nlenfrde

Noodkreet! Oproep, deel, deel, deel!

Verspreid onderstaande link a.u.b. onder alle mensen die je kent en een hart hebben voor kinderen!

Want, het risico dat ouders de regie over de opvoeding van hun eigen kinderen helemaal kwijt raken is met invoering van deze wet geen risico meer, maar een 100% zekerheid.

De link naar de Wet deelgezag

Jeugdbescherming en aanverwante instanties functioneren al decennia als pyromanen bij de brandweer. Wie ze ‘te hulp roept’ raakt ernstig beschadigd.

Lees de krant, bekijk sociale media, bekijk sites over verdeling zorg- en opvoed taken of contact en omgangsregelingen. Of, nog beter; kijk om je heen. Hoeveel kinderen hun ouder(s) kwijtraken zodra jeugdbescherming in beeld komt. 

Het biologisch ouderschap is tot op de dag van vandaag nog steeds niet bij wet geregeld. Dat moet natuurlijk eerst kloppen! Daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn.

Zeker met de Herziene Richtlijn in gedachten, is het zeer onwenselijk als de biologische ouders niet primair dat mogen zijn, met dezelfde rechten en wetten als iedere andere burger.

Te meer daar juist door het gebrek aan integriteit, professionaliteit, handelsbekwaamheid, op basis van opinies, meningen, geuite vermoedens, framing, juist onnoemlijk veel kinderen volkomen onterecht van hun ouder(s) zijn gescheiden.

Gewoon omdat het kan, omdat niemand in de keten zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en deze waanzin stopt. 

Eerst moet het dossier ‘ouderverstoting’ opgelost zijn, kwestie van willen en doen!

Nederland is koploper Uit Huis Plaatsingen en met de wet deelgezag zal dat explosief toenemen.

De vraag is natuurlijk ook of dit überhaupt grondwettelijk kan?!

OPROEP: Ga naar deze site en laat weten dat je tegen bent. Deel deze oproep onder iedereen die je kent. Geen petities dit keer. Laat onze overheid weten, dat wij wel ‘wakker’ zijn en dat de overheid natuurlijk allang grenzen heeft overschreden, maar dat ze hier dus NIET mee weg gaan komen. 

Help elkaar, laat ons ouders zijn, zo lang wij geen aangetoond gevaar vormen voor ons kind!

Hartelijke groet,

Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter
Stichting Écht Scheiden Zonder Schade