijn.

Een uiterst teleurstellende reactie, aangezien de richtlijn over scheiden vol staat met aanbevelingen die helemaal niet overeenkomen met hetgeen binnen de gevestigde psychologie overeengekomen is. Geen woord over de ‘cross generational coalition with emotional cut off’. 

Wij zijn van mening dat het NIP haar verantwoordelijkheid afschuift naar het Platform Scheiden zonder Schade, waarin leden zitten die geen positief verschil kunnen maken voor de complexe scheiding, maar slechts geïnteresseerd zijn in het in stand houden van het huidige verdienmodel.