Vraag: hoe kan het zijn dat beroepsverenigingen zoals het NIP en de NVO zich niet aangesproken voelen als het gaat om inhoudelijke vragen aangaande ouderverstoting, terwijl ze wel dik zijn met het platform Scheiden zonder Schade van het ministerie VenJ met de heer Rouvoet aan het hoofd?

Naar aanleiding van de column van Marga Akkermans (iemand die het aandurft om zich uit te spreken) 5 juli 2018 NRC, zet de heer Rouvoet sinds augustus 2019 het NIP in; over de aanwijzingen van Childressonze wetenschappelijke verklaring of het symposium geen woord. Hij legt de bal nu neer bij de forensische mediation, wetende dat daar de oplossing niet vandaan gaat komen.

Het lijkt een slimme zet van het ministerie en het platform https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/scheiden/

Maar ja, het brengt natuurlijk ook wel verantwoordelijkheden met zich mee. Vandaar dat het ons goed recht is om het NIP en de NVO te bevragen en dan… dan blijft het stil.

Terwijl juist deze beroepsgroepen het verschil kunnen maken. Nee, deze beroepsgroepen moeten het verschil maken. Doen deze professionals het niet, negeren deze professionals de 167 signalen van ouderverstoting, belonen deze professionals de verstotende partij, zetten deze professionals strepen door levens, dan heb jij, beste ouder, alle munitie om tegen deze zogenaamde professionals klachten in te dienen. Kinderlijk eenvoudig, pak de gedragscode er even bij en ga maar afvinken.

Wij adviseren derhalve elke ouder actie te ondernemen. Heb jij een vernietigend oordeel/rapport, dan heb je eigenlijk geen keuze, dan zal jij alles op alles moeten zetten om dat rapport weer van tafel te krijgen op basis van argumenten, op basis van wetenschappelijk onderbouwde inzichten en rapporten. Die er dus zeker anno nu ook zijn.

Dan moet je die zogenaamde professional wel aanpakken, anders gaat zo’n oordeel/rapport zich tegen jou keren. Dan zal jouw ex ten alle tijden met het rapport/oordeel op de proppen komen, door de jaren heen om haar/zijn verstotingstactieken te onderstrepen en te onderbouwen.

En als jij dan pas reageert, dan zal iedereen in de keten roepen dat je dat eerder had moeten doen. Immers, wie zwijgt, die stemt toe!

Vandaar dat wij het initiatief van enkele ouders heel hard toejuichen en er zelfs een oproep van hebben gemaakt: bevraag het NIP, bevraag de NVO, want ze schuiven wel aan bij het platform, zetten er wel wat nietszeggende teksten op hun website, bezoeken voor de nodige puntjes dure (indirect door ons betaalde) wij-van-de-wc-eend congressen en symposia waar het aanbod van de kennis zeer bedroevend is, schrijven boeken over complexe scheidingen waarbij jij je afvraagt waar zij het lef vandaan halen om hun eigen opinies en meningen als waarheid te verkondigen, maar verder blijft het erg stil. 


Initiatief van een bezorgde ouder, gedeeld op Facebook, waar wij allemaal alleen maar heel erg blij mee kunnen zijn:

17 augustus

Heb vanavond een email verzonden naar het Nederlands Instituut van Psychologen. Wat hun rol is, hun mogelijkheden zijn, of zij Childress kennen, wat hun standpunten zijn, in hoeverre hun eed niet verplichtend is aan de bel te trekken.  

Dat 16.000 kinderen per jaar zo beschadigd worden door mensen die onbevoegd diagnoses stellen, maatregelen opleggen, de psychologen hiermee gediskwalificeerd worden, en minderjarigen buiten het recht op en behoefte aan eerlijke diagnostiek worden gehouden. Andere insteek, maar de psychologen moeten zich roeren toch?

Die hebben de kwalificaties te oordelen over wat achter gesloten deuren geschiedt.   Vraag me af of meer van dit soort berichten misschien extra inzet uit die hoek bewerkstelligen.   Ik wacht het af. Laat horen als hier reactie komt.

30 augustus

Na vandaag voor de 2e keer afwijzende reactie te hebben ontvangen van het NIP, heb ik hierover opmerkingen gemaakt bij Aliance to Solve Parental Alienation... en kreeg de volgende reactie van Craig Childress: 

That's wonderful. That is exactly what we want. We now have them on record... documented. That's exactly what we want.
We are going to achieve clarity. This is a pathology of lies, everything is a lie. Everything. That's a trauma pathogen, Freud called it "the transference."
We are going to get clarity. We now have clarity on NIP. Good. We know where they stand. Then we start. We bring up the trebuchet and start hurling stones - big stones - at the walls of their citadel.
We will find and identify your allies, your organizational allies, and your individual allies, the individual treatment providers and individual members of NIP who see, who understand, and who want to find solutions.
Remain relentlessly toward solutions. How do we solve this? What's the solution? Lead with your suffering and pain, not your anger. Bowlby, Minuchin, Beck is the established foundational knowledge of professional psychology. We solve anything through the application of knowledge. Why don't they support applying knowledge?
Don't let them "new theory" you, none of this is Dr. Childress. This is Bowlby, Minuchin, Beck. There is no "new theory" here, it's simply whether or not we apply knowledge.
The moment we apply knowledge to solving pathology (Bowlby, Minuchin, Beck), we will immediately achieve a solution.
We have clarity on the National Institute of Psychologists. That's wonderful. Now we bring up the trebuchet... wind-wind-wind... chachunk.... silence... crash... wind-wind-wind... chachunk.... 

Craig Childress, Psy.D.

Clinical Psychologist, PSY 18857


Beweging Herken Ouderverstoting… Zo fijn te merken dat er beweging is.

Om dit kracht bij te zetten.. kreeg ik het volgende idee nog van Craig Childress... 

Thijs van Tongeren I wonder if the member of parliament you met with would be impacted if they received 500 emails in support of you and your case... or 5,000.

There's 12,000 members to the Alliance. I wonder how many would send the member of parliament an email in support of your case?

I have these weird thoughts from time to time.

Remember, everyone... when you come together into a single voice... you represent for all. Be kind. Act with truth and integrity. Show your character, show our character. Be kind, speak truth.’

30 augustus 2019

N.a.v. de reactie van het NIP heb ik zojuist onderstaande weer aan het NIP verzonden...

Ls,

Heden ontving ik bijgesloten reactie op mijn vragen omtrent de rol van psychologen en invulling van de beroepscode door hen.

Uit deze reactie blijkt dat er wel degelijk kennis is van het leed dat wordt veroorzaakt, door één der ouders contact met het kind te ontzeggen, bij gebrek aan kennis en vaardigheden binnen de keten.

Wat niet blijkt is dat u hiertegen stelling neemt. Wat in mijn perceptie wel degelijk uw verantwoordelijkheid is.

Niet alleen vanuit uw beroepscode, het kan niet zo zijn dat iemand wordt buiten gesloten zonder onderbouwing. Maar ook de nogal aanmatigende houding van jeugdzorg en -bescherming jegens uw professionaliteit en kwalificaties. Zij nemen als niet daartoe toegerust kwakzalver wel plaats op uw stoel.

Zij acteren alsof ze psycholoog zijn, een juiste diagnose stellen, en de juiste maatregelen treffen. In dit kader refereerde ik aan Craig Childress, een door mij hoog gewaardeerde collega van u. Hij schaamt zich voor de wijze waarop zijn vakbroeders zich verre houden van wat die beroepscode inhoudt, zie de bijlagen. Als u zich verdiept in wat Childress aankaart zou dat door velen gewaardeerd worden.

Zoals iedereen in de keten mij de afgelopen 31 maanden maar door heeft verwezen, maakt u zich hier op dezelfde wijze (Van mij) af, negeert u mijn oprechte verzoek stelling te nemen tegen wat al jaren schade maakt, en elk jaar 16000 kinderen contact met één der ouders doet verliezen. Waarvan u dagelijks de gevolgen ziet binnen uw praktijk.

Hierover heb ik gisteren met Tweede Kamerlid mevr. Tielen gesproken. Naar aanleiding van dit gesprek heb ik de president van het gerechtshof in Den Haag aangeschreven. Om tot slot de minister van rechtsbescherming te verzoeken te controleren of de president actie neemt.

Want jeugdzorg, bescherming en de rechter die ik getroffen heb zijn (mede)verantwoordelijk voor geestelijke mishandeling volgens DMSR-5 V995.51. Als u binnen het platform scheiden zonder schade opereert, en dit accepteert, bent u mede verantwoordelijk.

En als het niet zo is hoor ik het graag, maar toestaan van geestelijke mishandeling is volgens mij niet opgenomen in beroepscode. Bovenstaande wel weten maar niet ingrijpen kan mijn inziens ook geen onderdeel van uw code zijn. Dus al met al ervaar ik de reactie als een teleurstellend ontwijken van uw verantwoordelijkheid, waarmee u stilzwijgende medewerking, aan wat juist door u voorkomen kan en moet worden, geeft.

Met mijn schrijven hoopte ik voor deze stelling grond bij u te vinden. Maar helaas verschuilt u zich ook achter onwaardig geneuzel in de marge. Kluitjes en riet heb ik inmiddels wel gezien. Ken alle kaders richtlijnen actieprogrammas en aanwijzingen, waarvan u ook weet dat die nergens op de juiste wijze worden toegepast en gehanteerd.

Door uw afzijdig blijven en mij door te verwijzen, voel ik me flink afgewezen, en loopt mijn zoon, en vele kinderen met hem, schade op, bedreigend voor zijn toekomst. In de hoop dat mijn reactie daarom alsnog tot actie beweegt om verandering in deze, als eis te claimen, door uw beroepsgroep, in het belang van onze jeugd.

In afwachting van uw professionele reactie,

Met vriendelijke groet,

Thijs van Tongeren

30 augustus 19

Wat is het geweldig als je een overkoepelende organisatie wijst op hun tekort schieten, als antwoord uitleg komt over hoe ze het zouden moeten doen.