nlenfrde

Op maandag 7 oktober 2019 organiseerden de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG voor de zevende keer de ‘Voor de Jeugd Dag’. Ook dit jaar vond de Voor de Jeugd Dag plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam.

Op deze dag kwamen beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, managers, professionals uit alle domeinen die met jeugd te maken hebben, raadsleden, ouders en jeugd bij elkaar. Een dag vol verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteiten, waar deelnemers kennis en informatie konden vinden, maar waar ze ook met inspiratie en waardevolle netwerkcontacten vandaan konden komen.

Thema

Dit jaar had de Voor de Jeugd Dag als thema ‘Samen in actie!’. Hoe kunnen we elkaar nog beter helpen oplossingen te vinden waar jeugd én hun opvoeders het meest bij gebaat zijn? Ook al werken we bij verschillende organisaties en in verschillende culturen en systemen? Hoe kun jij je collega-professionals helpen te doen wat nodig is?

Wij zijn de beursmanager erg erkentelijk dat wij standhouder mochten zijn.

   

 

Naast het opdoen van goede contacten, hebben wij, door het uitdelen van de A5 flyer de algemene bewustwording verder kunnen uitbouwen.

Ook kregen wij goede tips, waarvan wij er eentje meteen hebben gerealiseerd: de open mail, een noodoproep, naar alle raadsleden in Nederland, via de Raadsgriffies.

En we hebben onze minister Hugo de Jonge (VWS) kunnen spreken. Ook hij kan in ieder geval niet meer ontkennen dat hij niet op de hoogte is.

Tijdens zijn praatje vertelde hij dat zijn ministerie inziet dat kinderen die mishandeld zijn een trauma hebben, wat behandeld moet worden, daar anders er een zeer grote kans is dat of deze kinderen in volwassenheid een laag zelfbeeld hebben en zich weer laten mishandelen, of dat ze zelf gaan mishandelen.

Die erkenning, daar zijn we blij mee, want dat onderstreept precies wat Dr Childress en andere gedegen wetenschappers zeggen; het gaat van generatie op generatie. Dus hebben we hem aangesproken en hem erop gewezen dat geestelijke kindermishandeling door pathogeen ouderschap, met als gevolg ouderverstoting, in zijn verhaal meegenomen dient te worden.

Afgelopen maandag was een inspirerende, waardevolle dag en ik hoop op een goed vervolg.