nlenfrde

N.a.v. uitzending van Nieuwsuur van 21min28 tot 30min24: https://nos.nl/uitzending/44003-nieuwsuur.html

Geachte redactie,

Vriendelijk dank voor de aandacht voor de afbraak van de sociale advocatuur in uw uitzending woensdagavond j.l.. Terecht wordt aangegeven dat rechtvaardigheid alleen nog weggelegd is voor mensen die over de middelen beschikken, een schande voor een rechtsstaat.

Echter onderliggend bevindt zich een veel groter probleem waar onze stichting “Écht Scheiden Zonder Schade” al jaren voor/tegen strijd en probeert kinderen en ouders te beschermen. Ook hier ervaren wij dezelfde voortgangswijze van het Ministerie V&J en de Minister. Er is voldoende geld voor allerlei experimenten, belanghebbenden worden net zo lang aan lijntje gehouden tot zij opgeven en uiteindelijk verandert er niets en wordt het erger. Zoals ook in uw rapportage weer eens naar voren komt,moet een ouder zich verdedigen tegen Jeugd”bescherming” om zijn/haar  kinderen te beschermen.

Zie hier precies de zeer kwalijke rol van Jeugdbescherming. Blijkbaar is er in dit geval dus wel voldoende geld bij Jeugdbescherming, om een ouder en kinderen 8 jaar lang, op basis van door de rechter niet gehonoreerde aantijgingen een gezin kapot te maken.

Wij maken dit dagelijks mee onder onze leden (3.417 in aantal).

Ook hier wordt vanuit het Ministerie V&J alles gedaan om de voortgangswijze van Jeugdbescherming voort te laten bestaan. In allerlei onderzoeks- en adviescommissies worden mensen met een geldelijk belang door het Ministerie V&J geplaatst, belanghebbenden worden structureel uitgeschakeld. Wetenschappelijk onderbouwde veranderingen worden tegengehouden en zelfs gecorrumpeerd via aantoonbare pseudorapporten via het u wel bekende WODC.

Dit zijn zware aantijgingen, echter deze kunnen wij geheel onderbouwen.

Het komt er op neer dat Jeugdbescherming bewust onbekwaam handelt, gezinnen onnodig beschadigt en dat ouders zonder middelen ook nog eens de verdediging wordt ontzegd. Dit is schering en inslag in (echt)scheidingszaken. Er scheiden jaarlijks ongeveer 36.000 stellen. 7.200 van dit soort zaken komen voor de rechter en betreffen hoog-conflict scheidingen. Deze zouden eenvoudig kunnen worden opgelost als rechters duidelijke omgangsregelingen, ondersteund door drang en dwang, uit zouden spreken.

Echter wat gebeurd hier? 

De entree van Jeugdbescherming die misbruik maakt van de inzet van kinderen door één ouder. Er is vrijwel niet één zaak die Jeugdbescherming op dit vlak weet op te lossen. Nog erger, hun interventie biedt een platform voor leugens en onderbuikgevoel ten koste van kinderen en uiteindelijk beide ouders.

Terugkomend op uw uitzending, hoe kan het zijn dat Jeugdbescherming kinderen en ouder(s) 8 jaar lang via rechtsgangen “belaagd” ?

Mocht u hier meer over willen weten dan gaan wij graag met u in gesprek.

In afwachting van uw reactie,

Vriendelijke groet,

Annemarie van Mackelenbergh